Wave of Prayer 28 maart 2019

De vertaling van de gebeden die gisteren zijn uitgesproken tijdens de viering bij Sabeel in Oost-Jeruzalem staan nu op de website. Deze keer veel ‘vaste intenties’ over o.a. Gaza en Kumi Now. En gebeden over onder andere de Palestina Marathon, de Golanhoogten en vernielingen in vluchtelingenkamp Shufat.

Gedurende de ‘Grote Mars tot Terugkeer’ zijn twee Palestijnen door Israëlische vuur gedood..
Dit gebeurde afgelopen vrijdag aan de grens tussen Gaza en Israël. Vijf en vijftig Palestijnen werden daarbij gewond.
Eeuwige, wij bidden voor allen die gewond zijn geraakt én voor de families van Nidal Shatat en Jehad Monier, nu zij rouwen om het verlies van hun geliefden. Wij vragen en bidden U dat er een vredig einde komt aan de blokkade van Gaza.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week focust Kumi Now op het werk van Aid Watch Palestine. (AWP) Dit is een onafhankelijke organisatie die steeds op zoek is om internationale hulp te stimuleren en in goede banen te leiden.
Pas geleden heeft deze organisatie boeren in Gaza geholpen met extra steun nadat 29 % van de landbouwgrond in Gaza verwoest was door Israëlische bombardementen.
Eeuwige, wij bidden voor het werk van organisaties, zoals AWP die op zoek zijn naar boeren die hulp nodig hebben en ze instaat stellen gebruik te kunnen maken van belangrijke bronnen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op vrijdag 22 maart begonnen 8000 Palestijnen en internationale bezoekers aan de zevende jaarlijkse Palestijnse marathon, beweging in vrijheid genaamd. Dit gebeurde in Bethlehem, gelegen op de bezette Westelijke Jordaanoever. De route liep van de Geboorte Kerk op het Manger Plein, langs de MUUR, door het Aida kamp tot aan het al-Kader dorp.
Eeuwige, wij danken U dat zovele Palestijnen en mensen uit het buitenland konden meedoen aan de marathon in Bethlehem. Wij bidden U dat de Palestijnen ooit de mogelijkheid krijgen om zich vrij te bewegen in hun land, zonder iedere keer door de checkpoints en de muren te moeten of op die plaatsen waar de toegang tot landbouwgrond, wegen en nederzettingen wordt verboden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Israëlische bulldozers hebben dinsdag 19 maart een gebouw, behorend tot de al-Razi school in het vluchtelingen kamp Shufat in Oost Jeruzalem en dat nog in aanbouw was, met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw was bestemd voor een kleuterschool en basisschool voor 400 kinderen die in het kamp wonen. Deze kinderen kunnen nergens anders naar toe.
Eeuwige, Uw zoon Jezus uit Nazareth heeft in zijn leven zoveel aandacht besteed aan kinderen. Wij bidden vandaag voor Palestijnse kinderen wiens levens beperkt zijn te leven in een vluchtelingenkamp en die van alles verstoken zijn en door de regering worden misbruikt. Een regering die juist zorg voor ze zou moeten dragen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
President Trump heeft op donderdag 21 maart verklaard dat de Golan hoogte tot Israëlische grond gebied behoort. Wonderlijk genoeg heeft de Amerikaanse regering de laatste 50 jaren verklaard dat de Golan hoogte tot Syrisch grond gebied behoort, in de lijn van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
Eeuwige, wij bidden dat de regeringen en diegenen die over de gehele wereld wetten maken, hun stem zullen verheffen als een protest tegen deze provocerende move die gericht is tegen internationaal recht.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Sabeel organiseerde een internationaal uitstapje voor vrouwen, deelneemsters van de gemeenschap. Zij bezochten Palestijnse dorpen, Iqrit en Kufr Bir’am, die in 1948 die ontvolkt werden.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de staf en de vrijwilligers van Sabeel. Wij danken U voor hen die recht op willen blijven staan en niet ophouden zich uit te spreken voor recht en gerechtigheid, zelfs als ze bedreigd worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen: de Tsjechische Republiek, Polen en Slovakije.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.