Wave of Prayer 24 maart 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens dewekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

**Dinsdag was door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Wereldwijde dag van het Water. Deze dag benadrukte voor ieder van ons welke betekenis water heeft in ons leven, op ons werk en alle zaken die met water te maken hebben. Deze dag valt samen met de, -tijdens deze Veertigdagentijd-, focus van de Wereldraad van Kerken gericht op het water probleem in het Midden-0osten en dan met name in Palestina. Gedurende de laatste 7 weken hebben kerken over de gehele wereld godsdienstoefeningen en gebedsdiensten gehouden en gebeden voor vrede, gerechtigheid en toegang tot water voor de bevolking in Palestina.

Eeuwige, God van de schepping, wees, zo vragen wij U met alle organisaties die zich bezig houden met en ook hardop zich uitspreken over de ongelijke verdeling van water en het onrecht dat dat teweegbrengt over de gehele wereld. Laten zij hun kennis waar zij voor staan, delen met hen die anders nooit de kans hebben gekregen deelgenoot te worden van dit verhaal. Help ons om samen te werken opdat de toegang tot water voor allen bereikt moge worden.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**De Goede Week is in Palestina de meest belangrijke tijd van de christelijke kalender. Tijdens deze tijd zijn er erg veel diensten, zoals processies en speciale tradities die gelijken op de tocht van Jezus Christus door het heilige land. Maar vele Palestijnse christenen zullen niet de mogelijkheid hebben hieraan deel te nemen omdat zij geen vergunning krijgen om Jeruzalem binnen te komen. Om deze reden mogen ze niet deelnemen aan de meest heilige dagen van de kerk. Zij zijn als het ware afgescheiden van het Lichaam van Christus.

Eeuwige, wij verheugen ons erop dat er een einde komt aan de Veertigdagentijd en dat het feest van Pasen op handen is. Maar het is soms moeilijk om de volle vreugde van de opstanding van Jezus Christus te ervaren, als we gescheiden zijn van vrienden en familie die aan de andere kant van de MUUR leven. Wij vragen U dat zoals U de boeien van de dood hebt losgemaakt en Jezus Christus tot leven heeft gebracht, maak ook de ketenen los van de Israëlische bezetting. Dat er toch vrede mag komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** Hiba Sharafa, een Palestijnse vrouw die in Gaza woont had een eenvoudige droom. Zij wilde onderwijzeres worden. Deze droom bleek nog gecompliceerder toen ontdekt werd dat ze geboren was met het Syndroom van Down. Desalniettemin is het haar gelukt na vele jaren hard werken dat zij de eerste onderwijzeres is die in Gaza aan het werk is met het syndroom van Down. Zij werkt voornamelijk met kinderen die verstandelijk en geestelijk gehandicapt zijn.

Eeuwige, genadevolle God, wij danken U voor de toewijding en doorzettingsvermogen die Hiba toont als zij de kinderen onderwijs geeft, ondanks alle obstakels die onderweg op haar pad komen. Wij vragen U dat zij een voorbeeld mag zijn voor allen die op verschillende manieren hun gaven gebruiken. Dat zij ze mag inspireren om hun dromen waar te maken.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** De vicepresident van de Verenigde Staten Joe Biden was vorige week zondag in Israël. En dit bezoek was bedoeld om weer opnieuw vast houden aan de Twee Staten oplossing. Hij stelde vast dat de uitbreiding van de nederzettingen en de landjepikmethode van de Israëliërs snel zullen leiden tot het langzaam verdwijnen van de hoop dat ooit een Palestijnse staat realiseerbaar zal zijn . Hij gaf aan dat er duidelijke tekenen zijn dat Israel niet echt serieus wil werken aan vrede. Biden zei dat langzamerhand alles, stap voor stap, wijst op een Een Staten-oplossing, hetgeen een gevaarlijke eind optie zou zijn.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, wij zijn dankbaar dat de wereld zich langzamer zeker realiseert hoeveel schade de illegale nederzettingen hebben aangericht voor Palestijnen. Toch wachten we op enig teken, opdat de hoop op een Twee Statenoplossing niet tevergeefs is. Vaak worden we overvallen door wanhoop als het vredesproces stagneert. Wij vragen U, wees hier aanwezig en laat uw licht schijnen op dit conflict en help ons tekenen van hoop te zoeken die we nodig hebben om door te gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cambodja, Laos en Vietnam

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.