Wave of Prayer 25 februari 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Een Bedoeïenen school, gelegen bij het Jahalin bedoeïenen kamp, dichtbij bezet Oost-Jeruzalem, werd vroeg op zondagmorgen door Israëlische soldaten geheel vernield. Dit was de enige school van de Bedoeïenen gemeenschap waar les gegeven kon worden aan 60 leerlingen. Niet alleen was het gebouw geheel verwoest, maar ook alle spullen in de school zijn meegenomen en alle informatie betreffende de leerlingen die daar les kregen. Daardoor is het voor families moeilijk om hun kinderen naar andere scholen te kunnen sturen.

Eeuwige, God van allen, U heeft gezegd: ‘Laat de kinderen tot mij komen’, maar het lijkt wel of in dit soort dorpen het voelt alsof U niet gevonden wordt. Wij worden helemaal duizelig van de poging om iets te begrijpen van het feit dat diegenen die het meest onschuldig en jong zijn ook diegenen zijn die moeten lijden onder zoveel geweld. Geef kracht aan deze kinderen en hun families, nu zij zo moeten worstelen met dit aangedane onrecht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het verwoesten en neerhalen van Palestijnse huizen door Israel is in 2016 enorm toegenomen. In de eerste zes weken van dit jaar, zijn 293 huizen verwoest en dat is vergeleken met de 447 huizen die verwoest werden in 2015 heel veel. Dat betekent 49 huizen per week. Meer dan 480 Palestijnen zij hierdoor dakloos geworden, waaronder 220 kinderen. De meerderheid van deze verwoestingen zijn gebeurd omdat families geen vergunning krijgen om op hun eigen land te bouwen. Het geldt dan ook nog als een collectieve straf.

Eeuwige, God van erbarmen, wij rouwen mee met deze families die hun huizen, hun bezittingen en hun gevoel van zekerheid en veiligheid zijn kwijtgeraakt. Wij vragen U dat zij weet blijven houden van uw aanwezigheid en wij bidden U, koester hen met uw liefde wanneer zij de brokstukken van hun leven weer bij elkaar rapen en een poging doen om weer opnieuw te beginnen. Wij bidden U ook dat er een einde komt aan deze onrechtmatige politiek waarin deze vorm van destructie wordt toegepast.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Verenigde Staten en Rusland zijn in Syrië een staakt het vuren overeengekomen. Dat moet komend weekend ingaan. Ook al zijn de gemaakte overeenkomsten zeer fragiel dan toch willen wij de hoop levend houden dat het bloedvergieten en het geweld misschien binnenkort tot een einde zal komen.

Eeuwige, wij zijn verheugd over deze zo lang verwachte overeenkomst en vragen U, zend uw heilige Geest over diegenen die macht hebben om dit akkoord te laten slagen, die invloed hebben op de gang van zaken en er leiding aan kunnen geven. Wees met allen die als vluchteling Syrië hebben moeten verlaten en wees ook bij allen die in Syrië zijn blijven wonen en voortdurend in angst en beven moeten leven.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het kantoor van Sabeel in Nazareth geeft aan 50 mensen de gelegenheid een uitstap te maken naar Biqeiá en Hureish om christelijke en Druzen gemeenschappen te ontmoeten en hun kerken te bezoeken. Ook bij Sabeel Jeruzalem is men bezig mensen te vinden om mee te doen aan een training bijbel studie.

Eeuwige, wij danken U voor de Sabeel gemeenschappen die zo actief zijn. Wij vragen U wees hen nabij die meedoen aan deze programma’s en geef hen de mogelijkheid zo meer van U te weten te komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Italië, Malta, Portugal en Spanje.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.