Wave of Prayer 28 januari 2021

Elke week publiceert Sabeel Jeruzalem gebeden, de Wave of Prayer. Deze gebeden geven een goed beeld van de hoop, het verlangen en de zorgen van de Palestijnse christelijke gemeenschap in Palestina en Israël. Kairos-Sabeel Nederland geeft ze graag in vertaling aan u door! De gebeden hebben een vaste opbouw: telkens een stukje achtergrondinformatie, gevolgd door een gebedsintentie.

Het online gesprek van deze week (6 p.m. Jerusalem time) gaat over de poging van Israël de status van Jeruzalem te veranderen. De internationale gemeenschap  verwerpt Israëls aanspraak op de legitieme status van de autoriteit over Jeruzalem vanwege de militaire bezetting die in 1967 werd toegepast. De Israëlische regering blijft echter vasthouden aan het bewind over zowel  Oost als  West Jeruzalem dit in weerwil van het internationale recht. Er wordt discriminatie toegepast om de Israëlische bevolkingsgroep te vergroten en het aantal Palestijnen, dat in Oost Jeruzalem woont,  te verkleinen.

Jezus, vóór Uw arrestatie en Uw  kruisiging klaagde U Jeruzalem aan : “Als U, ook nu, geweten had wat heden  vrede brengt.”(Lucas 19:42). Wij bidden om recht en vrede voor de Palestijnen in Oost Jeruzalem. Wij bidden dat Israël stopt met het negeren van het internationale recht door op haar manier Oost Jeruzalem te annexeren en zo de vele Palestijnen te dwingen de stad te verlaten. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Vorige week is de bevolking van Gaza aangevallen door het Israëlische leger en de marine. Israëlische soldaten schoten vanuit hun wachttorens op boeren die op hun land werkten ten oosten van Khan Unis. De vissers die binnen de voorgeschreven grenzen aan de noordkant van Gaza voeren, werden op 19 januari gedwongen om te keren toen de marine hen met krachtige waterkanonnen aanviel.

Wij dragen de inwoners van Gaza aan U op, zij trachten te overleven tijdens dit dertiende jaar van de bezetting.  Wij vragen om een eind te maken  aan de blokkades en de aanvallen door het Israëlische leger. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De voorzitter van de Palestijnse Centrale Verkiezingscommissie, Hanna Nasser, heeft aangekondigd dat de nationale verkiezingen voor het Palestijnse volk  dit voorjaar plaats moeten vinden. Twee miljoen Palestijnen in Oost Jeruzalem, op de Westbank en in Gaza zullen deel kunnen nemen aan de eerste verkiezing die in de afgelopen 15 jaar werd gehouden. Er zullen volgende week in Caïro  besprekingen worden gehouden tussen de verscheidene Palestijnse groeperingen om obstakels voor de verkiezingen te voorkomen.

Goede God, wij danken U dat de Palestijnen spoedig de gelegenheid krijgen deel te nemen aan democratische vertegenwoordiging van hun volk. Wij bidden dat de verscheidene politieke partijen er hard aan zullen werken dat vrije en eerlijke verkiezingen in het  voorjaar worden gehouden. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

De Israëlische strijdkrachten hebben een sloopbevel uitgevaardigd voor een basisschool en een moskee in aanbouw in Masaffar Yatta, een gebied ten zuiden van Hebron.  De Israëlische autoriteiten zeggen dat bouwvergunningen ontbreken hoewel zij zelden bouwvergunningen aan Palestijnen in de bezette gebieden verlenen. De school is er één van 17 scholen die door de Palestijnse autoriteit is gebouwd met financiële hulp van de Europese Gemeenschap en met het doel de noodlijdende plattelands gemeenschappen te helpen.

Eeuwige, wij bidden dat de sloop in Masafer Yatta niet wordt uitgevoerd door het leger  van Israël. Wij bidden dat internationale rechtsgeleerden en regeringen de politiek betwisten  die de enorme sloop van Palestijnse gebouwen en het weigeren van bouwvergunningen  voor Palestijnen onderschrijft. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Zondag 17 januari vielen kolonisten uit het dorp Madam, ten zuiden van Nablus,  een meisje van 11 jaar  aan. Zij heet Hala Mashhour en ze was op weg naar het huis van haar oom, vlak bij haar eigen huis in het dorp. De kolonisten  begonnen stenen naar haar te gooien en probeerden haar te ontvoeren. Door haar geschreeuw renden haar moeder en haar oom naar haar toe om haar te helpen.  Zij slaagden er in het meisje te behoeden voor ontvoering door de kolonisten. Door dit incident raakte ze getraumatiseerd;  ze kreeg messteken sneden en verwondingen in haar gezicht.

Eeuwige,wij zijn zo geschrokken van de poging van de kolonisten een jong meisje, dat zich niet kon verdedigen,  te ontvoeren. Wij zijn dankbaar dat haar familie zo snel op haar geroep om hulp kon reageren en dat ze werd gered. Wij bidden dat de Israëlische regering de toename van het geweld van de kolonisten tegen de Palestijnen zal erkennen en dat de daders zullen worden vervolgd. Eeuwige, in Uw genade, hoor ons gebed.

Twee Palestijnse verdedigings-groepen hebben de dood in Israëlische gevangenschap van Maher Saasa bekend gemaakt. Maher zat sinds 2006 in de gevangenis en had verschillende chronische ziektes. De dag voor zijn dood kreeg hij een injectie tegen corona.

Wij bidden voor de familie van Maher en voor zijn kinderen die om het verlies treuren. Wij bidden dat de omstandigheden rondom zijn dood in een Israëlische gevangenis volledig worden onderzocht, vooral of hij de juiste medische zorg  tijdens zijn gevangenschap had ontvangen en of hij op een onmenselijke onmenselijk wijze was behandeld tijdens zijn gevangenschap. Eeuwige in Uw genade, hoor ons gebed.

Wij voegen onze gebeden bij die van de Wereldraad van Kerken voor Cyprus, Griekenland en Turkije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.