Wave of Prayer 28 januari 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vandaag tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.
Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige week is hier de winter aangebroken, met voortdurende regen, wind, sneeuw en koude temperaturen. Deze weersomstandigheden hebben niet alleen effect op het dagelijks leven van diegenen die door de checkpoints heen moeten of naar hun werk moeten lopen, maar door het slechte weer konden de schepen met gas gevuld niet naar Israël komen. Dit heeft een schaarste veroorzaakt in zowel Gaza als op de Westelijke Jordaanoever. Vele families kunnen hun woningen niet verwarmen tijdens dit ijskoude seizoen.

Eeuwige, God van de aarde en de hemel, terwijl we bidden tot U, opdat de stormen van het winterseizoen mogen afnemen, weten we tegelijkertijd dat regen ten goede komt aan het land. Wij vragen U, help al diegenen wiens huis verwoest is en alle anderen die lijden onder de kou. Help hen om warmte te vinden bij elkaar, terwijl ze tegelijkertijd uitzien naar de lente die gaat komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De toestand van Mohammed al Qeq, een Palestijnse verslaggever die in administratieve detentie wordt gehouden, begint te verslechteren. Doktoren zeggen dat hij binnenkort zal sterven. Mohammed is sinds 63 dagen in hongerstaking. Hij protesteert tegen zijn gevangenschap zonder enige vorm van een proces. En men weigert met hem in gesprek te gaan.

Eeuwige, God van erbarmen, wij roepen tot U opdat er een einde komt aan het onrecht dat geschiedt. Wij bidden dat alle mensen met respect, waardigheid en compassie behandeld worden en dat er aan alle onwaardige behandelingen een halt wordt toe geroepen en dat deze ten goede worden gekeerd.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israël heeft ja gezegd tegen de bouw van 153 nieuwe woning eenheden op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Daar nog bovenop zich 380 hectare Palestijns landbouwgrond in de Jordaan vallei, vlakbij Jericho aan Israël toegeëigend.

Eeuwige, God van recht en gerechtigheid, opnieuw worstelen wij met het steeds maar vastklampen aan een sprankje hoop opdat er eens aan deze bezetting een einde zal komen. Nu de nederzettingen in aantal toenemen en het land voor een toekomstige Palestijnse staat kleiner wordt, neemt ons vertrouwen dat er ooit iets zal veranderen, af. Geef ons de moed om te blijven hopen zelfs als wij het gevoel hebben dat iedere vonk van hoop te niet wordt gedaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er wordt weer Witness visit van 10 tot 18 mei door Sabeel georganiseerd. De bedoeling van deze reizen is dat mensen uit alle delen van de wereld met eigen ogen zien en horen hoe het leven van Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven, er uit ziet.

Eeuwige, wij danken U voor al deze mensen die hongerig zijn meer te weten te komen hoe de werkelijke situatie in Palestina is. Dat hun ogen en oren geopend worden en dat zij ervaren dat U met hen gaat.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken, bidden wij voor de landen Algerije, Libië, Marokko, de Westelijke Sahara, en Tunesië.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.