Wave of Prayer 23 juli 2020

In week 40 sprak Aartsbisschop Elias Chacour, schrijver van het boek Blood Brothers over de barrières waar Palestijnse kinderen tegenop lopen bij het regulier onderwijs. De onderwijs programma’s zijn gescheiden en hierbij worden Israëlische leerlingen aan alle kanten bevoorrecht. Er zijn wel christelijke scholen van verschillende afkomst en waar gelijkwaardigheid van leerlingen een van de speer punten is, maar deze scholen ontvangen een veel lager geld bedrag aan subsidie van de regering dan de joodse scholen. Een van die school types is de Mar Elias school in Ibillin en daar zijn moslims, christenen en kinderen uit de Druzen gemeenschap welkom. Zij komen uit 45 dorpen in de wijde omtrek in het gebied van Galilea. In week 41 zullen vertegenwoordigsters van de Vrouwen in het Zwart en andere organisaties spreken over hoe bezetting impact heeft op de maatschappij in Israël/Palestina. Dit zal op 21 juli gebeuren. Je kunt er meer van horen op www.kuminow.com/online.
Eeuwige, wij bidden tot U vanwege het feit dat joodse scholen meer subsidie voor onderwijs krijgen dan Palestijnse scholen. Wij vragen dat deze vorm van discriminatie aangevochten wordt en ophoudt te bestaan. Wij danken U voor de Mar Elias scholen in Galilea waar kinderen van allerlei verschillende religieuze achtergronden worden gerespecteerd en samen kunnen opgroeien in wederzijds respect. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Er is  een tweede golf besmettingen van het corona virus gaande in zowel de Palestijnse gebieden, als in Israël. Er zijn 6028 gevallen van Covid-19 op de West Bank. 46 mensen zijn daaraan gestorven. Zes ervan overleden sinds 13 juli. Hierbij is ook een twee weken oude baby uit Hebron. Het kindje had reeds een slechte gezondheid. In Gaza waren 72 mensen positief na het testen en een persoon overleed aan de gevolgen ervan. In Israël daarentegen zijn 44714 positief bevonden na een test en 380 mensen zijn overleden.
Eeuwige, wij blijven tot U bidden voor al diegenen die getroffen zijn en lijden onder het virus en voor allen die onlangs geliefden hebben verloren vanwege de pandemie. Wij bidden voor hen  die verantwoordelijkheid dragen.  Dat zij wijze- en op tijd goede beslissingen nemen om de besmettingen in hun gemeenten terug te dringen. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 1 juli lanceerden Kairos Palestina en Kairos Wereldwijd voor Gerechtigheid hun ‘’Cry for Hope’’. Hun schreeuw is bedoeld voor alle mensen, zowel voor hen die onderdrukt worden in Israël/Palestina als diegenen die onderdrukken, te bevrijden. Het gaat er bij hun schreeuw om hoop om een nieuwe weg te banen die voert naar een natie die inclusief denkt en ernaar handelt, een natie waar allen worden gerespecteerd en gewaardeerd.
Eeuwige, lieve God, wij bidden dat christenen over de hele wereld antwoord geven aan de roep van Kairos ’Cry for Hope’. Barmhartige en liefdevolle God, wij vragen U dat de harten van gelovigen in al die landen in beweging komen. Wij bidden om hernieuwde pogingen van hun regeringen om alert te blijven als het gaat om het lijden van Palestijnen die onder voortdurende bezetting leven. Dat er een einde komt aan de bezetting en dat zij bevrijd worden van angst en onderdrukking. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op dinsdag 14 juli heeft Michael Lynk, speciale rapporteur voor mensenrechten bij de Verenigde Naties en die zich bezighoudt met de bezette Palestijnse gebieden, heeft een rapport gepubliceerd over Israëls politiek om collectieve straffen uit te delen. Hij beval om een einde te maken aan de 53 jarige bezetting van Palestina en alle bestraffende maatregelen die er genomen worden, inclusief een einde te maken aan de bezetting van Gaza. Hij dringt er bij de internationale gemeenschap op aan maatregelen te treffen ‘om bij Israël respect af te dwingen en zijn plicht te doen als het gaat om Internationaal Recht én de bezetting te beëindigen.
Eeuwige, wij verlangen er al zo lang naar dat er een einde komt aan de politiek van Israël als het gaat om collectieve bestraffing. Wij bidden dat de regeringen en internationale organisaties de druk opvoeren bij de regering van Israël zich te houden aan Internationaal Recht en een einde te maken aan de bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een gezamenlijke verklaring uitgegeven door Medical Aid voor Palestijnen, al-Haq en de Jeruzalem Aid en het centrum voor mensenrechten werd op 15 juli gelanceerd. Hierin stond dat vanwege de langdurige periode van bezetting de gezondheidszorg voor Palestijnen tot het breekpunt was gekomen. Dit gebeurde voordat de pandemie was uitgebroken. Hierdoor konden mensen die professioneel werkzaam waren in de gezondheidszorg niet aan de gang gaan met de serieuze vragen van mensen die corona hadden opgelopen. Dit betreft ook patiënten met ernstige langdurige slechte gezondheid.
Eeuwige, wij bidden dat na deze directe crisis ontstaan door de pandemie er iets gedaan wordt aan de hopeloze situatie waarin de gezondheidszorg in Oost-Jeruzalem zich bevindt. Dat er fondsen worden gevonden om de zorg voor de Palestijnen die in Jeruzalem en in de Westelijke Jordaan oever wonen, te verbeteren. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sommige ondernemende Palestijnen zijn bezig nieuwe mogelijkheden te zoeken om hun business opnieuw tot leven te brengen, zelfs onder de dubbele druk van de alsmaar gaande bezetting en de Covid-19. Een ondernemer die handelt in metalen producten ten noorden van het West bank gebied van Jenin produceert elektronische hekken die mensen en voertuigen ontsmetten tegen Covid-19. Hun boek met nieuwe orders is volgeboekt en zij hebben geen plannen om deze hekken te exporteren naar naburige landen.
Eeuwige, wij danken U voor het doorzettingsvermogen en het harde werken van deze mannen en vrouwen in de Palestijnse gemeenschap die proberen over de hindernissen van de lockdown en de bezetting heen te stappen en die een prachtig bedrijf hebben gecreëerd. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.