Wave of Prayer 25 mei 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Afgelopen zondag hebben mensen die in de Israëlische gevangenis werken 60 Palestijnse hongerstakers naar verschillende ziekenhuizen gebracht omdat hun lichamelijke conditie erg achteruit ging. Er zijn ook 592 hongerstakers naar ziekenzalen gebracht, speciaal ingericht om gevangenen te observeren.

Eeuwige, wij danken U voor de vasthoudendheid van de Palestijnse gevangenen maar ook voor hun trouw om deze hongerstaking op een geweldloze wijze te volbrengen.
Hoor onze gebeden, zo vragen wij U en tegelijkertijd gaan wij door met het citeren van een vers uit de bijbel: ‘Een mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God.’
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De elektriciteitscrisis in Gaza begint nu echt acuut te worden. En deze zal nog verergeren als er geen oplossing komt. Deze noodkreet kwam afgelopen vrijdag als een duidelijk statement uitgesproken door het kantoor van de UN die zich bezig houdt met de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) in de bezette Palestijnse gebieden. Sinds half april ondergaat Gaza een hele ernstige elektriciteitscrisis, nadat zijn enige krachtcentrale ophield met het leveren van stroom, vanwege een te kort aan fondsen die de elektriciteit betalen. Zowel Hamas in Gaza als de Palestijnse Autoriteit gaan maar door om diegenen die hieraan schuldig zijn, verwijten te maken.

Eeuwige, Gaza zit in het donker en onze Palestijnse politieke leiders zijn niet in staat om het lijden dat wij ondergaan, te zien. Wij bidden U dat er een einde komt aan de verdeeldheid onder de Palestijnen en aan gebrek aan verantwoordelijkheid van diegenen die als leiders zijn aangesteld.
Heer, wij vragen U geef onze Palestijnse bevolking de kracht en een manier om hardop te blijven schreeuwen: ‘Nu is het genoeg.’
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnen die wonen in de bezette Westelijke Jordaanoever en in Gaza zijn verstoken van de meest elementaire behoefte: toegang tot het krijgen van water. Dit grote gebrek aan water gebeurt omdat de waterbedrijf Mekorot kort op de watervoorraad die naar dorpen en steden in de streek van noordelijke Jordaanoever gaat.

Eeuwige, velen hebben dorst en voelen zich daardoor zwak en niet lekker. Wij roepen om recht. Hierbij gaat het om onze buren die ‘ons’ water maar blijven stelen en ons daardoor onthouden van onze meest basale rechten. De mensen vragen: ‘Waar Heer, is toch het recht dat U voorstaat?’ En onze kerkleiders blijven zwijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Amerikaanse president, Donald Trump is op bezoek in Jeruzalem en in Bethlehem om wegen te zoeken om de vredesbesprekingen tussen de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische regering weer vlot te trekken. Trump sprak, toen hij maandag in Tel Aviv landde van een ‘bijzondere gelegenheid’ om vrede te brengen in deze regio.

Eeuwige, wij durven te geloven dat U onze beste beschermheer en beheerder bent en dat is ons genoeg. Wij bidden om uw Geest die steeds op mysterievolle wijze werkt om hoop te brengen in deze situatie van hopeloosheid. Geef ons het vertrouwen om te geloven dat koningen en machthebbers in deze wereld zullen buigen voor uw wil tot het doen van gerechtigheid en dat zij de zwakken en verdrukten zullen respecteren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen rond de Indische Oceaan: Comoros, Madagaskar, de Maldieven, Mauritius en de Seychellen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.