Wave of Prayer 24 mei 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. De gebeden die dan worden uitgesproken gaan als een Wave of Prayer de wereld rond. Hieronder de Nederlandse vertaling.

Op maandag 14 mei heeft er in Palestina een slachting plaatsgevonden. In een dag werden 61 Palestijnen door Israëlische legereenheden gedood, hetgeen door het ministerie van gezondheidszorg van Gaza is gemeld. Onder deze 61 mensen waren acht kinderen. Tijdens een periode van twee dagen protesteren zijn 2771 Palestijnen door het Israëlische leger gewond geraakt, waaronder 225 kinderen en 86 vrouwen. Dit is door het ministerie van Gezondheidszorg in Gaza gemeld.  De burgers van Gaza maken een ondraaglijke en onmogelijke leven door, een leven vol ontbering en wanhoop. Daar bovenop komt nog de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, wat ’toevallig’ samenviel met 70 jaar Nakba.
Eeuwige, wij moeten bekennen, dat we overstelpt zijn door woede. Wij bidden dat uw Geest blijft werken in onze harten opdat wij blijven werken aan gerechtigheid en het volhouden te blijven roepen om vrede en verzoening. Lieve God, wij vragen om uw erbarmen en troost voor allen die rouwen om hun geliefden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Gedurende de afgelopen week zijn Palestijnen gedwongen getuige te zijn van de verhuizing van de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem en dit alles samenvallend met de herdenking van 70 jaar Nakba. Vele christenen hebben geprotesteerd tegen hetgeen in Gaza is gebeurd
De Katholieke Kerk heeft in het Heilige Land de klokken geluid om te rouwen voor alle Palestijnen die zijn gedood. Vele internationale en lokale kerken hebben een statement uitgegeven om hun woede te tonen als het gaat om de verhuizing van de ambassade en alles wat er in Gaza is gebeurd. Over de gehele wereld hebben gelovigen gebeden voor diegenen die lijden in Palestina en anderen zijn weer de straat opgegaan om te protesteren.
Eeuwige, wij danken U voor hen die over de gehele wereld een profetische stem laten horen voor gerechtigheid en vrede. Moge hun gebeden blijven klinken in alle gebedshuizen, totdat het land dat we het Heilige Land noemen weer een veilige plaats is voor allen die het hun thuis noemen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft ingestemd een team van mensen aan te stellen die zich bezig houdt met onderzoek naar oorlogsmisdaden naar aanleiding van de dodelijke beschietingen op hen die protesteerden in Gaza. De resolutie werd aangenomen met 29 voor en 2 stemmen tegen. Deze laatsten waren de Verenigde Staten en Australië.
Wij leggen ons vertrouwen bij U neer, U die rechtvaardig bent en vervuld van goddelijke gerechtigheid. Wij vragen U dat de Palestijnen vertrouwen houden in de internationale gemeenschap  wanneer zij een poging doen om hen te ondersteunen. Wij bidden dat de officiëIe Israëlische machthebbers die besluiten nemen en de soldaten opdracht geven hun orders op te volgen, ter verantwoording worden geroepen om hetgeen zij gedaan hebben.
Wij vragen U dat de Internationale Wetten in Palestina en in Israël worden gerespecteerd
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een Israëlisch voetbal team Beitar Jeruzalem wil ‘’Trump’’ aan zijn naam toevoegen om hem te eren vanwege de beslissing de Amerikaanse ambassade te verhuizen naar Jeruzalem.
Dit is het enige Israëlisch team die nooit een Arabische speler in het team heeft opgenomen. De fans staan bekend om de slogan ‘dood aan de Arabieren’. Verder zingen ze anti-Arabische liederen.
Eeuwige, moge gewetensvolle mensen stevig vast blijven houden aan de waarden van gelijkheid, mensenrechten en gerechtigheid. Wij zeggen vooral dank aan die Israëliërs die bereid zijn deze politieke praktijken van hun regering te trotseren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Bethlehem Bijbel School houdt voor de vijfde keer een conferentie, met als thema: ‘’Christus bij de checkpoint conferentie’’. Deze wordt volgende week in Bethlehem gehouden met honderden zowel internationale en lokale deelnemers.
Deze conferentie roept evangelische christenen op om solidair te zijn met Palestijnse christenen en samen te werken aan de beëindiging van de bezetting.
Eeuwige, wij dragen deze conferentie aan U op en bidden om uw Geest om te zijn bij ieder van de deelnemers daar aanwezig. Geef hen een aandachtig luisterend oor en een liefhebbend hart om samen getuigen te zijn en te worden van hun broeders en zusters die in Palestina wonen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de eilanden in de Westerse Indische Oceaan: Comoros, Madagaskar, de Maladieven, Mauritius en de Seychellen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.