Wave of Prayer 24 januari 2019

Op vrijdag 18 januari 2019 ging de Grote Mars tot Terugkeer gewoon door. De Defence for Children Internationaal –Palestina (DCIP) rapporteerde dat sinds 30 maart 45 kinderen in Gaza zijn gedood.
Eeuwige, wij bidden voor een doorbraak in de vredesbesprekingen en dat er een einde komt aan de meedogenloze bezetting van Gaza. Troost al die families die kinderen hebben verloren en laat uw beschermende genade over alle kinderen lichten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Riyad al-Malki, de minister van buitenlandse zaken van de Palestijnse autoriteit heeft aangekondigd dat Palestina het voorzitterschap op zich wil nemen van de groep 77 en China om te onderhandelen over ontwikkelingsvraagstukken in Verenigde Naties. Palestina is vanaf 2012 tot nu toe een observator geweest in de Verenigde Naties. (dus geen lid) Het is van plan om zijn aanvraag tot volledig lidmaatschap aan het einde van het mandaat van dit jaar aan de Verenigde Naties voor te leggen.
Eeuwige, wij bidden om kracht en volharding voor diegenen die werken in organisaties zoals de Verenigde Naties. Zij die hun leven wijden aan het uitdagen en aanklagen van onrecht en onderdrukking.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Scholieren zijn weer naar school na een halfjaarlijkse vakantie. Vele leerlingen worden weer geplaagd door het feit dat ze geen toegang hebben tot onderwijs. Sommigen ervaren dat ze lastig gevallen worden door Israëlische kolonisten op hun weg naar en van school. Anderen komen te laat vanwege het oponthoud bij de checkpoints terwijl weer anderen onderworpen worden aan herhaaldelijke bus controles als zij met de bus naar school gaan.
Eeuwige, wij bidden voor de leerlingen nu zij terug naar school gaan dat zij doorgaan met de gedachte dat naar school gaan zinvol is. Voor allen bidden wij, dat ondanks het feit dat zij onderweg moeilijkheden ondervinden, zij vastbesloten zijn hun studie tot een goed einde te brengen en hun kwaliteiten en behaalde cijfers ten dienste stellen aan de lokale gemeenschappen.
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.
Human Right Watch bekritiseerde de Palestijnse Autoriteit vanwege het inperken van de vrijheid van spreken en van het arresteren van dissidenten.
Eeuwige, wij danken U om Jezus uw Zoon, die toen hij in de wereld kwam, hij ons goedheid en waarheid gaf. (Johannes 1, 17) Help ons om rechtop te blijven staan en om de miskenning van de waarheid bij diegenen die autoriteit bezitten, af te straffen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op zondag 13 januari heeft een groep Israëlische kolonisten bijna duizend jonge boompjes in Burqa vernietigd. Dit gebeurde ten noorden van de Westelijke Jordaanoever in het district Nablus. Deze boompjes werden gekweekt om het land rond Burqa tot een natuur reservaat te maken.
Eeuwige, wij bidden dat de vele vormen van vandalisme in het bezette westelijk Jordaanoever gebied en gepleegd door de Israëlische kolonisten, ophouden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van de Palestijnse Academie voor de studie van Internationale Zaken: de PASSIA. En deze organisatie houdt zich ook bezig met het geweld dat Israël gebruikt als het gaat om je te houden aan Internationaal Recht in Oost Jeruzalem. De Kumi Now actie vraagt u brieven te schrijven aan lokale politici en hen er op te wijzen dat de Israëlische regering zich schuldig maakt als het gaat om mensenrechten schendingen betreffende Palestijnen.
Eeuwige, Jezus, uw Zoon, prins van de vrede, vervolgt de weg waarvoor hij, Jood zijnde, gekozen heeft.
Jesaja schrijft  al in hoofdstuk 9,6:
‘Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid.
daarvoor zal hij zich beijveren.
De HEER van de hemelse machten.’
Help ons zo vragen wij U om woorden van waarheid te spreken aan diegenen die over ons regeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.