Wave of Prayer 25 april 2019

Ook in deze paasweek weer gebeden van Sabeel uit Jeruzalem. Vandaag worden deze uitgesproken tijdens een viering van Schrift en Tafel in het kantoor van Sabeel in Jeruzalem. Er zijn altijd gasten aanwezig die meevieren. Een prachtige manier om te blijven bidden voor zoveel nood.

De Israëlische autoriteiten hebben aangekondigd dat gedurende de vakantie van het joodse paasfeest een algehele afsluiting zal zijn van de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Alle checkpoints en grens overgangen worden hermetisch afgesloten en ieder die een vergunning heeft zal deze niet kunnen gebruiken, tenzij het een heel speciaal geval is.
Eeuwige, wij bidden voor allen die getroffen worden door deze maatregel, die een week lang gaat duren. Zoveel Palestijnen leven in armoede en kunnen alleen bestaan met de baan die zij in Israël hebben. Hierdoor wordt hun strijd om het bestaan steeds moeilijker.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Grote Mars tot terugkeer ging afgelopen vrijdag langs de grens van Israël en Gaza gewoon door, waarbij de deelnemers riepen om te mogen terugkeren naar hun huizen. Dat gebeurde bijna op geheel vredige wijze. Toch zijn tenminste 37 Palestijnen gewond geraakt door Israëlisch vuur. Onder de 37 personen waren 5 gehandicapten en vier journalisten.
Eeuwige, wij bidden voor hen die gewond zijn geraakt en wij denken aan hen die tijdens hun werk het risico nemen om de zwakken en gewonden te helpen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Meer dan 300 christenen zijn gedood en 500 gewond geraakt tijdens het bomaanslagen op kerken en hotels in Skri Lanka terwijl zij het Paasfeest vierden. Deze bombardementen werden uitgevoerd door radicale terroristen groepen die het alleen hadden gemunt op de christelijke gemeenschap.
Eeuwige, lieve God, in deze tijd van een afschuwelijk verlies voor velen, vragen wij uw troost voor hen die rouwen. Geef vrede aan hen die bang zijn en schenk genezing aan hen die er voorzichtig weer boven opkomen. Wij vragen U dat U de christelijke gemeenschap van Ski Lanka sterkt, kracht geeft. Dat broeders en zusters in Christus elkaar ontmoeten en ondersteunen en niet bang zijn hen die lijden te helpen. Dat wij door uw hulp bij het reageren op deze daden een commitment maken van geweldloosheid en daarbij het geduld opbrengen te durven geloven dat wij uiteindelijk door U geholpen worden. Leer ons afkeer te hebben van onze eigen zelfverzekerdheid en vooroordelen, hetgeen alleen maar scheiding teweeg brengt van hen die anders zijn dan wij.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van het departement van Palestijnse vluchtelingen (DSPR). Dit departement werd vóór en in het jaar 1948 door kerkelijke leiders en leken opgericht. Toen ter tijd werden 750.000 Palestijnen van huis en haard verdreven en velen daarvan werden vluchteling. Er zijn nu ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen die in 58 vluchtelingenkampen wonen. Deze bevinden zich in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever en Gaza. De organisatie DSPR geeft antwoord op de rechten van Palestijnen. Dat betekent dat zij toegang hebben tot ‘diensten’ om hun gemeenschappen te sterken. Zo proberen zij de hoop levend te houden dat zij recht hebben op terugkeer.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de DSPR die probeert de Palestijnse vluchtelingen die in vaak benauwde omstandigheden leven toch hun waardigheid te laten behouden. Dat de stem van deze vluchtelingen gehoord mag worden, bij de organisaties zoals de DSPR maar ook tijdens toekomstige vredesbesprekingen met Israël.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische politie heeft een voetbal toernooi dat plaats zou vinden in de omgeving van Beit Safafa, gelegen midden in de centrale westelijke Jordaanoever, rondom Jeruzalem, afgelast. De politie kondigde aan dat het toernooi, bestemd voor 12 en 13 jarigen was georganiseerd door de Palestijnse autoriteit om de ‘Dag van de Palestijnse gevangenen’ te markeren, maar dit is onterecht. Het toernooi was georganiseerd door het Forum in Jeruzalem die los staat van elke politieke invloed dan ook.
Eeuwige, deze kinderen die zo hoopten te mogen voetballen worden verstoken van ieder vorm van recreatie en sportevenementen. Ze zijn al afgescheiden van de rest van de Westelijke Jordaanoever en leven achter de Muur. Wij bidden voor deze jonge mensen en hopen dat er andere gelegenheden zich zullen voordoen om met anderen in competitie te gaan en zo te genieten van een potje voetbal.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Hoge Gerechtshof van Israël heeft het hoger beroep, aangevraagd door Palestijnse families in het Silwan district in Oost-Jeruzalem, afgewezen. Het ging om het gegeven dat het gemeente bestuur de inwoners had gediscrimineerd door hen geen bouwvergunningen te verlenen. Het gevolg hiervan is/was  dat zij op illegale wijze moesten gaan bouwen. Israëlische politie en andere officiële instanties begonnen op woensdag 17 april 60 gebouwen, een thuis voor 500 inwoners, af te breken.
Eeuwige, wij bidden voor honderden Palestijnen die deze week in Oost-Jeruzalem dakloos zijn geworden, omdat zij geen bouwvergunning kregen. Het wordt nu duidelijk dat Palestijnen, huis voor huis, uit Oost-Jeruzalem worden verdreven. Wij vragen dat deze vorm van discriminatie bekend wordt gemaakt en dat deze manier van handelen ophoudt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het gemeente bestuur heeft aangekondigd dat openbare kleuterscholen niet langer buitenlanders of minderheden mogen aannemen. (hiermee worden Palestijnen bedoeld). Dit alles vanwege de veiligheid. Het Crisis Centrum tegen Racisme heeft hier bezwaar tegen aangetekend en de gemeente heeft verbeteringen aangekondigd!
Eeuwige, wij bidden en roepen uit tot uw Zoon Jezus uit Nazareth als wij horen dat kinderen uitgesloten worden en de heilige stad Jeruzalem, vanwege hun afkomst, niet mogen binnengaan. Heer, U zond uw leerlingen uit om onder alle bevolkingsgroepen navolgers te vinden. Niemand wordt in uw Koninkrijk op raciale grond buitengesloten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze Paasweek zullen duizenden orthodoxe christenen over de gehele wereld hun kalender volgen om de Verrijzenis in vele kerken alsook de heilige Grafkerk te vieren.
Eeuwige, wij loven en danken U voor het licht dat U op ons laat schijnen. ’Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren.’ (Psalm 118,26)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Armenië, Azerbaijan en Georgië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.