Wave of Prayer 26 oktober 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen  tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. Ze geven een goed beeld van de actualiteit in Israël-Palestina en de activiteiten van Sabeel.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Er wordt nu ineens beweerd dat de Balfour declaratie van 1917, toen de Britse regering aan de joden een Joods thuis beloofde in Palestina, onjuist is. Daarom is deze uitspraak ongedaan gemaakt door de ‘Transport For London’. Dit op grond van het feit dat deze uitspraak politiek controversieel is.

Eeuwige, er is in Groot Brittannië vrijheid van meningsuiting als het gaat om welk onderwerp dan ook. Maar dat geldt niet als het Palestina betreft. Net zoals in de tijd toen Jezus leefde. De machthebbers probeerden zonder succes Jezus tot zwijgen te brengen, omdat hij religieus, sociaal en politiek gezien controversieel was. Dat de pogingen, om de schreeuw van de Palestijnen die om gerechtigheid roepen, de kop in te drukken en tot zwijgen te brengen, uiteindelijk zullen mislukken.
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.

Het Israëlische leger is de kantoren van 8 TV kanalen en productie bedrijven op de Westelijke Jordaanoever binnengevallen. Zij hebben apparatuur geconfisqueerd en sommige kanalen gesloten. Twee Palestijnse journalisten zijn gearresteerd.

Eeuwige, dit is weer een moment van machtsmisbruik om ons met geweld te mond te snoeren. Wij bidden U dat de inspiratie, de passie en de energie van de Palestijnse journalisten door zal blijven gaan om zo aan de wereld te laten zien hoe het Israëlisch geweld in Palestina plaatsvindt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische premier Netanyahu is bezig een wet er door heen te jagen om een einde te maken aan de fonds werving en uitgifte ervan ten behoeve van mensenrechten organisaties in Israël.

Eeuwige, lieve God, wij lijden onder onderdrukking terwijl we zelf onderdrukt worden. Wij vragen U dat gerechtigheid bespreekbaar blijft onder onze Israëlische vrienden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel Jeruzalem is bezig een Witness reis voor te bereiden. Deze zal worden gehouden van 1 -9 november aanstaande. Het thema luidt: Christelijk Zionisme en Kolonialisme.

Eeuwige, wij vragen U dat uw heilige Geest met ons is als wij bezig zijn met de voorbereidingen van deze reis.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel wil samen met de Franciscanen gedenken én vieren dat de orde 800 jaar aanwezig is in het Heilige Land.

Eeuwige, wij danken U voor de Franciscaanse ondersteuning van christelijke presentie in het Heilige Land. Wij danken U voor hun educatieve bijdragen door de jaren heen, hun zorg voor goede gezondheid van mensen, hun zorg voor huisvesting en hun inbreng als het gaat om humanitaire projecten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen in het Caribische gebied:
Antiqua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Cuba, Dominica, De Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Puerto Rico, St Kit-Nevis, St Lucia, St. Vincent, de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.