Wave of Prayer 24 december 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

De Palestijnse boeren van Beit Dajan, ten oosten van Nablus zijn afhankelijk van de opbrengst van graan, olijven, amandelen en vijgen, bestaansmogelijkheden voor hun families. Het meeste van hun eigen te bebouwen land is rond 1970 door illegale Israëlische kolonisten gestolen. Maar nu worden ze nog weer bedreigd in hun bestaan door het met geweld te moeten afstaan van hun land, ‘hun eigendom’, omdat er weer een nieuwe ‘outpost’ door de Israëliers wordt gebouwd. Op vrijdag 11 december kwamen de dorpelingen bij elkaar om aan de noordkant van het dorp nieuwe olijfboompjes te planten. Dit alles om nog meer diefstal van hun land tegen te houden. Dit gebeuren werd met geweld door Israëliers verstoord die schoten losten waardoor twee dorpelingen werden gewond. Ze vielen hen ook nog aan met traangas. Twee dagen later in Yatta bij Hebron verloren de boeren 400 volwassen, olijf bomen toen de Israëlische  kolonisten hun olijfboomgaarden in brand zetten.
Eeuwige, wij bidden U voor de Palestijnse boeren die geheel afhankelijk zijn van de oogst van hun gewassen om zo hun families te voorzien van voedsel. Wij smeken U dat er een einde komt aan het geweld en de intimidatie die op deze boeren wordt uitgeoefend door Israëlische militairen en de kolonisten. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Abdul-Nassar Halaweh, een Palestijn die slechthorend was, stierf op vrijdag 11 december. Hij leed aan complicaties van verwondingen die hij opliep toen er op hem door een Israëlische  soldaat werd geschoten bij het Qalandia checkpoint, ten noorden van Jeruzalem. Hij had het stop teken van de soldaat die hem die order gaf niet gehoord. En toen hij gewoon doorliep, schoot de soldaat op hem. Deze schoten bezorgden hem ernstige botbreuken in zijn voeten en dit leidde tot ernstige achteruitgang in zijn gezondheid en uiteindelijk tot zijn dood.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Abdul-Nassar nu zij zo rouwen om zijn dood. Wij bidden ook om de ontmanteling van alle checkpoints in het bezette Palestijns gebied, waar mensen als vee door deze ‘toegangen’ worden voortgedreven, en waar mensen met een beperking kwetsbare doelwitten worden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zaterdag 12 december werd door Palestijnse NGO’s vastgesteld dat in november over het gehele Palestijns gebied van de bezette Westelijke Jordaanoever 413 Palestijnen werden vastgehouden Het hoogste aantal gevangen genomen mensen was in Jeruzalem, waar 157 Palestijnen werden gearresteerd. Er zijn nu 4400 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, waaronder 41 vrouwen en 170 kinderen. Er zijn tot slot 381 Palestijnen die worden vastgehouden onder administratieve detentie.
Eeuwige, wij Palestijnen hunkeren naar gerechtigheid en vrede in Palestina en Israël. Wij bidden op deze dag speciaal voor diegenen die hardop durven spreken over onrecht en onderdrukking en dat dagelijks gebeurt aan mensen. Om deze reden moeten zij de prijs betalen voor hun gevangenschap, soms zonder enig vorm van beschuldiging en berechting. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De burgerlijke gemeente van West Jeruzalem heeft met een bulldozer de hoge stenen muur van de Islamitische al-Youysifieh begraafplaats op maandag 14 december volledig omver gehaald. De gemeente wil er graag een park aanleggen.
Eeuwige, wij bidden dat het ontheiligen van de begraafplaats in Oost Jeruzalem ophoudt. Wij vragen U dat de heilige plaatsen in de hele stad door de Israëlische autoriteiten worden gerespecteerd. Eeuwige, in uw genade, verhoor ons gebed.
Voor de zevende week achtereen hebben Palestijnen met een handicap hun protest in de kantoren van de Palestijnse overheid in Ramallah voortgezet. Zij protesteren vanwege de ernstige noodzaak voor een behoorlijke verzekering voor gezondheidszorg voor mensen met een beperking. De pandemie heeft geleerd  hoe kwetsbaar zij zijn als zij geen toegang meer hebben tot medische voorzieningen of medicatie, als er een crisis uitbreekt.
Eeuwige, wij vragen U om een medelevend antwoord voor diegenen wiens leven wordt gedomineerd door een lichamelijke beperking. Wij weten hoeveel mensen arm zijn geworden door werkeloosheid tijdens deze pandemie. Maar hoeveel erger zijn diegenen er aan toe die ook nog beperkt zijn vanwege hun levenslange lichamelijke handicap. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Het Kumi Now initiatief focust deze week op het werk van de Military Court Watch (MCW). De MCW monitort de behandeling van kinderen die gevangen zitten in het Israëlische militaire systeem. Het houdt zich vooral bezig, met name tijdens de eerste 24 uur nadat het kind gearresteerd is, omdat dit het moment is dat de aanvoering/beweringen van ontkenning van rechten, plaatsvindt.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van het Military Court Watch. Wij vragen U met aandrang dat wereldwijde, illegale en het geïnstitutionaliseerde gevangennemen en slechte behandeling van Palestijnse kinderen door het Militaire Regime van Israël, stopt. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Met het feest van Kerstmis richten wij onze ogen op Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus en we zien een lijdende stad waar de pandemie hard heeft toegeslagen. 7000 mensen die werken in een of andere sector van het toerisme zijn al negen maanden werkeloos. Sommige families halen hun kinderen van school omdat zij gedwongen zijn harde keuzes te maken tussen onderwijs, eten of medicijnen. Anderen kunnen de huur niet meer betalen of zijn daardoor genoodzaakt bij hun ouders in te trekken.
Eeuwige, uw Zoon is het licht van de wereld. ( Joh 8, 12) als wij onze kaarsen van de Advent aansteken dan herinneren wij ons dat wij niet zullen wandelen in de duisternis als wij uw licht volgen. Die duisternis overkomt ons als armoede, onderdrukking, ziekte en het ontnemen van onze rechten, aan ons geschiedt. Maak dat wij onze ogen richten op uw licht van hoop. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Japan, Noord Korea, Zuid Korea en Taiwan.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.