Wave of Prayer 26 maart 2020

Wave of Prayer

Deze week richt het werk van Kumi Now zich op het werk van Aid Watch Palestine (AWP).Dit is een onafhankelijke Palestijnse organisatie die probeert de  internationale hulp  te stimuleren en in goede banen te leiden.  De organisatie heeft onlangs boeren in Gaza geholpen hun landbouwgronden te bereiken die in Gaza vernield zijn door de bombardementen van 2014.

Eeuwige, wij bidden voor het werk van organisaties zoals  de AWP, zij proberen mensen in nood te helpen om goed gebruik te maken van de waardevolle  hulpbronnen.  Eeuwige, in Uw genade . . . . .hoor onze gebed.

Het COVID-19 virus verspreid zich over de wereld. Er zijn nu 250.000 gevallen bekend en 11.000 doden wereldwijd. Het leven wordt in de hele wereld meer beperkt door regeringen die trachten de verspreiding van het virus te beperken en het de medici toe te staan een antwoord te bieden op de aantallen mensen die medische hulp nodig hebben voor wat nog niet eerder was voorgekomen.

Eeuwige genezende, wij bidden dat U kracht geeft aan allen in de hele wereld die proberen een nieuwe manier te vinden hoe te leven met de huidige  pandemie. Schenk Uw  vernieuwende genade aan alle medische hulptroepen die hun eigen gezondheid en die van hun families in de waag stellen om de allerzieksten onder ons te helpen. Eeuwige, in Uw genade . . . . . .hoor ons gebed.

De Palestijnen uit de West Bank, die in Israël werken,  moeten voor 2 maanden onderkomen zien te vinden of moeten hun baan opgeven of op de West Bank blijven.  Tijdens deze pandemie moeten deze arbeiders onder twee verschillende en gecompliceerde regels leven die de Palestijnse en de Israëlische regering hebben uitgevaardigd om het virus te bestrijden.

Eeuwige, wees in deze tijden van onzekerheid en uitdaging met alle arbeiders die gedwongen worden twee verschillende soorten regels te volgen om geld voor hun families te verdienen. Wees met hen die ver van hun families moeten leven om geld te verdienen en zend Uw bescherming en bemoedigende aanwezigheid over hun families in deze moeilijke tijden. Eeuwige, in Uw genade. . . . hoor ons gebed.

In weerwil van de beperkingen op bewegingsvrijheid en vrijheid van vergadering die zowel de Israëlische als de Palestijnse regering opleggen  gaat de Israëlische  bezettingsmacht door met het vernielen van huizen, het ’s nachts arresteren van kinderen en jonge mannen, het zonder enige reden hinderen van groepen (speciaal in de Oost Jerusalemse buurt Issawiya). De Israëlische NGO B’Tselem geeft aan de troepen zonder een duidelijke reden “de buurt”dagelijks binnenvallen, zelfs ’s nachts en vooral tijdens de weekenden. Ook ontwortelen illegale bezetters olijfbomen en vestigen zij nieuwe kolonies in de Jordaan Vallei.

God van de onderdrukten en kwetsbaren, wees met allen die niet alleen door de huidige pandemie maar ook door de onrechtvaardige  handelingen van de Israëlische bezettingsmacht worden bedreigd. Schenk de internationale gemeenschap de moed en de overtuigingskracht om in opstand te komen en actie te voeren tegen deze voortdurende onrechtvaardigheden.             Eeuwige. . . in uw genade , hoor ons gebed.

Palestijnse gevangen die in Israëlische gevangenissen vast zitten wegens vergrijpen tegen de veiligheid dreigen in hongerstaking te gaan  om te protesteren tegen maatregelen van de Israëlische Gevangenis Dienst die tracht het verspreiden van het coronavirus te beperken. De gevangen maken er bezwaar tegen dat de bewakers zonder handschoenen en gezichtsmaskers  hun cellen  onderzoeken. Ook maken zij bezwaar tegen het verbod hun cel te verlaten, hun advocaten en familieleden te ontmoeten omdat de bewakers  vrezen dat dit de gevangenen of de bewakers zou kunnen besmetten  als dit bezoek zou worden toegelaten in de gevangenis.

God van alle mensen, wees nu met alle gevangenen als zij zich zorgen maken over besmet raken met het coronavirus door medegevangenen  of door de bewakers. Wees met allen die onterecht vast zitten zonder proces of redenen, mogen zij verlichting ontvangen door Uw voortdurende  aanwezigheid. Eeuwige, in Uw genade. . . . .hoor ons gebed.

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.