Wave of Prayer 23 mei 2019

Ook deze week Sabeels Wave of Prayer, gebeden uit het hart van de Palestijnse christelijke gemeenschap. De nood is groot. Maar de gebeden laten ook zien hoe Palestijnen blijven hopen, en blijven kiezen tegen geweld en onderdrukking.

De Grote Mars tot Terugkeer, is voor de tweede keer in het afgelopen jaar door de organisatie afgeblazen. Er vond al een grote demonstratie plaats op woensdag 15 mei in Gaza om de dag van de Nakba te gedenken, waarin ook aandacht werd gevraagd voor vluchtelingen die terug willen naar hun thuisland. 65 mensen uit Gaza zijn gewond geraakt gedurende die demonstratie. Het Israëlische leger gebruikte hierbij scherpe munitie en traangas tegen de duizenden die protesteerden.
Eeuwige, wij blijven bidden voor allen die gewond zijn geraakt bij de demonstratie in Gaza. Dat er toch een einde komt aan de blokkade van Gaza en dat Palestijnse vluchtelingen het recht hebben om terug te keren naar hun thuisland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Mensen die het Kumi Now project ondersteunen kwamen de afgelopen week groepsgewijs ter bemoediging bijeen, maar ook om elkaar als activisten beter te leren kennen. Het is te hopen dat ook zij toekomstige activiteiten zullen gaan organiseren zoals samen eten, een film kijken of een spreker uitnodigen om in hun dorpen/gemeentes meer aandacht te schenken aan Palestina.
Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij danken U voor al die mensen die een grote betrokkenheid tonen als het gaat om het onrecht dat in Israël en Palestina geschiedt. Wij vragen U dat er samen wordt gewerkt, opdat zij duidelijker gaan inzien hoe er door onderdrukking, die gaande is, zoveel geleden wordt onder Palestijnen. Wij zien uit naar een internationale harte kreet gericht tegen alle onrecht waarmee zij te maken hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnen riepen op zaterdag 18 mei om een boycot van Eurovisie Song Festival in Tel Aviv.
Zij maakten reclame voor een ‘Globalvision’ in Haifa met Palestijnse, Israëlische en internationale artiesten. De hoop was dat zo de aandacht werd gericht op de bezetting in Palestina waar de Palestijnen onder te lijden hebben. Dit gebeurde ook in Londen, Dublin en Bethlehem, maar ook door een groep jongeren ‘Gaza Vision’, in Gaza, met de naam Wij zijn geen nummers! De winnares was de 23 jarige Johed Shehada.
Eeuwige, wij danken U voor de artiesten die samen kwamen om hun creatieve gaven tot uiting te brengen en om zo de nadruk te leggen op de moeilijkheden waaronder de Palestijnen te lijden hebben bij de bezetting in Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische groep ‘Breaking the Silence’ heeft enorme billboards in de meeste drukke straat in Tel Aviv neergezet. Daarop stond de slogan: Durf te dromen over vrijheid! Daarbij speelde ze in op de slogan van het Eurovisie Song Festival van dit jaar: Durf te dromen. Breaking the Silence is een NGO groep die bestaat uit soldaten van het leger die zich keren tegen de bezetting. Als achtergrond van de slogan zie je een afbeelding van het Middellandse zeestrand met daarnaast een kijkje op de MUUR met een wachtoren. Het nodigt kijkers uit om het gehele plaatje van de bezetting weer te geven. Daarnaast werden er kosteloos tours naar Hebron in de bezette Westelijke Jordaanoever, georganiseerd.
Eeuwige, miljoenen mensen keken op zaterdag 18 mei naar het Europees Song Festival. Velen van hen hebben geen idee wat de apartheid bij Palestijnen die lijden onder de bezetting of bij hen die vlak bij de MUUR wonen, teweeg brengt. Wij zijn dankbaar voor de moed van de artiesten die optraden, voor de leden van Breaking the Silence die billboards hebben neergezet en met hun aanbod mee te kunnen gaan met een kosteloze tour naar Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Wij bidden U dat zij de ogen en de harten van velen zullen openen van hen die lijden onder de bezetting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De situatie in Gaza verergert met de dag. De Palestijnse Autoriteit heeft sancties opgelegd aan de bewoners van de Gaza strip vanwege de maar doorgaande onenigheid en strijd met Hamas. Daardoor is er gekort op betalingen aan burgers en aan families die het financieel slecht hebben. De UNWRA  waarschuwt dan ook dat meer dan een miljoen inwoners de volgende maand met honger te maken zullen hebben. Dit vanwege de plotselinge korting op Palestijnse financiële hulp. Dit alles opgelegd en vastgesteld door de USA in 2018.
Eeuwige, wij denken aan uw hulp uitgezegd in psalm 145, 14 en volgende:
‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen,
wie gebukt gaat richt hij op.
allen zien hoopvol naar U uit,
U geeft voedsel, op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend,
U vervult het verlangen van alles wat leeft.‘
Wij brengen onze gebeden voor de inwoners voor uw aanschijn nu zij proberen hun hoofd boven water te houden in een land dat volledig is afgegrendeld, dat lijkt op een open gevangenis. Wij bidden dat er internationale krachten van zich doen horen na de
dringende oproep voor hulp om mensen te behoeden voor hongersnood. Dat zij zich ook rekenschap geven van het recht van de inwoners terug te keren naar hun thuisland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een Arabisch Amerikaanse  muzikant, Tawfiq Zaher, liep door een straat in Nazareth toen hij getroffen werd door een verdwaalde kogel. Hij was een bekend iemand en een bekwaam Oud speler. Er waren duizenden mensen op zijn begrafenis. Zij hebben ook allen door stemverheffing te kennen gegeven over de toename van geweld die de Arabische gemeenschap ondervindt terwijl ze in Israël woont.
Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden van Tawfiq Zaher nu zij rouwen om zijn plotselinge dood, veroorzaakt door een incident met grote vraagtekens. Wij vragen dat de Israëlische politie zich bezig houdt met de stijgende cijfers van criminaliteit en geweld in de buurtschappen die zij juist zouden moeten beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Aisha Al-Lulu, een vijfjarig Palestijns meisje uit Gaza en kanker had, stierf helemaal alleen in een ziekenhuis nadat de Israëlische autoriteiten  de familie had geweigerd haar te mogen begeleiden van Gaza naar Jeruzalem, waar zij medisch werd behandeld. Het kind onderging een zeer ingewikkelde operatie, waarbij een tumor moest worden verwijderd. Uiteindelijk stierf zij aan complicaties die daarbij optraden. Steeds opnieuw weigerde de Israëlische bezettingsmacht om aan de ouders van Aisha, tijdens haar behandeling een vergunning te geven onder het voorwendsel ‘’veiligheid’’.
Eeuwige, wij denken aan de familie van Aisha nu zij in diepe rouw zijn om de dood van hun kind. Wij belijden onze schuld dat wij steeds maar onze mond hebben gehouden en de onrechtmatige Israëlische militaire praktijken hebben laten gebeuren. Wij vragen U, help ons om onze worsteling te boven te komen en om zo onze vrijheid en waardigheid terug te krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor Indische Oceaan Eilanden van Comoros, Madagaskar, de Maladieven, Mauritius en de Seychellen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.