Wave of Prayer 26 november 2020

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Kumi Now richt deze week de blik op Wi’am,  het Palestijnse Conflict Transformatie Centrum. Een onderdeel van het werk van Wi’am is het scheppen van een veilige en creatieve ruimte voor kinderen die in de Palestijnse bezette gebieden wonen. Wi’am wil ze bij elkaar laten komen om mee te kunnen doen met  artistieke en culturele activiteiten. Dit biedt de kinderen een beetje rust bij  de problemen die ze elke dag ontmoeten.

Wij danken U voor het werk van Wi’am, in het bijzonder voor de vreugde en de zorg die zij bieden aan jonge Palestijnse kinderen die lijden onder het getreiter en de ontberingen in hun alledaagse leven. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De corona epidemie heeft meer werkeloosheid veroorzaakt in de bezette West Bank, vooral in de  toeristen industrie. Een student van de Birzeit Universiteit is er in geslaagd deze trend te stoppen: Issa HajYassin heeft enkele Volkswagen vans omgebouwd tot de eerste “Hotdog Vans” in Palestina. Zijn klanten kunnen nu “social distance” toepassen als ze wachten op hun bestelling. Hij zorgt ook voor andere studenten door hun familie te ondersteunen waar door zij kunnen blijven studeren.

Wij danken U voor de vastberadenheid van jonge studenten die klaar staan om hun inventiviteit  te gebruiken om ondernemingen te starten en anderen te helpen in deze moeilijke tijd. Eeuwige, in Uw genade , hoor onze gebeden.

In de wedstrijd van het Instituut voor Elektrische en Elektronische Techniek behaalde een team van de Birzeit Universiteit landelijk de 1e prijs en internationaal de 47ste plaats. De studenten moesten in 24 uur op wisselende  tijden moeilijke problemen oplossen.

Eeuwige, wij zijn dankbaar voor het succes van deze Palestijnse studenten die profiteren van het hoge niveau van hun opleiding waardoor ze in staat zijn op internationaal niveau te presteren. Eeuwige , in Uw genade, hoor onze gebeden.

Het hele oeuvre van Nazmi al-Jubeh (professor geschiedenis en archelologie) en Rima Tarazi (musicus en componist) aan de Birzeit Universiteit werd door het Ministerie van Cultuur  beloond. Rima doceerde aan de universiteit en was een van de oprichters van het  Edward Said Conservatorium.  Ze was ook een belangrijke activist, zij ondersteunde een aantal organisaties die jonge vrouwen inspireerden, waar onder de YWCA en de Algemene Unie van Palestijnse vrouwen.

Eeuwige,wij zijn ook heel blij met  het talent van Nazmi en Rama. Wij danken U voor de manier waarop zij hun talenten hebben gebruikt om studenten te inspireren en te ondersteunen en hoe zij de gemeenschap hebben verrijkt. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Op internationaal niveau wordt ongerustheid uitgesproken over de manier waarop de Israëlische regering de plannen bevordert om 1257 huizen voor kolonisten te bouwen buiten de Groene Lijn in de Giv’at Ha Matos het  Israëlische deel van Oost Jeruzalem. Er wordt gevreesd  dat samen met dit omstreden project en een aantal andere projecten versneld zullen worden uitgevoerd,  vóór er een verandering in de regering van Verenigde Staten, begin volgend jaar, plaats vindt.

Eeuwige, wij roepen om genade als we de plannen zien voor een enorme uitbreiding van het aantal kolonisten-woningen in Oost Jeruzalem en elders in de bezette Palestijnse gebieden. Wij bidden dat regeringen in de hele wereld zich zullen uitspreken  in niet mis te verstane woorden over het door Israël  alsmaar negeren van het internationale recht. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Volgens het Noorse Vluchtelingen Beraad hebben Palestijnse schoolkinderen gemiddeld 10 aanvallen in de afgelopen 18 maanden moeten verduren. Het Vluchtelingen Beraad rapporteerde op 13 november dat de Israëlische strijdmacht en de kolonisten Palestijnse schoolkinderen hebben gemolesteerd bij aanvallen op scholen. Zij hebben ook kinderen gearresteerd bij de checkpoints, de kinderen beschoten en ze tegen gehouden om te verhinderen dat ze  hun school zouden  betreden. Sommige scholen zijn volledig ontmanteld waarbij  alle les- benodigdheden  werden gestolen.

Eeuwige, luister naar onze gebed ,als wij het lot van de Palestijnse kinderen,  die zo jong getraumatiseerd worden, aan U voorleggen. Wij bidden dat regeringen in de hele wereld  actie gaan ondernemen om  de Israëlische regering  te dwingen zich aan de internationale wetten te houden , zo dat deze kinderen toegang tot veilig onderwijs krijgen. Wij danken U, Eeuwige voor de publicatie van Sabeel’s nieuwe Cornerstone Magazine (no.82).  Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Nizer Banat, een inwoner  van Hebron op de West Bank, en activist op politiek en sociaal gebied. Hij  is vader van vier kinderen en hij is timmerman. Banat laat zich vaak horen met kritiek op de  Palestijnse Autoriteit. Banat gebruikt de sociale media om kritiek uit te oefenen op het  Palestijnse Leiderschap door het maken van controversiële  video’s over de veiligheids-coördinatie met Israël  en ze op Facebook te zetten. Deze kritiek heeft hem in de problemen met de  autoriteiten gebracht. Binnen een paar uur arresteerde de Palestinian Preventive Security Agency hem met de beschuldiging van “belasteren van de openbare autoriteit”.  Hij werd naar de notoire Jericho Prison gebracht vanwege een klacht van Hussein al-Shiek die vanaf 2007  baas van de General Authority of Civil Affairs is.

Eeuwige , wij danken U voor alle mensen die de waarheid spreken tegen machthebbers van de wereld, speciaal in onze Palestijnse gemeenschap. Wij hopen dat onze plaatselijke gemeenschap de blijdschap van vrije meningsuiting mag hebben en dat zij weigeren zich te onderwerpen aan alle vormen van onderdrukking en intimidatie.  Moge de profetische stemmen  steeds in onze steden, dorpen en vluchtelingenkampen gehoord worden.  Maak dat de machtigen zich zo ongerust gaan voelen dat ze nu wel  luisteren naar de volkswil. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Wij voegen ons in ons gebed van de Wereld Raad van Kerken in hun gebeden voor Brunei, Malaysia en Singapore.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.