Wave of Prayer 23 juli 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen  tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De inwoners van het dorp Khitbet Susiya worden ernstig bedreigd. Zij moeten hun land verlaten en ook hun huizen zullen verwoest worden. Het Israëlische Gerechtshof heeft het neerhalen van de huizen uitgesteld tot het einde van de Ramadan. Nu de Ramadan feestelijkheden voorbij zijn is het dorp Susiya in groot gevaar. Zowel EU diplomaten als het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten hebben bij Israël sterk aangedrongen op te houden met deze destructieve politiek.

Eeuwige, God van liefde en gerechtigheid, wij bidden U voor de Palestijnen die wonen in het dorp Susiya. Wij vragen U dat er een einde komt aan het afbreken van de huizen en dat de annexatie van Palestijns land ophoudt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week hebben de Israëlische autoriteiten de opdracht gegeven Palestina 48, een nieuw Arabisch TV station, dat zich bezig houdt met zaken die te maken hebben met de Palestijnse identiteit en cultuur, voor zes maanden te sluiten. Zij waren juist bezig plannen te maken o.a. het maken van documentaires.

Eeuwige, God van liefde en gerechtigheid, wij bidden U dat het recht van vrijheid van meningsuiting beschermd wordt en dat Israël ophoudt de Palestijnse stemmen en verhalen te censureren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Abu Abdullah is iemand die de hele gemeenschap van Al-Zaytoun in Gaza inspireert. Hij heeft het idee geopperd de muren in Gaza met vrolijke kleuren te beschilderen en de buurt te versieren met positieve boodschappen.

Eeuwige, God van liefde en gerechtigheid, wij danken U voor Abu Abdullah die de gemeenschap van Al-Zaytoun zo geïnspireerd heeft. Wij danken U voor de vele creatieve manieren waarop de Palestijnen bezig zijn om hun buurten en gemeentes op te knappen. Wij danken U voor Ramzi Aburedwan die de Al Kamandjati muziek school heeft opgericht om zo het kunstonderwijs in Palestina te bevorderen. Zegen hen allen. Dat hun pogingen vrucht dragen voor de toekomst.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel Nazareth is enorm bezig om bij zakenmensen het racisme aan te kaarten, vanwege het feit dat zij weigeren Israëlische Arabieren in te huren voor werk.

Eeuwige, God van liefde en gerechtigheid, wij danken U voor het werk van Sabeel Nazareth die dit heikele punt van racisme te lijf gaat. Wij vragen U het werk van Sabeel te zegenen en allen die op een of andere manier bezig zijn met gelijke zaken. Wij bidden U voor de jaarlijkse uitstap van de predikanten. Genadige God, wij danken U voor al onze vrienden over de gehele wereld, met name de Vrienden van Sabeel uit Noord-Amerika die dit weekend hun jaarlijkse bestuursvergadering hebben. Zegen hen met uw heilige Geest.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bélize, Guatemala, Honduras en Mexico.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.