Wave of Prayer 23 juni 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die zo meteen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

** Palestijnen die wonen op de bezette Westelijke Jordaanoever wordt de toegang ontnomen tot de meest belangrijke basisbehoefte: water! Wat is gebeurd?
De maatschappij Mekorot heeft het leveren van water aan dorpen en steden op de noordelijke helft van de West Bank aanzienlijk teruggeschroefd.
Palestijnse huishoudens hebben al gedurende twee weken geen stromend water.
Fabrieken zijn gesloten, tuinen en kwekerijen zijn geruïneerd en beesten zijn doodgegaan van de dorst of verkocht aan boeren buiten de getroffen gebieden.

Eeuwige, open de hemel, zo vragen wij U, opdat uw erbarmen neerdaalt op de velden en de bergen van dit droge land. Onze buren hebben ons water gestolen en laten ons dorstig achter. Wij echter, zullen nooit wanhopen als het gaat om uw barmhartigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** Vijf Palestijnse atleten zullen Palestina vertegenwoordigen tijdens de Olympische zomerspelen in Brazilië die van van 5 tot 21 augustus gehouden worden. Palestina doet al sinds de zomerspelen van 1996 mee aan dit evenement.

Eeuwige, wij verheugen ons op het moment dat de Palestijnse vlag wordt gehesen en de vijf atleten meedoen aan de olympische zomerspelen van 2016. Hun uitmuntende doorzettingsvermogen dat geconfronteerd wordt met alle tegenslag die zij in hun dromen tegenkomen dient als een voorbeeld voor alle jonge Palestijnen. Wij vragen U dat de spelen een veilige en vreugdevolle tijd mogen zijn die de deelnemers en toeschouwers nader tot elkaar brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** Op 20 juni herdenkt men ieder jaar de kracht, de moed en de veerkracht van miljoenen vluchtelingen. De eerste Wereldvluchtelingen dag werd gehouden in 2001.
Tien duizenden mensen over de gehele wereld staan stil bij deze dag en applaudisseren voor allen die gedwongen werden en nog steeds gedwongen worden te vluchten.

Eeuwige, meelevende God, onze toevlucht en beschermer, wij brengen voor uw aanschijn al die vluchtelingen die al zo lang wonen in de kampen op de Westelijke Jordaanoever en Gaza, in Libanon, Jordanië, Syrië en alle vluchtelingen verspreid over de gehele wereld.
Sterk de wil van de Internationale Gemeenschap om te werken aan hun repatriëring en compensatie.
Dit alles in naam van de Ene die als vluchteling geboren werd en nu leeft tot in de eeuwen der eeuwen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** De Israëlische regering stemde afgelopen zondag voor een toename van het budget voor diegenen die wonen in de nederzettingen op de West Bank. Dit alles vanwege hun bijzondere veiligheidssituatie.
De toeslag van 18,6 miljoen dollar komt nog bij het bedrag van 87.9 miljoen dollar die al toebedeeld zijn aan de nederzettingen als een deel van de coalitie overeenkomsten.

Eeuwige, God van gerechtigheid, wij bidden U dat Israël, behalve aandacht te schenken aan het behouden van de status quo, ook haar ogen gericht houdt op vrede, zich houdt aan het internationaal recht en zich bezint op het feit dat de bezetting illegaal is en de nederzettingen onrechtmatig zijn.
Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Botswana en Zimbabwe.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.