Wave of Prayer 28 februari 2019

Ook deze week publiceert Kairos-Sabeel Nederland een vertaling van de gebeden die tijdens de viering op het kantoor van Sabeel in Oost-Jeruzalem zijn uitgesproken. Ze bieden een inkijkje in het leven en beleven van de Palestijnse christelijke gemeenschap. Deze keer o.a. spanningen rond de Al-Aqsa Moskee, geweld in Hebron, en natuurlijk de vaste gebedspunten: de Grote Mars tot Terugkeer in Gaza en Kumi Now.

Op vrijdag avond 22 februari 2019 werd er excessief geweld gebruikt tijdens de 48ste gehouden Grote Mars tot Terugkeer. Alles verliep eigenlijk heel vredig tijdens deze mars die ook tot doel had de bezetting te beëindigen, maar toch doodde het Israëlische leger een 15 jaar oude teenager en daarnaast zijn er ook 115 burgers gewond geraakt waaronder 16 kinderen, 10 vrouwen en een journalist. Dit alles gebeurde aan de oostkant van de Gaza strip. De verwondingen van drie mensen die gewond zijn geraakt zijn ernstig en ook een jongen van 12 jaar oud is er slecht aan toe.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de veiligheid van de Palestijnse protesteerders en de belofte van velen om dit protest op geweldloze wijze te doen. Wij bidden dat diegenen die gewond zijn geraakt snel mogen herstellen en dat families die hierom verdriet hebben toch op een of andere manier troost zullen vinden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 22 februari openden Palestijnen die wilden bidden, de al-Rahma gate aan de oost zijde van Al Aqsa Moskee, die door de Israëlische autoriteiten sinds 2003 verzegeld is. En hier nog boven op hebben de Israëlische autoriteiten de hoofden van de moslim communiteit verboden om gedurende een week de compound te betreden.
Eeuwige, wij bidden voor vrede en rust in de stad Jeruzalem. Wij vragen U dat de bezettings macht van de Israëlische autoriteiten  de rechten van de burgers van deze stad respecteren opdat zij zonder enige belemmering in hun heiligdommen mogen bidden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Palestijnen en mensen uit de hele wereld zijn bij elkaar gekomen om de massa moord te herdenken in de Ibrahim Moskee/Grot. Dr. Baruch Goldstein ging toen ter tijd de moskee binnen en doodde 29 mensen die aan het bidden waren en 125 mensen raakten gewond. Deze herdenking was ook een protest tegen het verbieden van de internationale observatie missie die bij de nasleep van deze massamoord in gang was gezet. De demonstraties verliepen vrij vredig maar zij geven wel weer hoe verdeeld en onder hoeveel spanningen en militair geweld de mensen in de stad leven .
Eeuwige, wij gedenken diegenen die hun leven hebben verloren tijdens die massamoord. Wij bidden om recht en vrede in de stad Hebron en dat de vrijwilligers die zich inzetten om de burgers te beschermen, alles te documenteren en over het gedane onrecht te spreken de kans krijgen om hun werk in vrijheid uit te voeren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Dertig leerlingen van een basisschool in het oude stadsdeel van Hebron hebben ernstig geleden onder het traangas dat Israëlische soldaten hebben gebruikt om en in de school. Een leerling was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest voor medische hulp.
Eeuwige, wij bidden voor de inwoners van Hebron, en dan met name voor de kinderen die dag in dag uit deze vorm van pesterijen en geweld meemaken. Wij vragen U dat de traangas aanvallen ophouden omdat zij op den duur schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken voor de gezondheid en zelfs op lange termijn uiterst gevaarlijk kan zijn voor ieder mens.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische kolonisten vielen Palestijnse herders aan en verhinderden ze om hun kudde te hoeden. Dit speelde zich af in Tarami, ten zuiden van Hebron.
Eeuwige, wij bidden voor de Palestijnen die zorg hebben voor hun kudde en voor hun land. Wij vragen U dat er een einde komt aan de aanvallen van de kolonisten én de medeplichtigheid van de Israëlische autoriteiten.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Israëlische autoriteiten lieten de Palestijnse gevangene Abed al-Rahman, 38 jaar oud, komend uit Oost Jeruzalem, op zondag na 17 jaar gevangenschap vrij. Tijdens zijn vrijlating werd hij om onbekende reden tegengehouden om het dorp Issawiya, waar zijn familie vandaan komt, in te gaan.
Eeuwige, wij bidden voor een goede re-integratie in familie en buurtschappen van gevangenen zoals Abed. Dat hun vrijheid ruimte biedt voor een collectieve wave van een geweldloze strijd voor recht in dit land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van de jeugd in Hebron tegen nederzettingen (YAS) Youth against Settlements. Deze geweldloze groep en ook actie groep is in 2008 opgericht. Zij helpt jonge mensen hoe om te gaan met de media en hoe te pleiten tegen de Israëlische bezetting in Hebron.
Er zijn de laatste jaren nederzettingen bijgebouwd tegen Hebron aan, maar die zijn volgens het Internationale Recht illegaal.
Eeuwige, wij bidden voor het werk van deze jongerengroep, de YAS, die proberen jonge mensen in Hebron te leren omgaan met intimidatie en onderdrukking waar zij iedere dag mee te maken hebben.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden we voor de landen België, Luxemburg en Nederland.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.