Wave of Prayer 23 maart 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Tamir Pardo, Israëls ex hoofd van de Mossad maakte publiekelijk bekend dat de bezetting door Israël, Israël zichzelf daadwerkelijk bedreigt. Hij zei ook nog dat Israël zijn hoofd in het zand steekt als het gaat om het conflict zelf. Het probleem lost zich niet van zelf op.

Eeuwige, wij danken U voor alle stemmen die doorgaan het onpopulaire geluid van onwaarheid hardop aan te kaarten. Wij vragen U geef de nodige moed aan de Israëlische leiders die gewetensvol zijn en die nog steeds iets te zeggen hebben als het gaat om het Palestijnse volk vrij te krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Verenigde Staten zijn van plan om de vergadering van de Verenigde Naties waar het Israëlisch-Palestijnse conflict besproken wordt te boycotten. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Nikki Haley, zei dat de Verenigde Staten tegen ieder onderwerp over Israël zullen stemmen, dat vanuit de Mensenrechten Commissie op de agenda wordt gezet.

Eeuwige, wij danken U voor alle mensen die doorgaan om als het de Palestijnen betreft dit onderwerp op de wereld agenda te krijgen. Wij bidden U dat er een einde komt aan de arrogantie van de regering van de Verenigde Staten, die alsmaar een steen des aanstoots is en blokkade vormt als het gaat om vrede, vrede zoals ze dat noemen in dit ‘heilige land’.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische minister van Strategische Onderwerpen , Gilad Erdan, is van plan om een database te maken van Israëlische burgers, die betrokken zijn bij het ondersteunen of aanbevelen van boycotacties, het terug trekken van kapitaal en sancties (BDS) tegen Israël of de illegale Israëlische nederzettingen.

Eeuwige, gedurende deze heilige tijd van de Veertigdagen, als voorbereiding op het Paasfeest zijn wij vrij om ons materiële benodigdheden en privileges te ontzeggen.
Wij bidden U voor de veiligheid van Israëliërs die om ethische redenen geen gebruik maken van producten en aangeboden diensten, die het lijden van de Palestijnen alsmaar erger maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Rima Khalaf, hoofd van een in Lebanon gevestigde VN afdeling die ontwikkeling in Arabische landen bevordert is afgetreden. Khalaf nam ontslag nadat zij geweigerd had om een VN rapport terug te nemen, waarin geconcludeerd werd dat Israël een ‘apartheidsregime’ gevestigd heeft.

Eeuwige, wij gaan door om zeer goed te luisteren naar de stemmen die de waarheid verkondigen. Stemmen die de stilte doorbreken die door de machtigen van deze wereld wordt geëist.
Wij danken U voor alle mensen die duidelijk aan geven om door te gaan met wat ons Palestijnen overkomt. Er is geen weg terug!
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Fr. Michael Lapley uit Zuid Afrika zal komend weekend in Palestina een nieuw boek presenteren. De Lutherse kerk van de Verlosser in Jeruzalem, het Tantur Oecumenisch Instituut en Sabeel Oecumenisch Theologisch Centrum in Jeruzalem plannen zaterdag een gezamenlijke bijeenkomst in de kerk van de Verlosser bij gelegenheid van de presentatie van dit boek. Sabeel Nazareth zal het boek a.s. zondag presenteren.

Eeuwige, wij bidden U voor onze vrienden in Zuid-Afrika die doorgaan om hun solidariteit te tonen met het Palestijnse volk.
Wij bidden U voor alle mensen die doorgaan te werken aan alles wat de hoop levend houdt en het licht van uw goede boodschap doet schijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Estland, Letland en Litouwen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.