Wave of Prayer 26 maart 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

De vorige week werd Benjamin Natanyahu opnieuw tot premier gekozen. In de laatste uren van zijn verkiezings campagne deed hij de belofte aan de stemgerechtigden dat hij tegen de oprichting van een Palestijnse staat zou zijn. Daarbij waarschuwde hij de Palestijnen die het Israëlisch staatsburgerschap bezitten in grote drommen naar de stembus te gaan.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat de internationale gemeenschap en de vredesbeweging binnen Israel druk zullen uitoefenen op de nieuwe Israëlische regering om te werken aan een rechtvaardige vrede en de Palestijnen hun rechten om mens te zijn te geven en te eerbiedigen. Wij bidden U ook dat alle inwoners van Israel een gelijke behandeling krijgen die binnen het recht valt. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Komend weekend wordt Palmzondag gevierd en vele Palestijnse christenen die leven in de Westelijke Jordaanoever wachten op een vergunning die zij aangevraagd hebben bij de militaire autoriteiten om naar Jeruzalem te gaan voor de plechtigheden, feestelijkheden en momenten van aanbidding in de Goede Week.

Eeuwige, God van erbarmen, wij bidden U dat alle Palestijnen naar die plaatsen mogen gaan in Jeruzalem waar vieringen worden gehouden. Dat de Heilige Stad toegankelijk mag zijn voor allen, welk geloof zij ook belijden. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Deze week werd in Gaza de eerste UNRWA school geopend sinds de Israëlische bombardementen afgelopen zomer. Daar hebben 200 scholen flinke schade opgelopen en meer dan 24 scholen zijn verwoest.

Eeuwige, God van genade, wij beseffen dat de heropening een eerste kleine stap is naar een nieuwe toekomst. Wij zijn echter bezorgd over de enorme hoeveelheid herbouw die noodzakelijk is voor de kinderen in Gaza. Daarnaast hebben zij grote behoefte aan goede huizen om in te wonen en plekken waar zij kunnen leren. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Naim Ateek en Cedar Duaybis houden een lezing in Nazareth over 25 jaar bevrijdingstheologie die zij in gang hebben gezet.

Eeuwige, God van genade, wij vragen uw zegen voor Naim Ateek en Cedar Duaybis, de grondleggers van de bevrijdingstheologie in Palestina. Dat allen daar aanwezig geïnspireerd zullen worden door deze twee uitzonderlijke voorgangers. Wij bidden U dat diegenen die bezig zijn met bevrijdingstheologie zullen doorgaan met te werken aan vrede en gerechtigheid in dit land. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen China, Hong Kong en Macau. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Afbeelding: Onzevader in het Arabisch

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.