Wave of Prayer 24 november 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het Hoge Israëlische Gerechtshof heeft het verzoek van de regering naar aanleiding van de aanvraag van de rechtbank weer uitstel te verlenen om Amona met de grond gelijk te maken, verworpen. Amona is een illegale Joodse nederzetting gebouwd op Palestijns grondgebied. De rechters oordeelden dat Amona per 25 december ontruimd moet worden. Vanwege bedreigingen op internet, geplaatst door extreme georiënteerde Israëliërs over het genomen besluit over Amona, die het hoofd van de Israëlische Hoge Gerechtshof ontving, zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.

 

Eeuwige wij zeggen U dank voor deze gewetensvolle mensen die eerlijk hebben geoordeeld. Wij bidden voor de Palestijnse families die zich hoopvol verheugen op de teruggave van hun eigendom, hun dorp.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ateret Cohanim, een organisatie die bezig is om Joden te vestigen in Oost Jeruzalem zoekt naar mogelijkheden om 72 Palestijnse families die in de gemeente Silwan wonen te verwijderen. Negen families hebben al een dreigende oproep gehad hun huizen te ontruimen.

 

Eeuwige, de machtigen en de rijken zijn bezig ons uit onze huizen te verdrijven. Uw zoon, Jezus, Redder van de wereld, riep ooit tot U: ‘Vader als U dat wilt neem dan deze beker van mij weg’(Lucas 22, 24). Dit roepen wij als een echo van zijn wanhoop weer tot U: neem deze dreigingen weg omwille van onze kinderen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De studenten/leerlingen van de de middelbare school van de zusters van de Heilige Rozenkrans hebben in Jeruzalem een geweldige dabkeh show opgevoerd. Alle studenten dansten om de Palestijnse dag van onafhankelijkheid te gedenken en op deze manier te vieren.

Eeuwige, toen Jezus 12 jaar oud was verbaasde hij de mensen in de tempel door zijn intelligente antwoorden. (Lucas 2, 47) Zoals zij waren ook wij verbaasd over de Palestijnse meisjes van de school van de zusters. Wij danken U voor de creativiteit en het harde werken van deze jonge mensen die onze harten weer omhoog richtten en ons nieuwe hoop hebben gegeven.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 20 november 1959 werd door de UN Algemene Assemblee de declaratie van de Rechten van het Kind aangenomen. En op dezelfde datum in 1989 werd het verdrag van de Rechten van het Kind aangenomen.

Eeuwige, wij bidden U voor de kinderen van Palestina die in hun leven alleen maar opgegroeid zijn met oorlog en bezetting. Dat zij op een of andere manier zich toch een wereld kunnen voorstellen waarin gewerkt wordt aan vrede en gerechtigheid: een nieuwe wereld!

In het bijzonder bidden wij voor Palestijnse kinderen tussen de 10 en 18 jaar oud die middenin de nacht worden gearresteerd en gevangen genomen onder zeer moeilijke omstandigheden en beschuldigd worden voor vergrijpen die ze helemaal niet hebben gepleegd.

Wij bidden U voor deze kinderen en hun families die getraumatiseerd zijn vanwege deze extreme acties tegen hen gericht.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: Kameroen, De Centrale Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.

Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.