Wave of Prayer 27 oktober 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

 Afgelopen vrijdag hebben Israëlische kolonisten 133 acres land gelegen aan de Jordaan vallei geconfisqueerd. Land dat officieel aan Palestina behoort. Dit gebeurde vlak nadat de VN-veiligheidsraad waar alle 15 leden, de Verenigde Staten incluis, tot een overeenstemming waren gekomen dat de nederzettingen een veel te langdurend obstakel zijn geweest en nog zijn om tot vrede te komen. En dat hieraan een einde moet komen.

 

Eeuwige, wij bidden U dat de Veiligheidsraad verder gaat dan alleen maar verklaringen af te leggen en juist nú verantwoordelijkheid neemt om haar opdracht te vervullen en om deze met woord en daad uit te voeren opdat alle mensen uit onze regio eindelijk in vrede zullen kunnen leven.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Op 29 oktober wordt de 60 ste verjaardag herdacht van de Kufr Qassem bloedbad in Galilea toen het Israëlische leger het vuur opende op Palestijnse boeren en hun families die thuis kwamen na olijven te hebben geplukt, niet wetend dat er een uitgaansverbod was uitgegaan nadat zij ‘s morgens de stad hadden verlaten. 49 mensen werden gedood en ongeveer 60 zijn gewond geraakt tijdens dit bloedbad.

 

Eeuwige, wij bidden U voor al die families die hun dierbaren hebben verloren op die bewuste dag en wij bidden U ook voor alle overlevenden die zich alsmaar dat bloedbad blijven herinneren. Voor velen van hen gaat het lijden en de discriminatie maar door. Wij bidden U voor alle Palestijns-Israëlische bewoners die voortdurend bezig zijn om op te komen voor gelijke rechten, in een land dat zich beroept een democratie te zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Tussen alle ontberingen en maar voortgaande geweldplegingen in als het gaat om schending van mensenrechten, zijn Palestijnen ook in staat om van het leven te genieten. Wij zijn dankbaar om het feit dat twee jonge musici met Palestijnse wortels vorige week in Palestina waren. Karim Said, een pianist en Mariam Tamari een opera zangeres verzorgden ieder verschillende aparte optredens. Zij excelleerden allebei in de manier waarop zij de uitvoeringen ten gehore brachten en hielpen ons weer er een beetje boven op te komen.

 

Eeuwige, wij bidden U dat deze jonge artiesten veilig kunnen reizen en wij vragen U dat mensen met zulke talenten gezegend mogen worden en een bron van vreugde mogen zijn voor hun toehoorders.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel houdt haar jaarlijkse oecumenische retraite voor pastores van maandag 24 tot en met woensdag 26 oktober. Het thema van de retraite is De Ander – Een zegen of een vloek’ zal gehouden worden in het klooster van de Karmelieten Stella Maris op de berg Carmel in Haifa. Ook de echtgenoten van de pastores die gehuwd zijn nemen er deel aan. Er zullen enkele belangrijke voorgangers meedoen, om dit onderwerp te bespreken, waaronder Naim Ateek, de voorzitter van Sabeel.

 

Eeuwige, wij vragen om uw zegen over deze retraite en voor de oecumenische geest die er mag blijven heersen in de programma’s van Sabeel. Leidt, zo vragen wij U de sprekers en  deelnemers door uw Geest, zodat zij gevoed worden door broeder- en zusterschap. Help hen ook de ware, goede houding te verspreiden in hun parochies/gemeentes, op dat de ‘Ander’ een zegen mag zijn.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen India, Pakistan en Sri Lanka.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.