Wave of Prayer 26 januari 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag zijn uitgesproken tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige week zaterdag brak er een brand uit in het dorp Ein Nakuba in Oost Jeruzalem, waardoor een 36 jarige Palestijnse moeder en haar drie kinderen werden gedood. Volgens diegenen die de brand onderzocht hebben blijkt dat het vuur begonnen is toen een opwarmplaat in Hanabi Jabar’s huis in vlammen opging.

Eeuwige, wij bidden voor de familie van de slachtoffers van deze catastrofe. Wij bidden U God troost de vader en erbarm U over hem en geef hem vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Donald Trump werd vorige week als 45ste president van de Verenigde Staten geïnaugureerd. Miljoenen mensen namen de volgende dag bezit van de straten van de voornaamste steden in de USA, maar ook over de gehele wereld om te protesteren voor gelijke rechten voor iedereen, met name voor vrouwen, etnische en religieuze groepen, mensen met speciale wensen en met name voor alles wat met de natuur en milieu te maken heeft. De demonstraties geven duidelijk aan hoe ontevreden men is over de op- en aanmerkingen die Trump bezigde en zijn eigen positiebepaling als het gaat om een heel veel zaken.

Eeuwige, U alleen bent soeverein over alle volken. U ziet dat zowel het goede als het kwade dat door individuen en regeringen gedaan wordt. Vanwege het begin van het termijn van de regerende president, bidden wij U: leidt hem in het nemen van longterm beslissingen als het gaat om vrede en recht, vooral als het gaat om de kwestie Israël en Palestina. Dat de Verenigde Staten en de Internationale Gemeenschap hun rol mogen inzien wat betreft dit grote conflict. Dit alles, zo vragen wij U opdat aan de voortdurende bezetting en de onderdrukkende politiek die heerst, een einde mag komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In een statement gedaan vanuit Moskou zijn Hamas en Fatah overeen gekomen om een Palestijnse eenheidsregering te vormen, nadat zij vorige week gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Zoals het nu staat in de overeenkomst  zullen deze partijen, inclusief de islamitische Jihad zich aansluiten bij de instituties voor Palestijnse vrijheid en samen een nieuw Palestijns Nationale Gemeenschap vormen. Vrede tussen deze twee partijen zullen vredespogingen in de regio ondersteunen en veel lijden verlichten voor al diegene opgesloten zitten in de Gaza strip.

Eeuwige, wij vragen U dat de gemeenschappelijke factoren tussen deze beide partijen sterker zijn dan hun verschillen. Lieve, goede God, wij bidden U dat de vredes doelen en het ophouden van al het lijden van onze mensen de focus wordt voor beide politieke partijen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Arabische inwoners van Israël gaan door met protesteren tegen de Israëlische regeringscampagne om huizen te verwoesten. Vorige week vrijdag  gingen tien duizenden Israëlische Arabieren de straat op vergezeld door het gebed van Moslims in het dorp Umm al-Hiran. Ook waren er op zaterdag duizenden demonstranten op straat in de stad Ar’ara in Noord Israël.

Eeuwige, duizenden Palestijnen bogen hun hoofd en vielen op hun knieën om uw hulp te zoeken. De mensen van ons land voelen zich in de steek gelaten, maar blijven ondanks alles vol hoop en gaan door om het geloof te behouden in uw gerechtigheid. Sterk het vertrouwen in onze gemeenschappen doordat mensen zich de geschiedenis van dit land blijvend in herinnering houden en dat is: dat de mensen met macht verdwijnen en de zachtaardigen het land in bezit mogen nemen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

Eeuwige, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Cyprus, Griekenland en Turkije.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.