Wave of Prayer 27 juli 2017

Elke donderdag is er een viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem. De gebeden die tijdens deze viering worden gebeden worden gepubliceerd. Ze laten zien hoe Palestijnse christenen biddend omgaan met hun benarde situatie. Deze week geven ze bijvoorbeeld een goed beeld hoe Palestijnse christenen aankijken tegen de gewelddadigheden rondom de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.

Sinds vorige week vrijdag zijn er hoofdzakelijk geweldloze protesten geweest in Jeruzalem als gevolg van het besluit van Israël om nieuwe veiligheid- maatregelen te treffen als het gaat om mensen die willen bidden in de Al-Aqsa moskee. Hierdoor verliest deze bijzondere plek zijn ware betekenis. Palestijnse moslims hebben geweigerd de moskee binnen te gaan en bidden nu op geweldloze wijze in de straten rondom de moskee. De Israëlische politie heeft op gewelddadige wijze hierop geantwoord, waardoor tenminste 300 Palestijnse protesteerders werden gewond. Een Palestijn werd doodgeschoten door een kolonist en drie Israëliërs werden thuis gedood.

Eeuwige, wij danken U voor het feit dat de meerderheid van de protesten op geweldloze wijze gebeurde en wij zijn dankbaar dat onze broeders en zusters in de moslim gemeenschap de kracht van het gebed hanteren om te protesteren tegen onrecht. Wij rouwen mee met alle mensen die gedood zijn of gewond zijn geraakt. Ondanks het feit dat het vaak moeilijk is om geweldloos te handelen wanneer onrecht geschiedt, bidden wij dat zij die protesteren de moed hebben het vol te houden om enerzijds te blijven bidden en anderzijds zich geweldloos te blijven verzetten en niet kwaad met kwaad te vergelden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Ook Palestijnse christenen hebben zich gevoegd bij de protesten van de moslims door in de straten van Oost-Jeruzalem samen met hen te bidden. Er was ook een interreligieus protest voor de Geboortekerk te Bethlehem. Mensen die meededen wilden benadrukken dat zij protesteren tegen de toenemende controle van de Israëliërs waardoor zij hun soevereiniteit willen laten gelden als het gaat om bezet Oost-Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee. Dit protest gaat immers alle Palestijnen aan en het geeft te kennen dat het hier niet alleen gaat om een religieus conflict.

Eeuwige, wij danken U voor de interkerkelijke protesten en de gebeden die de pogingen van Israëliërs om Palestijnen via religieuze scheidslijnen van elkaar te scheiden, een halt toeroepen. Wij vragen U dat er een einde komt aan de bezetting die op alle Palestijnen grote invloed heeft, welk geloof zij ook belijden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Palestijnse politieke groeperingen, waaronder ook Fatah en Hamas zijn overeengekomen om een Palestijnse eenheidsregering te vormen kort nadat beide partijen riepen om eenheid als antwoord op de vermeerderde Israëlische controle bij de Al-Aqsa moskee. Er zijn ook over de gehele wereld andere acties van solidariteit geweest. Zelfs in Jordanië als in Libanon werd geprotesteerd en in Groot Brittannië werd er gebeden.

Eeuwige wij danken U voor al deze acties van eenheid en solidariteit.
Wij vragen U dat de regering van eenheid aandacht besteedt aan het hulp bieden aan hen die onderdrukt worden en werken om het onrecht te bestrijden, liever dan macht te verkrijgen voor persoonlijk gewin.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Meer dan 20 miljoen mensen in Jemen hebben, volgens de schatting van de Verenigde Naties humanitaire hulp nodig. .Velen weten niet waar hun volgend maal vandaan zal komen. Daar komt nog bij dat 800.000 mensen besmet zijn met cholera en ongeveer 2000 mensen zijn omgekomen.

Eeuwige, God van alle mensen. Wij rouwen mee met de mensen die zijn omgekomen door deze epidemie. Wij bidden U dat hier een einde aankomt en dat mensen instaat zijn voedsel en medicijnen te verkrijgen.
Troost de mensen die een geliefde hebben verloren en help de regering van Jemen en de internationale gemeenschap dat zij een antwoord geven op deze grote humanitaire vraag opdat mensen niet sterven vanwege gebrek aan basis voorzieningen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.