Wave of Prayer 26 februari 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Heer, laat deze vastentijd een tijd van bezinning en vernieuwing voor christenen overal ter wereld zijn, een tijd om zich te concentreren op de dienstbaarheid van Jezus op zijn weg naar het kruis. Laat ons degenen gedenken die lijden ten gevolge van politiek, economisch en sociale onrecht, en zoals paus Franciscus onlangs zei, vasten uit onverschilligheid ten opzichte van anderen. Heer ontferm U.

Vorige week trof een strenge winter storm de regio met lage temperaturen, harde wind, onweer en zware regenval. Het was vooral moeilijk voor Gaza, waar de daklozen in tenten wonen naast hun verwoeste huizen en waar overstromingen nog meer mensen uit hun huizen hebben verjaagd. We zijn dankbaar dat er geen doden of ernstig gewonden zijn gemeld ten gevolge van deze storm maar we bidden dat de ontberingen van Gaza ’s ontheemden door de wereld worden gezien, en dat de wereld daarna in actie komt. Heer ontferm U.

Het geweld in Palestina-Israël blijft doorgaan ook deze week waarin zeven Palestijnen werden gewond door het vuur van Israëlische soldaten in het vluchtelingenkamp Aida bij Bethlehem en een joods orthodoxe man werd neergestoken door een Palestijnse tiener in West Jeruzalem. God van barmhartigheid, wij bidden voor een permanente oplossing voor dit conflict, zodat het geweld niet zal blijven escaleren in dit land. Heer ontferm U.

Heer, wij bidden voor onze Sabeel activiteiten deze week, waaronder een bijeenkomst voor jonge vrouwen die werd verplaatst vanwege slecht weer en het kinderprogramma in Nazareth dat weer begint. We danken voor de toegenomen belangstelling voor ons nieuwe boek “De Bijbel en het Palestina Israël Conflict ‘, met presentaties van onze negende internationale conferentie. Heer ontferm U.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor Frankrijk en Duitsland. Heer ontferm U.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.