Wave of Prayer 24 augustus 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 

De impact van de elektriciteitscrisis op de watervoorziening van Gaza is levensbedreigend. De huidige crisis wordt veroorzaakt door het besluit van de Israëliërs om 40% te korten op de elektriciteit voorziening en dit weer op verzoek van de Palestijnse Autoriteit. De Palestijnse Autoriteit en de regering van Hamas ruziën met elkaar over wie de elektriciteitsrekeningen moet betalen.

Eeuwige, wij bidden voor de inwoners van Gaza. Dat uw Geest gerechtigheid mag brengen voor de mensen die leven op de rand van de afgrond en lijden onder het geweld van hen die beslissingen nemen. Leid ons Heer om door te gaan en een einde te maken aan het onrecht dat geschiedt, waarvoor Israël verantwoordelijk is. Zij immers willen al die mensen op deze wijze in bedwang houden. Geef ons de moed om zowel het leiderschap in Ramallah als in Gaza die beiden gefaald hebben om eenheid te brengen, aan de kaak te stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Een studie heeft uitgewezen dat echtgenoten van 38% van vrouwen die in Gaza aan kanker lijden in de rij staan om te scheiden. De redenen daarvoor zijn enerzijds dat zij denken dat kanker besmettelijk is, vanwege de hoge kosten verbonden aan het genezen van kanker en anderzijds de vrees voor de bijwerkingen die kanker bij hun vrouwen veroorzaken.

Eeuwige, vrouwen verdienen beter. Wij bidden met enige verontwaardiging voor nieuw inzicht in het leven van die vele mannen die hun gevoel voor humaniteit hebben verloren. Help ons om vol goede moed de dodelijke onwetendheid, de hartvochtigheid en alle houdingen, gedachten en ideeën die er zijn, opnieuw aan de kaak te stellen. Immers zij ontnemen vrouwen haar waardigheid en mens-zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afgelopen maandag heeft het Israëlische leger een kinderopvang centrum vlak bij Al Azarieh verwoest. Deze dagopvang was een project gefinancierd door enkele Europese regeringen als een ondersteuning van de lokale Palestijnse gemeenschap.

Eeuwige, de Israëlische regering gaat maar door dorpen en steden aan te vallen met de intentie ieder vorm van hoop de kop in te drukken. Wij bidden U dat er een einde komt aan de bezetting dat haat en geweld blijft voeden. Wij danken U voor mensen die kiezen voor geweldloos verzet en dat zijn zowel Palestijnen, Israëliërs als internationale vrijwilligers die blijven werken aan gerechtigheid en vrede en hoop planten in onze gemeenschappen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week begint weer het nieuwe schooljaar. Het doet goed de verwachtingsvolle gezichten te zien van al die kinderen die weer naar school gaan.

Eeuwige, wij bidden U dat dit komend jaar een vredig jaar mag zijn, dat de kinderen veilig naar school kunnen gaan zonder oponthoud, ondanks alle obstakels die zij kunnen tegenkomen; de muur, de checkpoints, de huiszoekingen, de hekken en het bewust sluiten ervan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het jaarlijkse Ramallah zomerfestival is een gebeuren dat de oude tradities van de geschiedenis overal in de stad kenbaar maakt. Dit jaar was het een groot succes en verhoogde de levensvreugde van het Palestijnse volk.

Eeuwige, wij danken U voor alle musici en dansers die hun talenten gebruiken om een glimlach te toveren op Palestijnse gezichten. Wij bidden U dat de internationale artiesten die meededen aan dit festival veilig thuiskomen. En wij vragen om uw Geest om de vele artiesten in Palestina te beschermen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Liberia en Sierra Leone.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.