Wave of Prayer 26 november 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Merkwaardig! Dat wanneer de Verenigde Staten zijn ‘shuttle diplomacy’ weer oppakt, de Israëlische regering het ontstaan van een Palestijnse staat saboteert. En ook deze week wanneer John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken Israel bezoekt, Israel aankondigt dat er 454 nieuwe huizen voor de kolonisten in bezet Oost-Jeruzalem gebouwd mogen worden.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, wij bidden U dat er deze keer tijdens het bezoek van John Kerry meer gezegd wordt dan alleen wat retoriek die nergens toe leidt. Wij vragen U dat de komst van deze ‘eerlijke’ mens zodanig uitpakt dat hij bereid is naar de wortel van de problemen in dit geteisterde land te gaan en dat het niet alleen zal gaan over oppervlakkige problemen. Laat uw geest waaien in dit zo chaotische land.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In de kranten hebben wij gelezen dat er op dit moment bijna 400 kinderen gevangen zitten in Israëlische gevangenissen. Sommigen van hen pas 6 jaar oud. De Israëlische strijdkrachten worden steeds scherp bekritiseerd vanwege de slechte behandeling van de Palestijnse kinderen.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, wij zien de boosheid en hopeloosheid van de tieners die van kinds af aan de mensenrechten zijn ontnomen, rechten die gelden voor alle kinderen op de wereld. Wij bidden U om uw bescherming voor allen die kwetsbaar zijn en met name onze kinderen en onze jongeren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Zondag 29 november zal door de Verenigde Naties uitgeroepen worden als Internationale Dag van Solidariteit met de Palestijnse bevolking.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, onze harten zijn verenigd met alle mensen waar dan ook die zeggen ’’het is genoeg’’ als het gaat om de alsmaar gaande bezetting, het geweld en de onderdrukking die al voor een veel te lange tijd dit land in de greep houden. Dat deze dag niet alleen het proces van bewustwording bij mensen verhoogt als het gaat om onrecht dat geschiedt, onrecht dat deel uitmaakt van het gewone dagelijkse leven, maar, zo bidden wij U dat diegenen die leiderschap posities innemen ook de wil en de moed tonen om juiste beslissingen te nemen en uit te voeren in dit land die leiden naar eerlijke vrede.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van liefde en ontferming, wij danken U voor alle Vrienden van Sabeel over de hele wereld die in de volgende Cornerstone iets schrijven over hun vredes werkzaamheden voor Sabeel. Dat dit alles mag leiden tot meer vrede en meer recht voor diegenen die het lezen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritania en Niger.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.