Wave of Prayer 24 september 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden morgenochtend om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, U roept ons op gerechtigheid te beoefenen, barmhartigheid lief te hebben en in alle eenvoud te ‘wandelen’ met U en met elkaar. Nu de spanningen en het geweld in Jeruzalem en bij de Al Aqsa moskee voortduren, vragen wij U om moed hardop te durven spreken en tot actie te komen als het gaat om respect voor elkaars plekken waar wij samen komen om te bidden. Dit alles volgens de overeenkomst zoals afgesproken tussen Jordanië, Israel en de Palestijnen. God, wijs ons de weg om de juiste manier te vinden om dit conflict te verminderen en op te lossen in dit heilige land en in deze heilige stad. Dat het niet verder escaleert en ontvlamt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vandaag de dag neemt het gebruik van wapens en de productie ervan toe. De Israëlische regering, een van de grootste militaire machten in de wereld staat toe dat soldaten, politie en scherpschutters mogen schieten op hen die met stenen gooien als protest tegen de bezetting.

Eeuwige, Uw zoon Jezus zei tot Petrus zijn zwaard weg te doen, zelfs in tijden van beproeving. Zoals ook uw profeten ons voorhielden dat alleen als gerechtigheid als een rivier zal stromen, als een alsmaar stromende beek zal vloeien, dat er dan pas vrede zal zijn voor iedereen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze dagen brengt paus Franciscus een bezoek aan Cuba en de Verenigde Staten met een boodschap van liefde en gerechtigheid.

Eeuwige, wij bidden U dat de leiders van de volken gewaar worden van het voortdurende onrecht dat gebeurt tegen de volken die zij onderdrukken. Moge zij de schreeuw horen van de Palestijnen die in de gevangenis zitten of in hongerstaking zijn tegen het onrecht dat gebeurt. Moge zij de schreeuw horen van scholen die in staking zijn en van hen wiens huizen worden plat gewalst door bulldozers. Moge zij de schreeuw horen van hen wiens leven beperkt wordt in hun vrijheid door de muur en de opgetrokken barricades van angst. Hoe lang nog God, zal het duren voordat zij die een schuilplaats zoeken er ook een vinden in een maatschappij waar de krachtige welgestelden het voor het zeggen hebben? Hoe lang nog God zal het duren voordat de onderdrukten de omarming voelen en ervaren van hen die dienend in het leven staan? Hoe lang nog God zal het duren voordat zij een veilig thuis mogen vinden voor hun kinderen?

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, m et diegenen die met ons willen bouwen aan bruggen van interreligieuze ontmoeting en het leren verstaan van elkaar, bidden wij voor onze islamitische broeders en zusters die deze week het Eid Al Adha feest vieren. Dat het feest in vrede mag plaatsvinden. Ook bidden wij voor hen die een pelgrimstocht van gebed en ingetogenheid ondernemen. Wij bidden ook dat gebeden van vergeving en verzoening van joodse Israëliërs die deze week Yom Kippur vierden, leidraad mag zijn in een veelomvattend vredesverdrag met hun buren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij gedurende deze gehele week van Vrede in Palestina en Israël, maar ook voor de inwoners van Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.