Wave of Prayer 26 april 2018

Elke week is er op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem een viering. De gebeden die tijdens deze viering worden uitgesproken worden in allerlei talen gepubliceerd. Zo gaan ze de wereld rond als wave of prayer. Deze keer o.a. aandacht voor Gaza, water en Nathalie Portman.

Israëlische kolonisten hebben een groep Palestijnse leerlingen aangevallen en riepen hen ‘vuile, opruiende’ taal toe. Dit gebeurde toen zij afgelopen woensdag in de omgeving van al-Salamey, vlak bij de oude stad van Hebron vanuit school op weg waren naar huis. Op zaterdag werd een Palestijnse familie lastig gevallen en zij probeerden twee huizen in de Hebron wijk in beslag te nemen.
Eeuwige, wij danken U voor de internationale waarnemers die in bezet Palestina aanwezig zijn en het gepleegde geweld tegen burgers, die geen kant op kunnen, ook vastleggen. Wij bidden U dat ooit de dag zal komen dat diegenen die Palestijnse kinderen en hun families aanvallen voor het internationale gerecht moeten verschijnen.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op de vierde vrijdag van de welbekende protesten in Gaza hebben Israëlische soldaten vier Palestijnen gedood. Een van deze vier was Mohammed Ayoub, een vijftien jarige jongen die door het hoofd geschoten werd. Het incident werd op film opgenomen. Nickolay Mladnov, een vertegenwoordiger van het Midden-Oosten gebied van de Verenigde Naties, heeft zijn afkeer getoond over het doden van een teenager en de Europese Unie heeft een volledig onderzoek geëist naar dit ongeval.
Eeuwige, wij danken U voor de aanhoudende geweldloze protesten van mensen die de uitdaging durven aangaan. Deze wordt mede veroorzaakt wordt door de slechte omstandigheden waaronder de mensen in Gaza wonen. Wij bidden ook voor diegenen die hun standpunt laten horen als het gaat om recht en gerechtigheid en hun stem laten klinken als protest tegen de onderdrukking die zij ervaren. Wij vragen U dat er een einde komt aan de bezetting en er bevrijding komt voor het Palestijnse volk.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Mohammed Al Radie, een Palestijnse journalist die in Gaza woont werd gearresteerd door Hamas, omdat hij een standpunt verkondigde op Facebook. Tegelijkertijd werd Hazem Nasser, een Palestijnse journalist, die op de Westelijke Jordaanoever woont, gearresteerd door de Palestijnse autoriteit, vanwege censuur.
Eeuwige, wij danken U voor al deze moedige journalisten zowel in verschillende delen van de wereld, als in Palestina, die doorgaan de waarheid te vertellen ook al worden ze bedreigd door de overheid. Wij bidden om onmiddellijke vrijlating van Mohammed en Hazem en dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor hun arrestaties ter verantwoording worden geroepen vanwege een aanval op de vrijheid van meningsuiting.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Na de oorlog in 1967 heeft Israël steeds meer land op de bezette Jordaan oever in bezit genomen en heeft mede daardoor steeds meer controle gekregen over de water voorraad in die regio. Al enige tijd hebben Palestijnen niet de afgesproken hoeveelheid schoon water gekregen zoals was afgesproken. Mensenrechten groepen verdenken Israël ervan expres de watervoorraad te verminderen, zodat boeren gedwongen worden hun land te verlaten.
Eeuwige wij bidden voor de boeren die hun uiterste best doen hun land groen te houden, met name in het hete zomer seizoen in Palestina. Lieve God, wij denken hierbij ook aan onze Palestijnse gemeenschappen die dorsten naar water en gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische-Amerikaanse actrice, Natalie Portman was uitgekozen als de prijswinnares van 2018 uitgereikt door de Genesis Prijs Stichting. Dit vanwege haar uitstekende en internationale bekendheid. Afgelopen donderdag liet een vertegenwoordiger van Portman weten dat zij zich door de huidige publieke en politieke gebeurtenissen die in Israël plaatsvinden buitengewoon bedroefd voelt en daarom niet wil meedoen aan enig publiek evenement. Zij kan niet gewetensvol deze prijs in ontvangst nemen. De Stichting vond haar beslissing zeer betreurenswaardig en liet de ceremonie afgelasten.
Het is de moeite waard om te vermelden dat de prijs 1 miljoen US dollar waard is.
Eeuwige, wij danken U voor al die gewetensvolle mensen die weigeren hun instemming te geven aan de misdaden van de bezetting. We zijn dankbaar voor de moed van die Israëlische Joden die de acties van de regering veroordelen en duidelijk zijn in hun standpunt als het gaat om mensenrechten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Nizar Jahshan, een vijf en vijftig jarige man zat in een restaurant in Nazareth en genoot van zijn maaltijd. Terwijl hij aan het eten was, vuurde onbekende belagers op hem toen ze voorbij reden in een auto. Hij overleed aan een fatale hoofdwond. Misdaad in de Israëlische Arabische gemeenschappen neemt toe, terwijl de ministeries van de Israëlische regering de basis behoeften van de Arabische sector negeren.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Nizar nu zij treuren om zijn dood. Wij vragen U dat er een einde komt aan de stijgende criminaliteit onder Israëlische Arabieren. Het gevolg hiervan is het steeds zwakker worden van de gemeenschapszin. Wij vragen U dat uw Geest ons mag leiden om te blijven zoeken hoe gelijke behandeling door de Israëlische regering voor Arabische gemeenschappen mogelijk te maken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week worden al die mensen herdacht, gedood tijdens de Armeense genocide. In het bijzonder is deze herinnering van toepassing op de Palestijns-Armeense gemeenschap in Palestina, nu ook zij de genocide gepleegd in 1915 gedenken.
Eeuwige, dat de Armeense bevolking over de gehele wereld en in het bijzonder In Palestina uw aanwezigheid en troost mogen ervaren. Nu wij ons proberen te realiseren welk een enorme ramp dit is geweest, doe ons inzien wat onrecht teweeg brengt, waar dat ook geschiedt en laat het ons sterken om ambassadeurs voor vrede te worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Afgelopen donderdag  kwamen duizenden Israëlische –Arabieren samen voor de alternatieve mars om de dag dat Israël de onafhankelijkheid proclameerde, te markeren.
Deze mars wordt ieder jaar gehouden om te duiden dat Palestijnen het recht hebben terug te keren naar hun dorpen en steden waar zij uit verbannen werden in 1948. Tegelijkertijd willen ze tot uitdrukking brengen wat een lijden zij nog steeds te verduren hebben sinds de tot stand koming van de staat Israël.
Eeuwige, wij danken U voor de Palestijnse bevolking die doorgaat de waarheid krachtig uit te spreken. Help ons de miljoenen Palestijnen in herinnering te brengen die nog steeds in vluchtelingenkampen wonen. Wij bidden U dat ooit de dag zal komen dat de internationale resolutie die uitgesproken is, gerespecteerd en uitgevoerd zal worden, zodat deze vluchtelingen terug mogen keren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Armenië, Azerbeidzjan, en Georgië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.