Wave of Prayer 28 juni 2018

Afgelopen vrijdag was het de 58e dag van De Grote Mars tot Terugkeer. Die vrijdag werd ‘de vrijdag van de gewonden genoemd. Sinds dat de protesten op 30 maart j.l. begonnen zijn er minstens 133 Palestijnen gedood en 14.600 mensen gewond geraakt. Dit alles is gebeurd door toedoen van het Israëlische leger. Afgelopen week hebben Israëlische oorlogsvliegtuigen meer dan 24 plekken gebombardeerd in de bezette Gazastrook. Deze actie als vergelding van een brandende raket aan Palestijnse zijde afgevuurd.

Eeuwige, wij gaan door te bidden voor de  mensen in Gaza nu zij hun stem hebben laten horen als protest tegen de situatie waarin zij zich bevinden. Dat uw wil geschiede opdat alle mensen van dit land mogen genieten van de vruchten van een rechtvaardige vrede.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op de 20e juni arriveerden twee boten, die mee deden aan de Flotilla voor vrede, op weg naar Gaza  in Lissabon, Portugal. De ‘Al Awda’ (de Terugkeer) en ‘de Vrijheid’ hadden zo’n 25 activisten aan boord en honderden mensen begroetten hen bij aankomst. Deze boten met vele anderen gaan op weg naar Gaza om opnieuw te proberen de 11 jaar durende bezetting te doorbreken. Twee andere boten arriveerden in Parijs, maar de Franse politie verhinderde hen te landen aan de kade van de Seine. Niettemin stonden honderden supporters te zwaaien langs de kade van de Seine om hen toe te juichen op hun reis.
Eeuwige, wij danken U voor de mensen die bezorgd zijn om mensen die in Gaza onder bezetting leven. Wij zijn dankbaar voor de acties georganiseerd door mensen die in het buitenland wonen en stem geven aan hen die onderdrukt worden. Heer, dat zij blijven vertrouwen op uw kracht ‘want U bent een burcht in tijden van onrust en verdriet’. (Psalm 9.9)
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische activisten hingen afgelopen zondag, 17 juni, in Tel Aviv 115 vliegers op langs de boulevard Rothschild. Iedere vlieger was bedoeld als een teken ter herdenking van een Palestijn die gedood is gedurende de ‘Grote Mars tot Terugkeer’. Iedere vlieger toonde een foto  met daarop naam en geboortedatum van het slachtoffer. Deze bijzondere tekenen van herdenking werden opgehangen als uitdaging; om de summiere reacties van het Israëlische publiek te laten zien hoeveel mensen er gedood zijn.
Eeuwige, wij danken U voor diegenen die zorg hebben voor de heiligheid van het leven en voor diegenen die de onverschilligen willen uitdagen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De WK voetbal brengt hoop en vreugde aan mensen over de gehele wereld, ook aan de mensen die in Gaza wonen. Een revalidatiecentrum in Gaza heeft een voetbal elftal samengesteld waarvan allen een been of arm moeten missen. Zij noemen zich de HERO voetbal club. Dit elftal wordt voor vele jonge Palestijnen die gewond zijn geraakt, gezien als een glimp van hoop. Deze mensen zijn tijdens recente oorlogen en de aanhoudende protesten door het Israëlische leger gewond geraakt.
Eeuwige, wij danken U voor onze broeders en zusters die niet ophouden hun stem te laten horen als het gaat om gerechtigheid en die weigeren te vervallen tot wanhoop.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Prins William van het Verenigd Koninkrijk zal een bezoek brengen aan de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnse president Mahmoud Abbas op zijn kantoor in Ramallah ontmoeten. Hij zal tijdens zijn reis ook met zaken van doen hebben die gericht zijn op vluchtelingen gemeenschappen.
Hij zal ervaringen opdoen die gaan over de Palestijnse cultuur, muziek en eetgewoontes. Daarnaast zal hij Palestijnse jongeren ontmoeten.
Eeuwige, wij zijn U dankbaar dat de prins zowel gekozen heeft een bezoek te brengen aan de Westelijke Jordaanoever als een bezoek aan landen rondom. Wij bidden dat hij mag genieten van de gastvrijheid van het Palestijnse volk en dat hij tegelijkertijd een helder inzicht krijgt waarvoor zij als volk staat.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Vorige week bezocht een Anglicaanse en Methodistische groep voorgangers uit Birmingham van de Verenigde Staten een bezoek aan Sabeel. Zij deden mee met de viering die steeds op donderdag wordt gehouden. Deze groep trekt twee weken door Palestina om een beter begrip te krijgen hoe het Palestijnse volk hun dagelijkse bestaan met moeite en pijn vorm geeft. Nadat zij samen Brood en Wijn hadden gedeeld, gaven zowel Sabeel als de bezoekende groep te kennen dat zij de Campagne voor Arme Mensen in de Verenigde Staten opnieuw zouden ondersteunen.
Eeuwige, wij danken U voor de vele bezoekers die samen komen bij Sabeel Jeruzalem en met wie wij samen bidden. Wij danken voor de profetische getuigenis uitgesproken voor de Campagne voor Arme Mensen. En in het bijzonder zijn we dankbaar voor allen die staan voor uw gerechtigheid.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Felicia Langer die de Holocast heeft overleefd en een advocate die stond van de rechten van Palestijnen is op 87 jarige leeftijd overleden. Zij was een mensenrechten activiste, allereerst in Israël, daarna in Duitsland om Internationaal Recht in Palestina te bekrachtigen. Met haar heengaan hebben de Palestijnen een gezaghebbende advocate  verloren die vocht voor vrijheid en gerechtigheid van de Palestijnen.
Eeuwige, wij danken U voor het leven van Felicia Langer. Wij denken aan haar familie die rouwen om haar heengaan. Wij bidden voor alle gewetensvolle mensen over de gehele wereld die blijven werken ten behoeve van de vrijheid voor onderdrukte mensen, wat hun ras of godsdienstige overtuiging ook is.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Kenia en Tanzania.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.