Wave of Prayer 27 november 2014

Lees hieronder de gebeden die vandaag tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Heer, we danken U ervoor dat dit weekend Advent begint – dat U zoveel waarde hecht aan mensen dat U een van ons bent geworden en ons hebt geleerd hoe we lief moeten hebben. God, we vragen om Uw leiding zodat we niet alleen nadenken over deze tijd met hoop, vrede en liefde maar dat we er ook naar handelen.

Heer, ontferm U.

We blijven bezorgd over Jeruzalem, over het toenemende geweld in de stad en over de collectieve straffen van Israël voor de Palestijnen die daar leven, zoals het vernietigen van hun huizen, het herroepen van hun recht daar te wonen en vele andere maatregelen. We zijn ook bezorgd over de steeds negatievere economische gevolgen voor de Palestijnse gemeenschap van Oost Jeruzalem. God, we bidden voor een einde aan het onrecht en het lijden in dit toch al economisch noodlijdend gebied.

Heer, ontferm u.

Mads Gilbert, een Noorse arts die als vrijwilliger werkte tijdens de afgelopen drie bombardementen in Gaza mag Gaza niet meer in via Israël, tegenwoordig de enige toegangsweg. God, die geneest, we bidden dat dit onrechtvaardige verbod wordt opgeheven door Israël en dat hij en andere helpers niet worden verhinderd hun belangrijke werk te doen in dit verwoeste gebied.

Heer, ontferm U.

We danken U voor onze vriendschap en relaties met vele kerken wereldwijd, ook met de United Methodist Church Global Ministries. We bidden dat veel mensen aangezet worden gul te geven aan hun “Giving Tuesday” campagne op 2 december voor Advance projecten en partners wereldwijd.

Heer, ontferm U.

Heer, we bidden deze week voor het Advent programma van onze gemeenschap in Bethlehem, dat gaat over Lukas 2:10 waar de engel verschijnt aan de herders, en voor onze activiteiten in Nazareth, waaronder een Advent bezinning voor de jeugd. Deze donderdag houdt Sabeel een oecumenische gebedsdienst voor Jeruzalem in de Dominicanen Kerk. Heer, troost deze gemeenschap als deze in gebed bij elkaar komt.

Heer, ontferm U.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Nigeria.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.