Wave of Prayer 25 maart 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Op de Kumi Now online vergadering op dinsdag 23 maart 6 pm (Jeruzalem time) zal het onderwerp over hoe de Israëlische autoriteiten omgaan met het controleren en het exploiteren van natuurlijke bronnen behorend tot het Bezette Palestijns grond gebied, aan de orde komen. Op maandag 30 maart zal hetzelfde gebeuren als het gaat om het grondbied in Gaza.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische bezetting en wij vragen om een eerlijke toewijzing/verdeling van de rijkdom aan natuurlijke bronnen in het Heilige Land. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zaterdag 13 maart heeft Said Alayan zijn hele familie opgeroepen om op zijn land te passen, gelegen ten zuiden van Hebron. Terwijl zij allen aan het werk waren vielen kolonisten van de buitenpost Mitzpe Yaïr hen aan. Zij verwondden hem en zijn vrouw en maakten hun auto stuk.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan deze gewelddadige en zonder enige aanleiding aanvallen van de kolonisten gericht op de Palestijnse boeren. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zaterdag 13 maart waren Ahmad Hejazi en zijn familie die in de omgeving van Silwan wonen behorend tot het bezette Oost-Jeruzalem bezig met het schoonmaken van hun spullen. Hun huis zou door de gemeente neergehaald worden. Ahmad had zijn huis in 2014 zonder een vergunning gebouwd vanwege het feit dat hij niet aan de vereiste verordeningen van de Israëlische autoriteiten kon voldoen.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan alle discriminerende bouwvergunningen en de snelle toename van huizen van Palestijnse gezinnen in Jeruzalem en overal in de bezette Palestijnse gebieden, die met de grond gelijk gemaakt moeten worden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Op zondag 14 maart heeft de Euro- Mediterranean Mensenrechten monitor de drie recente Israëlische beslissingen door het hof uitgesproken, veroordeeld. Dit hof ‘heeft het in beroep gaan’ hiertegen door Palestijnse families die in de Sheikh buurt wonen in Oost-Jeruzalem afgewezen. Deze mensenrechten organisatie sprak over een apartheids systeem, zoals dat hier gebeurt, als het gaat om verplaatsing van Palestijnen. De echte reden is het bouwen van nieuwe joodse gebouwen en het aangeven van nieuwe grenzen in dat gebied. Hierbij worden wetten gebruikt die discriminerend zijn en politiek gezien onrechtmatig geduid.
Eeuwige, wij bidden U dat er overal ter wereld stemmen zich zullen verheffen om de Israëlische autoriteiten uit te dagen en te veroordelen. Dit alles om aan te tonen dat de autoriteiten huizen afbraak gebruiken om Palestijnse burgers te verplaatsen van bezet Oost-Jeruzalem naar de Westelijke Jordaan oever. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Kahlil Taqtaq is een van de Palestijnse boeren die afgesneden zijn van hun land vanwege de afscheidings MUUR. De Israëlische autoriteiten geven slechts op bepaalde dagen vergunning aan hen uit om naar hun land te gaan. Khalil en andere boeren waren verbaasd dat er geen soldaten kwamen om het hek op een afgesproken dag te openen. Echter de volgende dag, maandag de 15 e maart, mochten ze naar binnen, maar werd pas na vier uur verblijf aldaar het hek weer open gemaakt zodat zij naar huis konden.
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan deze scheidings MUUR die Palestijnen afsnijdt van hun gemeenschappen en hun land. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Sami Dababneh. overleed op 55 jarige leeftijd aan Covid –19. Sami was onderwijzer en zijn familie is de laatste christelijke familie die in het dorp Sebastia wonen. Sami werd begraven op het kerkhof waar ook zijn vader en grootvader begraven liggen. Dat is aan de voorzijde van de kerk tegenover  het beeld van Johannes de Doper dat zijn onthoofding in de oude stad afbeeldt. Zoals een tekst in de bijbel in de 8e eeuw vóór Christus ten tijde van Koning Omari ook vertelt.
Eeuwige,’Oprecht is het woord van de Eeuwige, alles wat hij doet is betrouwbaar.’ (Psalm 33, 4) Wij bidden voor Sami, voor zijn vrouw en familie die rouwen om zijn verlies. Wij danken U ook voor zijn christelijke getuigenis, zijn hart vol mededogen en zijn lieve en eerlijke karakter. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Sabeel en al zijn vrienden houden tijdens de Veertigdagentijd online vieringen. Op 27 maart zal er een viering zijn op Palmzondag, oecumenisch wel te verstaan, samen met Australische vrienden. Op 3 april een viering met de vrienden van Noord Amerika en op 10 april een viering met de vrienden van Kairos-Sabeel UK.
Eeuwige, uw woord is oprecht en al uw werk gebeurt in een gelovig bewustzijn. Wij bidden dat de voorbereiding van deze vieringen uw vaste en getrouwvolle liefde laat zien. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Al Mamal is bezig met een online tentoonstelling, dat werk laat zien van hedendaagse Palestijnse kunstenaars. Er zijn schilderijen, tekeningen, foto’s en beeldhouwwerken te zien, speciaal bedoeld voor mensen die van kunst houden. De tentoonstelling duurt tot 31 maart.
Eeuwige, wij danken U voor de creatieve gaven van kunstenaars die verschillende media gebruiken om zo antwoord te geven op de uitdagingen die zij ondervinden. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
De nieuwe variant van het Covid-19 virus heeft hard toegeslagen wat betreft de Palestijnse bevolking. Vele mensen die wonen in de stad Bethlehem zijn besmet geraakt, ondanks strikte voorzorgs maatregelen. Bewoners van het huis van de Antonius Stichting waar oudere mensen wonen zijn besmet geraakt, maar ook verzorgend personeel en vrijwilligers die daar werken.
Eeuwige, wij bidden dat de recente donatie van vaccins gegeven door Wereld Gezondheids Zorg zal helpen om het aantal besmette mensen in de bezette Palestijnse gebieden te verminderen. Eeuwige, in uw genade, hoor ons gebed.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Estland, Letland, Litouwen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.