Wave of Prayer 28 mei 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die gistermorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zijn uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Vorige heeft de minister president van Israel aangekondigd dat een plan om Palestijnen te verbieden om op de Westelijke Jordaanoever per Israëlische bus te reizen, voorlopig in de ijskast wordt gezet. Hierdoor ontstaat immers een scheiding tussen passagiers op grond van ras en nationale identiteit.

Eeuwige, wij bidden U dat er een einde komt aan dit soort discriminerende uitingen van een nieuw te ontwerpen wetsvoorstel gedurende de tijd van de bezetting.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Gedurende de schermutselingen in het Shuafat vluchtelingenkamp in Jeruzalem is een 10 jarige jongen geraakt door een rubber kogel, afgevuurd door Israëlische soldaten. Dit veroorzaakte breuken in zijn schedel en een kaakfractuur. Hij verloor daarbij zijn linker oog.

Eeuwige, maak ons sterk en krachtig om de zijde te kiezen van de kwetsbaren en de verdrukten. Dat wij niet voorbijgaan aan het onschuldige verlies van deze jongen te midden van de bezetting. Schenk uw genade en kracht voor zijn ouders en familie en allen voor wie hij dierbaar was.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Studenten in heel Palestina en Israel zijn bezig hun schooljaar af te ronden en velen beëindigen hun middelbare school met het doen van examens. Dit alles is voor hen van grote betekenis en is mede van invloed op hun verdere toekomst.

Eeuwige, wij vragen U, geef al deze studenten helderheid van geest — ondanks alle onzekerheden die hen te wachten staan – opdat zij goed presteren in deze examentijd. Dat de zomervakantie een weldadige rust mag zijn voor alle kinderen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Er zijn deze week weer veel programma’s waar mensen aan kunnen meedoen: o.a. een retraite voor vrouwen in Ein Karem. Zij zullen nadenken over het Magnificat van Maria en over de zojuist uitgeroepen heiligverklaringen van twee Palestijnse religieuzen uit de 19de eeuw: de twee eerste Palestijnse heiligen van deze tijd.

Eeuwige, wij bidden U dat hun leven navolging en vrucht mag dragen in deze onzekere en onheilspellende tijd.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Botswana en Zimbabwe.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.