Wave of Prayer 27 april 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’. De gebeden laten ook goed zien waar Sabeel mee bezig is.

1500 Palestijnse gevangenen gaan voor de tweede week door met hun hongerstaking. Deze gevangenen weigeren voedsel om de deplorabele situatie van de 6500 Palestijnse politieke gevangenen die op dit moment in Israëlische gevangenissen zitten, te verbeteren.

Eeuwige, God van liefde,
Geef ons de kracht om solidair te blijven met de Palestijnse politieke gevangenen, nu zij vragen om de meest basale rechten. Geef ons, zo vragen wij U de kracht en de moed deze rechtmatige en rechtvaardige vragen niet uit de weg te gaan. Doe ons blijven herinneren dat uw zoon Jezus ooit een gevangene was toen de machtigen hem onrechtmatig gevangen namen en zijn vrienden hem ook nog in de steek lieten ook al hielden ze veel van hem.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week zondagmorgen hebben Israëlische soldaten de hoofdingang die tot een cluster kleine dorpen ten noordoosten van Ramallah in de bezette Westelijke Jordaan oever leidt, afgesloten.
Palestijnse gemeenschappen wordt het door Israëlische militairen steeds lastiger gemaakt, -door het blokkeren van wegen-, ergens te komen. Dit alles onder het mom van ‘veiligheid’, hetgeen voor mensenrechten groeperingen gezien wordt als een collectieve straf.

Eeuwige, God van liefde,
Vorige week konden de zieken niet naar hun dokter gaan, de werkenden niet naar hun werk. Familie bijeenkomsten werden afgelast en zij die naar de kerk wilden konden daar niet naar toe. Wij bidden U dat bewegingsvrijheid voor de Palestijnse gemeenschappen ooit bewaarheid zal worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vorige week werd het Palestijnse natuurmuseum, dat deel uitmaakt van het Palestijnse Instituut voor biodiversiteit en duurzaamheid (PIBS) in de universiteit van Bethlehem, geopend. Dit nieuwe museum bevat op dit moment meer dan 6000 soorten mammoeten, vogels, reptielen, amfibieën en ongewervelde dieren.
Er zijn ook duizenden foto’s en ander gedocumenteerd materiaal aanwezig die van doen hebben met fauna, flora en menselijk leven in die streek.

Eeuwige, God van liefde,
U, Heer bent Schepper van geheel de aarde. Help ons, zo vragen wij U te begrijpen dat wij slechts een klein deel hiervan zijn en dat wij in vrede zouden moeten leven met uw overige schepping. Wij zijn dankbaar voor de toewijding, het commitment van de grondleggers, de staf en vrijwilligers die tomeloos hebben gewerkt om het museum weer tot leven te brengen.
Moge de woorden uit de Schrift waarin gezegd wordt dat Salomon in al zijn glorie niet zo mooi gekleed was als de leliën op het veld, ons behoeden voor grootspraak en ons doen inzien dat het gaat om eenvoud van hart.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Vandaag, donderdag 27 april houdt Sabeel een oecumenische gebedsdienst voor de Palestijnse gevangenen in de Dominicaner kerk te Jeruzalem. Ook vele andere kerken op de westelijke Jordaanoever organiseren oecumenische diensten om tot God te bidden als het gaat om de staking van Palestijnse gevangenen in de Israëlische gevangenissen.

Eeuwige, God van liefde,
Wij vragen U om troost voor de gemeenschappen die bij elkaar komen om te bidden. Wij bidden in het bijzonder om het recht van de Palestijnse gevangenen dat zij kunnen communiceren met hun familie, het recht om door te gaan met hun studie, ook al zitten ze achter tralies en het recht om behoorlijke medische verzorging te verkrijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Armenië, Azerbejan en Georgië.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.