Wave of Prayer 28 mei 2020

Wij herinneren u aan de wekelijkse video  conferenties van KUMI NOW met verschillende organisaties die werken voor Palestina. De conferenties beginnen op dinsdag 2 juni om 6 pm Palestijnse tijd. Dr Mazin Qumsiyeh zal spreken vanuit het Palestinian Natural History Museum over de impact van de Israëlische bezetting op het milieu.

Eeuwige, wij bidden dat veel mensen over de hele wereld  de Kumi Now video conferenties gaan bekijken om te zien hoe het Palestijnse volk overleeft tijdens de bezetting van hun eigen land. Wij danken U voor hun veerkracht en vindingrijkheid. Heer, verhoor ons gebed, Amen.

Op een wereldkaart in het dashboard  in het  Johns Hopkins Universiteits-centrum voor Systems Science en Engineering (CSSE) wordt de verspreiding van het Covid-19 virus bijgehouden. Aanvankelijk werd het aantal Covid-19 besmettingen  door het Palestijnse Ministerie van Gezondheid als een Palestijns gegeven, los van Israëlische data,  genoteerd. Eind maart  vroeg de Birzeit  Universiteit aan het CSSE om uitleg waarom de Palestijnse notering eerst onder  “bezette Palestijnse gebieden” voorkwam en op de volgende dag werd vermengd met het aantal  noteringen voor Israël.

Goede God, wij bidden dat belangrijke informatie over de verspreiding van het coronavirus in Palestina terug gebracht wordt bij de CSSE informatie. Wij bidden dat wetenschappers niet worden betrokken  bij acties om Palestina van de wereldkaart te laten verdwijnen. Heer, verhoor ons gebed, Amen.

De Europese Unie en de regeringen van Italië en Finland  geven 17 miljoen dollar aan de Palestijnse Autoriteit voor ondersteuning van ziekenhuizen in Oost Jerusalem. Deze ondersteuning zal 6 ziekenhuizen in staat stellen medische zorg te verlenen aan de Palestijnen op de West Bank en in Gaza terwijl ze ook op de pandemie kunnen reageren.

Dank U Heer, voor de hulp van Europese landen aan het onderhoud van de medische zorg voor Palestijnen. Het is bemoedigend te horen dat het ene land het  andere land helpt in tijden van crisis. Heer, hoor ons gebed, Amen.

Vissers in Gaza werden hevig aangevallen door de Israëlische Marine terwijl ze  binnen het toegestane gebied visten. Volgens de mensenrechten organisaties Gisha, Adalah en Al Mezan  gebeurde dit in april vaker dan in de voorafgaande 3 maanden. De Israëlische bezettingsmacht schoot met scherp en met zware waterkanonnen op de vissers waarbij ze de vissers verwondden en hun boten beschadigden. De organisatie heeft de Israëlische autoriteiten schriftelijk verzocht deze onwettige  aanvallen te staken.

Eeuwige, in deze moeilijke tijd  bidden wij voor de verarmde gebieden zoals Gaza  en voordat de vissers dat zij hun vak mogen uitoefenen om zo hun gezinnen te onderhouden. Wij bidden dat de rechten van alle mensen in Gaza worden gerespecteerd en dat de Israëlische administratieve en bezettende macht hun gewelddadige blokkade van het gebied stopt. Heer, verhoor ons gebed.

Dit jaar valt Pinksteren op 31 mei. Christenen in het Heilige Land en in de hele wereld vieren dan de komst van de Heilige Geest die de discipelen tot apostelen maakte.

Heer, wij herdenken die heilige dag dat bezoekers uit verschillende landen naar Jeruzalem kwamen  en in hun eigen taal over de “werken van de machtige God” hoorden spreken (Hand.2:11). Wij bidden dat wij met Uw geest spreken en duidelijk vertellen over  Uw trouw en macht. Heer, hoor ons gebed. Amen

De coördinator van het vredesproces voor het Midden Oosten, Nickolay  Mladenof, sprak in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij zei dat het terugtrekken  van de Palestijnen uit de overeenkomsten met Israël  een noodkreet  aan de internationale gemeenschap is. De Palestijnen worden geconfronteerd met de onmiddellijke annexatie van 30% van de West Bank. Mladenof vroeg Het Kwartet (de EU, de UN, Rusland en de VS) zo spoedig mogelijk bijeen te komen om samen met landen in de regio mogelijkheid van vrede te bevorderen.

Eeuwige, wij schreeuwen het uit:  honderden Palestijnse gemeenschappen worden geconfronteerd met illegale diefstal van hun huizen en hun land. Wij bidden dat internationale rechtsgeleerden  en regeringen tussen beide komen om de Israëlische regering een halt toe te roepen voor de aanvang van  het annexatieplan in weerwil van het internationale recht. Hoor ons, Heer!

Van meer dan 50 Palestijnse journalisten werd uit  Facebook op 4 mei hun profielpagina geschrapt.  Een reden werd niet gegeven en de journalisten werd verteld dat het besluit onomkeerbaar was.”Middle East EYE” rapporteerde dat “Facebook, samen met de Israëlische regering en beveiligingsorganisaties,  ,  jarenlang de accounts van Palestijnen op nonactief hebben  gezet met als reden te voorkomen dat Palestijnen “opschudding”” veroorzaken op hun Facebook account.

God, wij bidden dat de censuur op de Palestijnse journalisten stopt. Wij bidden dat de Israëlische regering de rechten van alle inwoners van het Heilige Land respecteert, dus ook hun recht op vrijheid van spreken. Heer hoor ons gebed. Amen.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Angola en Mozambique .Heer, verhoor ons gebed. Amen.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.