Wave of Prayer 26 juli 2018

Op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem is elke week een viering. De gebeden die tijdens deze viering worden uitgesproken worden in vele talen vertaald en gaan als Wave of Prayer de wereld rond. Hieronder de gebeden van deze week.

De Grote Mars tot Terugkeer duurt nu al 17 weken. Het is de roep van Palestijnen om terug te keren naar hun land. Vorige week is er door Israëlische soldaten geschoten op de protesterende Palestijnen en de mensen zijn met traangas aangevallen. Hierdoor werd de 27 jarige Mohammad Sharif Badwan gedood en raakten 120 mensen gewond.
Eeuwige, wij bidden voor de familie van Badwan nu zij rouwen om het verlies van hun zoon. Wij blijven bidden voor de veiligheid van hen die protesteren en voor hen die doorgaan op geweldloze wijze hun doel te bereken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
In Gaza is een overeenkomst bereikt tussen Hamas en Israël nadat vier Palestijnen en een Israëlische soldaat waren gedood tijdens al het geweld dat in de Gaza strip plaatsvond.
Eeuwige, wij zijn zeer bedroefd om het geweld dat heeft plaatsgevonden in Gaza en bidden voor alle families die hun dierbaren hebben verloren.  Wij bidden dat er einde komt aan de Israëlische militaire bezetting en dat de Palestijnse vluchtelingen ooit naar huis mogen terugkeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten hebben 324 dunams Palestijns land in beslag genomen dat rond de stad Ramallah ligt om zo een weg te bouwen voor Israëlische kolonisten..
De geplande weg zorgt voor een verbinding tussen de illegale Israëlische nederzetting van Beit Zryeh en Ofarim.
Eeuwige, de Israëlische burgers/bezetters gaan door land van Palestijnse burgers in beslag te nemen.
Wij bidden U dat diegenen die het Internationale Recht en de Mensenrechten van groot belang vinden, hun stem laten horen en tegelijkertijd de illegale acties van Israël verwerpen, het liefst wereldwijd.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Mahmoud Zayed, 28 jarige Palestijn met het syndroom van Down heeft toen hij in de stad Hebron werd gearresteerd en mishandeld door het Israëlische leger, zijn hand gebroken.
Eeuwige, wij bidden voor de vrijlating van Mahmoud en voor een snel herstel. Wij denken tegelijkertijd aan alle Palestijnse gevangenen, met name de vrouwen, kinderen en hulpbehoevenden die door dit alles getraumatiseerd raken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israël heeft zich ingelaten met de Wet waarin staat dat Israël zich uitroept als ‘Staat’, waarin mensenrechten worden genegeerd en democratische waarden veronachtzaamd. Er zijn nu meer dag 65 Israëlische statuten die discriminerend zijn tegenover de Palestijnse burgers van Israël.
Eeuwige, wij blijven bidden voor recht en vrijheid voor alle mensen in ons zo ontredderd land. Help ons in herinnering te brengen dat als mensen lijden onder ongerechtigheid zij tot U roepen en dat U hen om ziet en naar hen luistert. U hebt beloofd te zijn bij hen die gebroken zijn en dat U hen, die in de Geest verpletterd zijn, zult redden. (Psalm 34, 13-16)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische kolonisten van de illegale nederzetting Hallamish in het district van Ramallah, vielen een groep mensen aan van ‘Hike en Explore Your Homeland’.  Dit was een poging van deze kolonisten om te verhinderen dat deze groep het land zou bezoeken. Het is namelijk land dat zij in beslag willen nemen voor verdere uitbreiding van hun land. De bezoekende groep houdt regelmatig van deze kampeer weekenden rond Palestijnse bezittingen om jonge Palestijnen de mogelijkheid te geven iets meer van hun land te weten te komen.Dit keer ging het om  een natuurlijke waterbron in de Palestijnse stad Beitello.
Eeuwige, wij danken U voor alle internationale waarnemers in bezet Palestina die getuigen zijn van en het schriftelijk vastleggen van alles wat er gebeurt aan geweld tegen burgers die zichzelf niet kunnen beschermen. Wij bidden U dat de dag zal komen dat welke kolonist dan ook die illegale handelingen pleegt, ter verantwoording wordt geroepen door het Internationale Gerechtshof.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Twee Palestijnse families hebben hun huizen waarin zij meer dan twintig jaren hebben gewoond, vernietigd. Zij gaven aan, dat zij liever hun eigen huizen wilden vernietigen dan aan te zien dat Israëlische kolonisten ze in bezit zouden nemen. Deze met de grond gelijk making was een culminatie  van een lange strijd tussen de families en de kolonisten organisatie.  Het Hoge Israëlische Gerechtshof besloot dat het land waarop deze huizen waren gebouwd tot het Israëlische Land Fonds behoorden. Het doel van dit Fonds is om  land in beslag te nemen, opdat al ‘het Land van Israël behoort aan de joodse burgers.’
Eeuwige, help ons zonder twijfel vast te houden aan onze hoop. (Hebreeën brief, 10,23). Wij vragen U ons kracht te geven om het grote onrecht dat het Palestijnse volk overkomt en waar het onder lijdt aan de kaak te stellen. Dit alles als het gaat om land confiscatie, het vernietigen van huizen en pogingen om de geschiedenis te doen verdwijnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek van Congo en Rwanda.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.