Wave of Prayer 27 juni 2019

Voor Palestijnse christenen is bidden een vorm van verzet. Wie zich daarbij wil aansluiten kan meedoen met de Wave of Prayer van Sabeel. Elke week sturen zij gebeden de wereld rond. De Nederlandse vertaling wordt door Kairos-Sabeel Nederland verzorgd.

Er zijn tenminste 13 Palestijnen gewond geraakt door Israëlische leger eenheden tijdens de Grote Mars tot terugkeer op de 21 juni. Het leger gebruikte scherp en munitie omkleed met rubber en staal, toen zij op de protesterenden schoten.
Eeuwige, wij bidden voor diegenen die gewond zijn geraakt toen zij deze week in Gaza aan het protesteren waren. Wij bidden nogmaals dat de blokkade van Gaza opgeheven wordt en dat Palestijnen terug kunnen keren naar hun thuisland.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het Kumi Now initiatief focust op het werk van Sabeel waarvan het kantoor zich  in Oost Jeruzalem bevindt. Sabeel is een oecumenische beweging die zich bezighoudt met Palestijnse bevrijdingstheologie. Het woord Sabeel betekent in het Arabisch ‘de weg’, maar betekent ook
‘Bron van leven gevend water.’ De beweging zoekt naar het verdiepen van het geloof van christenen in Palestina en geven getuigenis van deze manier van denken en doen door aan de wereld. Dit gebeurt door wereldwijd Friends of Sabeel te worden/te zijn. Zo gaan ook deze gebeden wereldwijd wekelijks rond!
Eeuwige, wij bidden voor het werk van Sabeel en wij bidden ook voor de heilige stad Jeruzalem. U ziet en kent alle leed, alle ontberingen van zovelen in deze stad. Sterk, zo vragen wij U, de harten van allen die hier werken voor vrede en gerechtigheid en ondersteun hen met uw heilige Geest.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De vrienden van Sabeel in Noord Amerika (FOSNA) zullen op 7 en 8 juli deel uitmaken van een actie om een tegenstem te bieden tegen het verschijnsel ‘christen Zionisme in Washington. Zij willen het christen zionisme en de grote invloed hiervan opnieuw in de schijnwerpers zetten. Er zijn zo’n 5 miljoen aanhangers en het is de grootste organisatie die steun blijft geven aan de onderdrukking van Palestijnen door Israël. Nog kort geleden werd een grote lobby op touw gezet om Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen, hetgeen gelukt is. Verder zijn ze tegen BDS en zij promoten de uitbreiding van nederzettingen.
Eeuwige, wij bidden voor het werk van FOSNA en hun diepe bekommernis voor de broeders en zusters in Israël en Palestina. Wij bidden voor hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Al Hag is een onafhankelijke mensenrechten organisatie, waarvan het hoofdkantoor zich in Ramallah op de Westbank bevindt. Het monitort alle mensenrechten schendingen gepleegd door alle partijen in het Israëlisch-Palestijns conflict. Op maandag 10 juni had het Israëlisch ministerie van strategische zaken (MSA) vastgesteld dat zij Europese en USA banken had overreden hun internationale handel stop te zetten, ook al hadden zij geen handelsbetrekkingen onderling. Het ging hen om één van de 30 NGO’s, -door de Israëlische regering uitgevoerd – te betichten van allerlei mogelijke bedenkingen en verbale uitlatingen en onwaarheden.
Eeuwige, wij bidden voor hen die het ambt van politiek leiderschap bekleden. Dat zij hun macht niet misbruiken door voorstanders van mensenrechten de mond te snoeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnse inwoners van het dorp Sur Baher, gelegen ten zuiden van Jeruzalem, hebben tot 18 juli de tijd gekregen om 100 appartementen te ontmantelen en neer te halen. De Israëlische autoriteiten gebruiken dit als voorwendsel, dat zij te dicht bij de MUUR zijn gebouwd. De inwoners moeten alles zelf doen omdat het anders veel te veel geld gaat kosten, plus nog alle boetes van het Israëlische gemeente bestuur opgelegd. Veel Palestijnen zijn gedwongen zonder vergunningen te bouwen omdat de Israëlische autoriteit weigert vergunningen te verlenen.
Eeuwige, wij bidden voor de dorpelingen van Sur Baher die binnenkort nergens kunnen wonen. Langzamer zeker, maar wel heel duidelijk worden Palestijnen gedwongen hun huizen te verlaten. Wij bidden dat er een internationale schreeuw wordt geuit  over de manier waarop de Israëlische regering Palestijnse mensen behandelt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Het gebrek aan water wordt steeds erger op de Westelijke Jordaanoever. Dit is het resultaat van de discriminatoire wijze van water voorziening door Israël. de hoeveelheid beschikbaar water is sinds 1995 wel toegenomen, maar het inwoners aantal is sindsdien verdubbeld. Dit heeft als gevolg dat de gemiddelde Israëliër 2 tot 3 drie keer per dag meer water gebruikt dan dat is aangeraden door de WAO, de Wereld Gezondheids Raad. Terwijl de gemiddelde Palestijn die op de Westelijke Jordaanoever leeft, maar 75% van dat minimum hoeveelheid tot zijn beschikking heeft.
Eeuwige, water is een bron van leven en wij bidden voor de mensen van de bezette Westelijke Jordaanoever, met daarbij Oost-Jeruzalem, die alsmaar moeten leven met een zeer beperkt water gebruik, met name in deze hete zomer, terwijl de mensen die leven in de nederzettingen onbeperkt water gebruiken.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.