De Kumi Now vergadering van deze week, dinsdag 17 september, ging over de blokkade van Gaza, die in 2006 inging en nú met als resultaat zeer ernstige achteruitgang van de leefomstandigheden in Gaza. De combinatie van de blokkade en de Israëlische luchtaanvallen heeft geleid tot een groot tekort aan noodzakelijke materialen voor het herbouwen van huizen en andere belangrijke zaken, zoals klinieken, ziekenhuizen en scholen.

 

De gezondheids zorg is ernstig ontwricht vanwege COVID-19.  In augustus 2021 waren slechts 16% van de Gazanen tweemaal gevaccineerd.

Gebed

Eeuwige, God van gerechtigheid, wij bidden voor de mensen uit Gaza die te maken hebben met zoveel onrecht hen aangedaan.

Wij vragen U dat mensen overal ter wereld solidair blijven met dit volk. Wij danken U voor de vele Gazanen die doorgaan de gemeenschappen weer op te bouwen en zich inzetten om een einde te maken aan de blokkade.

Dat uw Geest hen mag ondersteunen en voeden.

Wij bidden dat de onderdrukkende structuren die de agressie tegen de Gazanen maar voortstuwen eindigen en dat de condities die nodig zijn voor vrede en menselijkheid, wortel schieten en groeien.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Deze week vieren we de wereldwijde week van gebed voor Palestina. Gisteren, 21 september, was de wereldwijde dag van gebed voor vrede.

Gebed

Eeuwige, uw zoon Jezus uit Nazareth, onderwees ons, -zo staat in Matteus 5, 9-:

‘’Zalig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden’’.

Wij danken U voor allen die bidden voor en werken aan vrede, zowel in Palestina als in de wereld.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Deze week werden Muna en Mohammed El Kurd benoemd tot het rijtje van de 100 belangrijkste personen vastgesteld door Time Magazine. Muna en Mohammed El Kurd behoren tot de Sheikh Jarrah gemeenschap waar Palestijnse families gedwongen worden hun huizen te verlaten. In mei 2021 zijn deze twee mensen begonnen alles wat onrechtmatig geschiedt, te documenteren en hardop te spreken wat er allemaal deze families wordt aangedaan, families die verdreven worden. Zij kregen hierdoor vele volgers op sociale media.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de manier waarop Muna en Mohammed voor deze zaak pleiten en voor hun krachtige optreden tegen onrecht in Sheikh Jarrah.

Wij vragen om gerechtigheid als het gaat om hun families die uit hun huizen zijn gezet en dat er een einde komt aan deze gedwongen verhuizingen.

Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed

 

Donderdag 16 september was de gedenkdag van de Sabra en Shatila massamoord die in Libanon in 1982 plaatsvond. Het gevolg hiervan was de dood van 3500 Palestijnse vluchtelingen en Libanese burgers.

Gebed

Eeuwige, wij gedenken de slachtoffers en hun families. Wij rouwen om de doden en bidden voor hen die hun geliefden tijdens deze vreselijke massamoord hebben verloren.

Wij vragen dat er een einde komt aan alle geweld en aan de destructie van leven, waar ook.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Kayed Fasfous, een administratieve gevangene was op 6 september 65 dagen in hongerstaking! Hij doet dat met vijf andere gevangenen om te protesteren tegen opsluiting zonder enig vorm van proces.

Op dit moment zijn er 520 Palestijnen om deze reden in detentie.

Gebed

Eeuwige, wij danken U om de kracht en de moed van Kayed en anderen die op deze manier,-hun rechten te verdedigen -protest te kennen geven. Wij vragen dat de rechten van de huidige gevangenen gerespecteerd worden en dat er een einde komt aan deze vorm van onrechtmatige detentie.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Op 13 september eerde de UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East) de Palestijn Loay Elbasyouni vanwege zijn werk voor de NASA Mars helikopter, die zijn eerste vlucht maakte naar Mars in april 2021.

Hij was student geweest aan de UNRWA school in Gaza.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor de inspiratie en veerkracht die Loay Elbasyouni teweeg heeft gebracht aan de vluchtelingen en kinderen in Gaza.

Dat kinderen in Gaza  en over de gehele wereld toegang hebben tot onderwijs en dat zij ondersteund worden met alle hulp die zij nodig hebben om hun talenten en gaven te ontwikkelen.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Na de ontsnapping van zes Palestijnen uit de gevangenis op 6 september j.l. zijn enkelen van hun familieleden gearresteerd en familie bezoeken aan gevangenen in de gevangenis afgezegd als een vorm van collectieve straf.

Palestijnen hebben dit beantwoord met demonstraties, hetgeen weer geleid heeft tot repressie van het Israëlische leger. Het gevolg hiervan: verwondingen onder de protesteerders.

Gebed

Eeuwige, wij roepen zoals In Jesaja  61,1 geschreven staat:

 

‘’De geest van God, de Eeuwige, rust op mij,

want de Eeuwige heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan geketenden hun bevrijding.’’

Wij bidden voor Palestijnen die zowel politiek en administratief gevangen zitten en daardoor beroofd van hun basisrechten zoals voorgeschreven in het Internationaal Recht.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 

Gebed

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij tijdens deze Vredesweek om vrede.

Eeuwige, dat uw vrede met ons allen mag zijn.

Amen

 

 

Dit delen: