Wave of Prayer 23 november 2017

Er gebeurt veel in Israël/Palestina. Onderstaande gebeden die vandaag op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zullen worden uitgesproken tijdens de wekelijkse viering geven daar een beeld van. Ze laten ook zien hoe Palestijnse christenen zich gelovig inzetten voor gerechtigheid en verzetten tegen de bezetting. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gedreigd het kantoor van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie in Washington te sluiten. Dit vanwege het gegeven dat de Palestijnen van plan zijn Israël voor het Internationale Gerechtshof te dagen.

Eeuwige, geef ons de kracht om niet op te geven als het gaat om bedreigingen van een ‘imperium’ , maar geef ons de kracht de uitdaging van de tirannie van de machthebbers aan te gaan. Wij bidden dat het pad dat naar gerechtigheid leidt niet eindigt in een compromis oplossing omdat het uiteindelijk alleen maar gaat om een kantoor in Washington.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week woensdag organiseerde Sabeel een tour in de stad Jaffa voor 15 mensen die zich bezig houden met bijbel studie en dat ook weer willen doorgeven aan anderen. De bedoeling van het reisje was om iets te leren van de stad Jaffa en zijn geschiedenis en een kans te creëren om netwerken uit te breiden en vriendschappen te verstevigen.
Sabeel Nazareth organiseerde afgelopen zaterdag voor 50 mensen van de gemeenschap een solidariteitsreis naar Hebron.

Eeuwige wij danken U voor het werk dat Sabeel allemaal doet en dat verspreid over verschillende afdelingen. Wij bidden U voor het welzijn van alle medewerkenden, van onze vrijwilligers en de staf van Sabeel. Laat ons, zo vragen wij U, doorgaan met het werk opdat wij meewerken aan de komst van uw koninkrijk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Leden van het Congres van de Verenigde Staten zijn bezig een wet te introduceren om belastinggeld niet te bestemmen voor mensenrechten schendingen tegen Palestijnse kinderen die in Israëlische militaire detentie zitten. Israël is het enige land in de wereld dat systematisch zo ongeveer 500 tot 700 kinderen ieder jaar vervolgt in militaire rechtbanken, die geen enkel eerlijk proces kennen en geen bescherming bieden aan kinderen.

Eeuwige, God van vrede en gerechtigheid en wij zijn dankbaar voor deze op handen zijnde interventie. Wij bidden dat er hervormingen komen en ook worden uitgevoerd om een einde te maken aan het geweld dat kinderen in detentie meemaken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Parlementariërs, experts, journalisten en activisten van 24 EU landen hebben elkaar in Brussel ontmoet voor de eerste Europese Conferentie die gaat over de Israëlische nederzettingen.
Volgens het Internationale Recht zijn nederzettingen illegaal en de bouw van nederzettingen houdt iedere oplossing als het gaat om een twee statenoplossing, tegen. De conferentiegangers beschuldigen Israël ervan op de Westelijke Jordaanoever een ‘apartheid regime’ te creëren en roept alle EU landen op om hun woorden in daden om te zetten. Ook klinkt de roep om de politiek van Israël, waar sprake is van ‘ethnic cleansing’ en apartheid, te verwerpen.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor al die mensen van goede wil die de waarheid spreken. Wij vragen U dat de woorden van de deelnemers van de EU conferentie de ogen openen van de Israëliërs die beslissingen nemen. Dat de wereld weigert om te zwijgen als het gaat om het onrecht dat geschiedt in Palestina.
Heer, onze God, w ij bidden U verhoor ons.

Als we de zojuist gesloten overeenkomst volgen die tussen Fatah en Hamas plaatsvindt en de aanloop tot een vergadering op 21 november te Cairo van alle Palestijnse afdelingen, dan merken we op dat de EU bezig is om de huidige inspanningen van de hereniging van Gaza en de Westelijke Jordaanoever te steunen. Dit alles zal leiden tot één gezamenlijke, legitieme Palestijnse Autoriteit.

Eeuwige, wees bij al die partijen die zich voorbereiden op de conferentie van 21 november. Dat de wil tot vergeving en verzoening met uw zegen mag gebeuren. Wij vragen U God, breng gedachten en beslissingen samen en dat er vrede mag komen door Uw Geest.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische gemeente van de stad Jeruzalem is bezig met een plan om 6 grote gebouwen met de grond gelijk te maken, naar verluidt ooit gebouwd zonder bouwvergunningen, omdat het onmogelijk is die te verkrijgen. Honderden Palestijnen zullen hierdoor uit hun huizen worden gezet en geëvacueerd naar de omgeving van Kufr Aqab. Het afbreken van deze huizen komt aan het licht omdat men van plan is 10.000 nederzettingen units neer te zetten op de bezette Westelijke Jordaanoever vlakbij Kufr Aqab.Eeuwige, het kwaad van de militaire bezetting kent geen grenzen. Onze Palestijnse bevolking wordt alsmaar verplaatst en weggestuurd uit het land dat hen toebehoort om plaats te maken voor de graaicultuur van de Israëlische kolonisten.

Wij bidden U voor meer moed om deze racistische beslissingen van de machthebbers in Israël tegen te houden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Oost-Timor, Indonesië en de Filippijnen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.