Wave of Prayer 26 mei 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die iedere donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Premier Netanyahu heeft Avigdor Lieberman, lid van de extreem rechtse partij, uitgenodigd om minister van defensie te worden met de opdracht zijn partij in de regerings coalitie te loodsen. Een van Lieberman’s voorwaarden zijn het implementeren van de doodstraf in de militaire rechtbank waar Palestijnen berecht worden en niet in de civiele rechtbank, en ook bedoeld voor illegale Israëlische kolonisten. Het resultaat van deze beslissing betekent dat de doodstraf alleen voor Palestijnen is bedoeld.
Nog een andere voorwaarde gaat over de pensioenen voor Russische immigranten. Daarover is over gedebatteerd, maar de beslissing daarover is afgewezen.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, iedere dag zien we gebeuren hoe sommige mensenlevens meer waard zijn dan het leven van anderen. En niet alleen hier in Palestina en Israël maar over gehele wereld.
Open onze ogen en onze harten om ‘het heilige’ te zien in al wat leeft en help ons een wereld te scheppen waar de waarde van een mensenleven hoger wordt ingeschat dan als het gaat om economische zaken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Na vele discussies met diegenen die zeer begaan zijn met de politiek van Israël en Palestina, heeft de prominente feministe historica Professor Catherine Hall van de University College in London de meest prestigieuze academische prijs van $ 300,000 geweigerd. Eerder dit jaar heeft professor David Shulman van de Hebreeuwse Universiteit ervoor gekozen $ 20,000 die hij als prijs gewonnen heeft te doneren aan Ta’ayuh, een Palestijns-Joods Israëlische NGO die werkt met Palestijnen die wonen op de Westbank.

Eeuwige, wij danken U voor al deze mensen die recht prevaleren boven persoonlijk gewin en prestige.
Wij vragen U dat hun acties ook ons uitdagen om te kijken waar wij voor staan als het om waarden gaat. Waarden waarvoor we misschien offers moeten brengen opdat uw gerechtigheid gedaan wordt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, in alles wat gebeurt richten wij ons tot U, Gij die ons hoop geeft.
Voor Palestijnse jonge mensen is onderwijs een bron van hoop, hoop voor een betere toekomst. Deze week waarin onze kinderen hun school examens doen, vragen wij U hen helderheid van geest te geven en het vertrouwen dat zij hun best hebben gedaan.
Wij bidden U ook in het bijzonder voor de leerlingen van de middelbare school die hun eindexamen doen, examens die hen de mogelijkheid biedt naar de universiteit te gaan.
Dat onze jonge mensen nooit de hoop verliezen als het gaat om mogelijkheden voor een leven in vrijheid en vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van bevrijding, wij bidden voor mensen van de gemeenschap die aan een retraite meedoen gesponsord door Sabeel-Nazareth en die gehouden wordt 28 en 29 mei in het huis van Abraham in Jeruzalem.
Wij vragen uw zegen voor alle deelnemers, maar ook voor diegenen die de retraite leiden: Cedar Duaybis en Rev. Naim Ateek, die zich bezig houden met bevrijdings theologie en wat dat te betekenen heeft voor het leven nú.
Dat hun tijd die zij samen doorbrengen en bron van hoop en bemoediging mag zijn.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Malawi en Zambia.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.