Wave of Prayer 25 juli 2019

Ook op deze donderdag een vertaling van de gebeden die door Sabeel Jeruzalem worden uitgesproken en verspreid.

Tijdens de 67e ‘Mars tot Terugkeer’, zijn 118 Palestijnse burgers gewond geraakt omdat het Israëlisch leger excessief geweld gebruikte tegen het vredig protest gehouden langs de grens van de Gaza strook. Er zijn op vrijdag 19 juli tenminste 45 kinderen, 2 vrouwen, 3 journalisten en 4 gehandicapten gewond geraakt, waaronder een journalist en vier kinderen. Zij liepen ernstige verwondingen op.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van hen die protesteren en ook dat zij het volhouden op geweldloze wijze hun doel te bereiken: terugkeer naar hun huizen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Een wekelijks protest begon op vrijdag 12 juli uit de hand te lopen toen een Israëlische soldaat een negenjarige jongen Abd a-Shteiwi door het hoofd schoot en hem achterliet op een ventilator in het ziekenhuis. Volgens het B’TSELEM rapport stond de jongen alsmaar in een deuropening op ongeveer 200 meter van de plek van het protest af, toen er op hem, vanaf ongeveer 100 meter, geschoten werd. De wekelijkse protesten worden gehouden tegen de 19 jaar oude afsluiting door Israël tussen het dorp en Nablus.
Eeuwige, wij bidden voor Abd en zijn familie in deze zeer moeilijke en verontrustende tijd.
Wij vragen U dat het Israëlisch bezettingsleger het internationaal recht wil respecteren en een einde maakt aan het gebruik van barbaars machtsmisbruik tegen hen die protesteren. Wij bidden dat de Palestijnen zich ooit vrij kunnen bewegen in eigen land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 22 juli begon het Israëlisch bezettingsleger gebouwen in het gebied van de Sur Baher/Wadi Hummus (bezet Oost Jeruzalem) (zie ook kranten en televisie) af te breken. Dit alles vanwege de MUUR. 17 Palestijnen waaronder 9 Palestijnse vluchtelingen hebben nu geen dak boven hun hoofd. In totaal hebben zo’n 350 mensen te maken gehad met heel veel verlies aan bezittingen. Dit alles werd uitgevoerd om het plan van de Israëlische autoriteit om 10 gebouwen en ongeveer 70 appartementen met de grond gelijk te maken.
Eeuwige, help ons vast te houden aan de woorden van Paulus aan de brief aan de Hebreeën 10, 23: ‘Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop wij hopen, want hij die de belofte heeft gedaan blijft trouw.’ Wij vragen U dat wij vastberaden ons blijven uitspreken tegen het ongelofelijke onrecht Palestijnse mensen wordt aangedaan door nog meer land te confisqueren, afbraak van huizen voort te zetten en zo pogingen te doen de geschiedenis van het Palestijnse volk uit te wissen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op 25 en 26 juli houdt Sabeel een retraite voor bijbel studie in het Schots Hotel (Church of Scotland) in Tiberias.
Eeuwige, wij danken U voor mensen die rondom uw woord samenkomen en wiens harten open gaan voor uw boodschap. Wij blijven bidden voor al die groepen die blijven studeren en voor diegenen die hen daarbij leiden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 15 juli begon in het boerderij van de Tent of Nations het 19e zomerkamp voor kinderen van 7 tot 15 jaar. Het thema van dit jaar is: ‘Sterk worden’. Zij mogen twee weken lang hieraan meedoen. Dat betekent activiteiten en workshops volgen om hen aan te moedigen hun talenten te ontdekken, te focussen op hun positieve kanten en dat zij capabel zullen worden aan hun eigen toekomst vorm te geven.
Eeuwige, genadevolle God, wij danken U voor the Tent of Nations die een eindeloos durende strijd voert tegen de Israëlische kolonisten die hen zonder ophouden beletten hun werk en missie uit te voeren.
Zegen, zo vragen wij U de familie Nassar, de internationale vrijwilligers en de jonge mensen wanneer zij leren spelen en samen opgroeien in een geest van geweldloosheid en positiviteit.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.