Wave of Prayer 25 februari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Tijdens de online bijeenkomst van Kumi Now op 23 februari zal worden gesproken over Israëlische kolonisten en de door hen begane  gewelddadigheden in de Palestijnse bezette gebieden.

Eeuwige, wij denken aan alle mensen die worden getroffen door de snelle uitbreiding van de nederzettingen en alle levens die worden beschadigd door geweld. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op vrijdag 12 januari werd Bilal Bewatneh uit de stad all-Bireh gedood toen een Israëlische kolonist met zijn auto op hem inreed. Bilal nam deel aan een wandeltocht  in de noordelijke Jordaan vallei. Verscheidene andere leden van zijn Palestijnse groep raakten gewond tijdens  de aanslag.

Eeuwige, wij bidden voor de familie en de vrienden van Bilal bij hun verdriet over dit verlies. Wij bidden om genezing van zijn  verwondingen  die van andere leden van de wandelgroep. Wij bidden om een einde aan de niet uitgelokte  aanvallen op Palestijnen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op zondag 14 februari werd Omar Seyarm gedwongen zijn eigen schuren te ontmantelen in het Silvan gebied ten oosten van Jeruzalem. Hij had een ontmantelingsbevel ontvangen, uitgevaardigd door de Israëlische gemeenteraad. Omar kon de hoge ontmantelingskosten niet betalen.

Eeuwige, wij bidden om een einde aan de uitgifte van bouwvergunningen aan bevoorrechte  Israëliërs en geen vergunningen voor de Palestijnen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Een Palestijnse jongen van 10 die in de buurt  zijn huis in het vluchtelingen kamp Aqabat Jaber speelde,  raapte een “stun”-granaat op die door het Israëlische leger was afgevuurd. Het ding ontplofte in zijn hand en veroorzaakte verwondingen. Dit gebeurde op maandag 15 februari op de begraafplaats dichtbij het kamp waar regelmatig botsingen plaats vinden.

Eeuwige, wij bidden voor deze Palestijnse jongen, wij bidden dat de doktoren zijn verwondingen zullen behandelen en hem zullen helpen de effecten van de shock te vergeten.Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Vrienden van Sabeel in Frankrijk  organiseren een serie online gesprekken dit jaar in Frankrijk. Het eerste gesprek zal op 28 februari plaats vinden en Father David Neuhaus s.j. zal spreken over Christenen in het Heilige Land.

Eeuwige, wij danken U voor de mogelijkheden die wij hebben om online gesprekken te voeren in deze tijd van de pandemie. Velen van ons kunnen niet gezamenlijk naar de kerk gaan of elkaar persoonlijk  ontmoeten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Op maandag 15 februari besloot de rechtbank dat 6 Palestijnse families in de Sheikh Jarrah- wijk van Jeruzalem hun huis moesten verlaten.  De familie had de afgelopen zeventig jaar  in het huis gewoond.  Honderden andere Palestijnse families in deze buurt en in de Batan al-Alawa wijk van het Siwan-district in Oost Jeruzalem worden geconfronteerd met  rechtbank procedures waardoor plaats gemaakt wordt voor  Israëlische  kolonisten groeperingen.

Eeuwige, wij bidden dat de verplichte verplaatsingen van Palestijnse families in de districten van Oost Jeruzalem zullen stoppen. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Canadese vrienden van Sabeel (Canadian Friends of Sabeel) zijn een  beschadigingsactie tegen B`nai Brith Canada begonnen. Deze actie werd gestart  vanwege  een artikel dat in april 2018 werd gepubliceerd door B`nai Brith. In dit artikel wordt beweerd dat CFOS een anti- semitische “book tour” had gepromoot. Deze beschadigings-actie is nu gesust.  Als een deel van die overeenkomst heeft B`nai Brith er in toegestemd het gewraakte artikel en de daarmee verband houdende  mededelingen en publicaties terug te nemen. CFOS heeft er eveneens in toegestemd het Press Release terug te nemen waarin de rechtszaak werd aangekondigd.

Eeuwige, wij danken U voor het werk van CFOS . Wij zij  dankbaar  voor de solidariteit van de Vrienden van Sabeel in de hele wereld. Wij prijzen U en danken U dat zoveel mensen uit vele landen zich in gebed en in acties verenigen om recht en gelijkheid tot stand te brengen in het Heilige Land.Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen ons bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor Frankrijk, Duitsland en Monaco.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.