Wave of Prayer 25 januari 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem een viering. De gebeden die tijdens die viering worden uitgesproken geven een beeld van het leven van christenen in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland publiceert in solidariteit met hen wekelijks een vertaling van deze gebeden.

Vorige week woensdag heeft het Militaire Gerechtshof besloten dat de 16 jarige Palestijnse activiste, Ahed al-Tamini voorlopig voor onbepaalde tijd in hechtenis blijft. Dit zal duren totdat zij voorkomt voor verhoor vanwege het slaan en schoppen van een Israëlische soldaat nadat hij geweigerd had haar huis te verlaten.

Wij bidden voor Ahed Tamini, zeer kwetsbaar, nu ze in de gevangenis verblijft wachtend op de uitspraak van het Israëlische Hof. Wij vragen U om moed voor alle gewetensvolle mensen om Israël te helpen inzien dat dit niet de manier is om een kind te behandelen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In het dorp Beit Iksa nabij Jeruzalem hebben Israëlische kolonisten Palestijnse auto’s en voertuigen vernield, het geen een ‘’price tag attack’’ schijnt te zijn. De Israëlische kolonisten van de illegale Ramot nederzetting, die gebouwd is op de landerijen van het dorp lieten banden leeglopen en spoten racistische leuzen op de voertuigen.

Eeuwige, onze buren hebben ons land gestolen en beginnen ons nu aan te vallen. Wij bidden voor onze gemeenschappen die wanhopig proberen om hun families en hun bezittingen veilig te stellen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zondag begon de vice–president Mike Pence aan een reis aan Israël, nadat hij Koning Abdullah van Jordanië had bezocht. Koning Abdullah deed op hem een dringend beroep een poging te doen om ‘’credit en vertrouwen’’ te herwinnen, dat in gruzelementen uiteen was gespat door de erkenning van de USA van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Afgelopen maandag toen hij sprak tot de Israëlische Knesset kondigde hij aan dat de ambassade van de Verenigde Staten in Jeruzalem geopend zou worden voor het einde van 2019.

Eeuwige, help de Palestijnen niet op te houden te blijven aandringen om de machthebbers te vragen dat recht geschieden zal. Wij bidden U om vrede die gebaseerd is op gerechtigheid, gelijkheid en internationale wetgeving voor de bevolking van Palestina.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op zondag gooiden Israëliërs, toen zij terugkwamen van een bezoek aan de graftombe in het dorp Awarta, stenen naar Palestijnse huizen en voertuigen. Honderden Israëliërs, in bescherming genomen door het Israëlische leger, hadden deelgenomen aan de gebeden uitgesproken bij de graftombe. Een veldwerker van de Rabbijnen voor Mensenrechten vertelden dat vijf auto’s door het gooien met stenen waren beschadigd. En hij voegde er aan toe dat de begraafplaats van de Palestijnen, naast de Joodse bezienswaardige heilige plek, ontheiligd en vernield waren dor Israëliërs.

Eeuwige, extremisten beginnen in UW NAAM geweld te gebruiken. Wij danken U voor de leden van deze Rabbijnen voor mensenrechten die uw naam eer toe brengen door hardop uit te zeggen welk onrecht aan het Palestijnse volk wordt gedaan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Breaking the silence, een organisatie die bestaat uit Israëlische veteranen, brengt een nieuw boekje uit met getuigenissen van soldaten waarom zij nu de stilte doorbroken hebben. Zij vertellen hoe verschrikkelijk het er aan toe gaat in de bezette gebieden.

Eeuwige, wij gaan door uw naam te prijzen nu wij horen en zien dat Israëlische soldaten hun wapens afleggen en hun zonden uitspreken naar de Palestijnen. Wij danken U voor deze moedige soldaten die onze hoop versterken dat recht en vrede mogelijk zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch in de Paternosterkerk in Jeruzalem.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.