Wave of Prayer 25 juni 2020

Deze week werd de Kumi Now Online uitzending verzorgd door Sabeel, er werd gesproken over de manier waarop  de bezetting de stad Jerusalem beïnvloedt. De Israëlische regering heeft  Oost Jerusalem  van de rest van de West Bank afgescheiden. De controle over het gebied is geleidelijk groter geworden door de Palestijnen  vestigings rechten  en bouw- vergunningen te weigeren.  Ook worden op uitgebreide schaal huizen afgebroken en worden de openbare diensten en het onderhoud van de infrastructuur wordt verwaarloosd.

Goede Heer Jezus, wij danken U voor het christelijke getuigenis van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Als wij nadenken over de diepe verdeeldheid in het huidige Jeruzalem, herinneren wij ons Uw tranen en klachten toen  U de stad in reed op Palm Pasen, “Had U, ja zelfs U, nu de vrede kunnen brengen? Maar nu is de vrede voor Uw ogen verborgen”. Wij blijven bidden  voor vrede, recht en verzoening in de stad Jerusalem. Heer, in U genade, hoor ons gebed.

De Palestijnse Minister voor Volksgezondheid waarschuwde op 18 juni voor een plotselinge piek in het aantal bevestigde Covid-19 infecties in de bezette Palestijnse gebieden. Medici hebben 45 nieuwe gevallen gerapporteerd waarmee het totaal op 745 gevallen komt. Sinds 5 maart zijn 570 patienten genezen, 5 mensen zijn gestorven en 170 mensen worden nog behandeld. Onlangs ontvingen de zes ziekenhuizen in Oost Jerusalem belangrijke medische hulpgoederen en beschermende kleding e.d. van de Europese Unie en Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) voor de staf  die in de frontline werkt.

Goede God, wij danken U voor de medische hulpgoederen die de gezondheidswerkers in de ziekenhuizen van Oost Jerusalem ontvingen om de getroffenen van het coronavirus te helpen.  Wij bidden voor hun bescherming bij het uitoefenen van de behandelingen. Wij bidden ook voor allen die hun geliefden verloren. Heer, in Uw genade, hoor ons gebed.

Israëlische kolonisten hebben op 17 juni  verscheidene vierkante kilometers Palestijns land in Qustra ,  ten zuiden van Nablus,  op de bezette West Bank omgeploegd. Dit vond plaats om een weg aan te leggen.  Het plan is om een weg van 7 kilometer te bouwen, die een verbinding moet  vormen met de Migdalin nederzetting en om verbindingen te realiseren tussen nederzettingen in het  noorden van de West Bank met andere nederzettingen  in de Jordaan vallei.  Ook werd een gebied met fruitbomen en olijfbomen plat gebuldozerd in het gebied van Makhrour bij Bethlehem om plaats te maken voor een uitbreiding van de Israëlische weg  no. 60. Als voorbereiding op de annexatie namen onlangs de activiteiten van de kolonisten  in hevigheid toe op de hele West Bank .

Goede God, wij bidden om een einde aan de illegale activiteiten van de kolonisten in de bezette Palestijnse Gebieden.  Wij bidden dat de Israëlische regering verantwoordelijk gehouden wordt voor de manier waarop zij een aparte staat hebben gesticht door deze te bezetten. Heer, verhoor ons gebed.

Op 16 juni vertelde Joseph Borrell (Hoofd vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken) over een video conferentie die hij de vorige dag had met Mike Pompeo Secretary of State van de US.  Borell stelde dat het vredesplan van de US, zoals het nu is, de internationaal overeen gekomen parameters niet respecteert”.  In plaats daarvan beval hij het multilaterale format  voor discussie aan dat was voorgesteld door de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas.

Heer, wij bidden dat het plan van de Israëlische regering om gebieden van de Palestijnse West Bank  te annexeren zal worden weerlegt door wetsgeleerden en regeringen in de hele wereld. Wij bidden dat de wereldleiders zullen zoeken naar een vredelievende en rechtvaardige  oplossing voor het Palestijns/Israëlische conflict zo dat  alle mensen daar in vrede en veiligheid kunnen leven.  Heer, verhoor ons gebed.

Op donderdag 11 juni eindigde in  het Palestinian  Centre for Human Rights (PCHR) in Gaza een vierdaagse trainings cursus  met als titel “Beschermings en Interventie Mechanismes om Geweld tegen Vrouwen te voorkomen”. Er waren 25 mannelijke en vrouwelijke deelnemers uit vier jeugdgroepen in Gaza aanwezig.  De cursus had tot doel de cursisten te helpen zich meer bewust te zijn van de geweldsproblemen  in de gender-sfeer.  Ook werden zij gewezen op een manier waarmee zij hun “peers”(gelijken)  konden helpen met  tussen beiden komen in gewelds situaties met wettige bescherming.

Heer, wij danken U voor de trainingscursus die door de PCHR werd gehouden in Gaza.  Wij bidden dat de jonge mensen die  deelnamen aan de training helpers worden van hun leeftijdsgenoten, die  wettelijke bescherming tegen geweld nodig hebben.  Heer, hoor ons gebed.

Er is een toename van geweld in de Palestijns Arabische gemeenschappen. Dit gebeurt Z-zowel in Oost Jerusalem als in heel Israël. Deze geweldstoename heeft tot een aantal gewonden en doden geleid. Toenemende druk door werkeloosheid veroorzaakt door de Covid-19 pandemie en de voortdurende bezetting hebben de spanning verhoogd.

Heer, wij horen over de tragische toename van geweld tussen families en anderen in de Palestijns  Arabische gemeenschappen,  Wij bidden dat het geweld stopt, dat  families een manier vinden om in vrede te leven en dat de oorzaken van deze geweldstoename zal eindigen.  Heer, verhoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor de landen Kenya en Tanzania.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.