Wave of Prayer 27 mei 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Tijdens de Kumi Now bijeenkomst van deze week werd  aandacht besteed aan hoe  de Palestijnen hun geschiedenis en cultuur kunnen  behouden. Israël blijft maar steeds bouwen en planten bovenop de  Palestijnse geschiedenis en gaat maar door met het verwijderen van  de geschiedenis in het straatbeeld, de  historische markten en de geschiedenisboeken. Dinsdag, 25 mei, zal dit onderwerp werk voor Defence for Children International in Palestina worden. Deze groep houdt de slachtoffers onder Palestijnse kinderen in de gaten en rapporteert de uitgebreide overtredingen van de mensenrechten door de militairen als het Palestijnse kinderen die onder de bezetting leven betreft.

Wij bidden voor alle kinderen die in het Heilige Land wonen. Velen zijn getroffen door de recente aanvallen, velen werden vermoord, gewond en getraumatiseerd, anderen werden aangevallen, gearresteerd en gevangen gezet. Eeuwige, wij bidden om een eind aan hun lijden en om  hoop op verbetering in een herbouwd land voor allen die daar blijven. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Na elf dagen vechten hebben Israël en Hamas een wapenstilstand overeengekomen die door Egypte werd afgesloten. Het aantal doden in Gaza bereikte 232, waaronder 65 kinderen en 1750 gewonden als gevolg van de Israëlische bombardementen. 50.000 gezinnen verloren hun huis. Aan de Israëlische kant stierven 12 mensen waaronder 2 kinderen als resultaat van raketten die Hamas vanuit Gaza afvuurde. Men hoopt dat de wapenstilstand stand houdt en dat er geen levens meer verloren gaan.

Eeuwige, wij danken U voor alle mensen die meegewerkt hebben in de onderhandelingen om de wapenstilstand  en de de-escalatie van het stijgende geweld tot stand te brengen.  Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Op zondag 16 mei heeft de Paus zich tijdens de viering van de Hoogmis uitgesproken  ten gunste van een einde aan het gewelddadige conflict in Israël/Palestina. Hij riep de internationale gemeenschap op een bestendige  oplossing van het conflict te vinden.

Eeuwige, wij zoeken Uw aangezicht als wij bidden voor allen die alsmaar lijden onder het recente geweld. Wij bidden om internationale ondersteuning van doelmatige vredesonderhandelingen, om een einde aan de blokkade van Gaza en een eind aan de bezetting van de Palestijnse Gebieden. Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Het Armeense Patriarchaat van Jeruzalem heeft de aanval op een Armeense priester, vader Arbaq die op weg was naar de  Heilige Grafkerk,  veroordeeld. Een groep jonge Joodse extremisten vielen hem aan en hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen.

Eeuwige, onze zielen snakken naar Uw rechtvaardigheid. We zijn terneergeslagen als wij over aanvallen op geestelijken of andere onschuldige mensen die op weg naar hun werk zijn. Wij bidden om een eind aan de spiraal van geweld en om bevestiging van vrede en harmonie in de stad Jeruzalem.  Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

10 mei gaf het Bethlehem Bible College het boek:”Het Beloofde Land:  Een theologisch blik in de Palestijnse context” ( “ The Promised Land: A Theological Reading in the Palestinian Context)” door Rev.  Dr. Munther Isaac. Het boek, in het Arabisch, is bedoeld voor iedere Palestijnse en Arabische christen die met de Zionistische ideologie worstelt.

Eeuwige, wij danken U voor allen die het licht laten vallen op onderdrukkende, nationalistische ideologieën. Wij bidden dat de christenen in de hele wereld zich bewust worden van de vreselijke situatie  van onze geloofsbroeders en zusters die in Palestina wonen.  Eeuwige, in Uw genade hoor ons gebed.

Heilige Geest die door de Vader gezonden is,  verstevig ons geloof en doe Uw kerk herleven met de geest van liefde in deze Pinkstertijd.  Wij bidden in het bijzonder  voor Uw kerk in Jeruzalem, dat alle kerkleiders trouw aan Christus blijven als zij werken  voor gerechtigheid, vrede en verzoening.  Eeuwige, in Uw genade. . . .. hoor ons gebed

Wij voegen bij de Wereld Raad van Kerken in hun gebeden voor de landen in de Indische Oceaan: De Comoren, Madagaskar, de Maldiven, Mauritius en de Seychellen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.