Wave of Prayer 28 november 2019

Er is altijd genoeg om voor te bidden als het om Palestina en Israël gaat. Sabeel in Jeruzalem stuurt elke week gebeden de wereld rond. Om ons te informeren en om verbondenheid te ervaren.

De Grote Mars tot Terugkeer werd deze week weer uitgesteld vanwege de angst dat het Israëlische bezettingsleger extreem geweld zou gebruiken tegen hen die protesteerden. Het UN agentschap, verantwoordelijk voor humanitaire zaken, heeft onlangs geconstateerd en genoteerd dat de helft van de kwetsbare families die in huuronderkomens in Noord Gaza wonen, dreigingen van uitzetting en legale actie te wachten staat. Dit alles omdat zij niet in staat zijn de huur te betalen. De reden daarvan is dat er een hoog percentage van werkeloosheid is. Dit alles wordt veroorzaakt door de blokkade.
Eeuwige, wij blijven bidden voor de inwoners van Gaza. Dat uw Geest gerechtigheid mag brengen aan de meest kwetsbare mensen die lijden onder het juk van krachtige en machtige beslismakers.
Leidt en begeleidt ons, zo vragen wij U, in ons werk. Dat alle inspanningen die dat vergt er toe doen, opdat er een einde komt aan de ongerechtigheid. Dat Israël verantwoordelijk wordt gehouden voor het in de greep houden van mensen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Deze week staat het Kumi Now initiatief in het teken van het werk van het Vrouwen Centrum voor Goede Hulp en Counseling, het WCLAC . Dit is een non profit organisatie die steeds op zoek is naar gender gelijkheid en om de rechten van vrouwen te beschermen. Zeker voor diegenen die lijden onder geweld. Het grootste geweld vrouwen aangedaan, zijn de nachtelijke invallen uitgevoerd door het Israëlische leger. Ieder jaar, zo zegt deze organisatie, worden er 1360 nachtelijke invallen gehouden. Meestal eindigt dat dan in aanhoudingen van vrouwen en aanhoudingen van kinderen. Dit aantal is ook omhoog gegaan vanwege de toename van illegale nederzettingen, gebouwd op bezet gebied. WCLAC heeft dit aan de UN gerapporteerd. Daarbij werd aangegeven dat vrouwen als gevolg hierdoor lijden aan ernstige trauma’s. Ook kinderen worden hierdoor getraumatiseerd.
Eeuwige, wij danken U voor het werk van de WCLAC en voor hun zorg om bewijzen te verzamelen van Palestijnse families die door deze invallen worden getroffen. Wij bidden dat hier een einde aan komt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op donderdag 21 november gaf de United Church of Christ een duidelijk statement ten gehore nadat de US Secretaris van Binnenlandse Zaken, Mike Pompeo had verklaard dat de nederzettingen gebouwd op de Westelijke Jordaan oever niet langer gezien wordt als tegenstrijdig met het Internationaal Recht.  De UCC geeft duidelijk te kennen dat deze aankondiging in overtreding is volgens de vorige ‘administrations’ en dat zij geen acht slaat op de UN resolutie 2334. (december 2016) De UCC, de bovengenoemde kerk heeft op duidelijke manier haar stem laten horen, als het gaat om de US politiek die geheel aan de zijde van de Israëlische regering staat. Zij staven hun tegenstem als het om de bezetting gaat op de UN resolutie én een ‘commitment’ die zij gemaakt hebben ten aanzien van eerlijke en blijvende vrede in Israël en Palestina gebaseerd op Internationaal Recht en Mensenrechten.
Eeuwige, wij danken U voor het heldere ondersteunende standpunt van de UCC kerk om zo te zoeken naar vrede in het Heilige land, gebaseerd op recht en gerechtigheid. Wij bidden dat kerken over de gehele wereld doorgaan met hardop te spreken en de Israëlische regering verantwoordelijk houden voor de wijze waarop zij illegale nederzettingen bouwen op Palestijns grondgebied.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Kairos Palestina houdt op vrijdag 29 november haar 10e Internationale Conferentie in Bethlehem.
De conferentie gaat aan de slag met politieke en theologische veranderingen die gedurende de laatste 10 jaar in Palestina en wereldwijd hebben plaatsgevonden. Er zal ook een panel discussie bestaande uit jonge Palestijnen plaatsvinden met de nadruk op hun verwachtingen en hoop voor de toekomst.
Eeuwige, wij bidden voor allen die deelnemen aan deze conferentie en gezegend worden en bemoediging ontvangen door er te zijn en het mee te maken. Wij vragen U dat de kracht van onze Palestijnse zusters en broeders vernieuwd mag worden en dat zij een stem horen die roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.’ Jesaja 40,3.
Dat zij niet moedeloos worden.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Op maandag 18 november werd George Ghazala, een Palestijnse padvinder en scheidsrechter van een basketbal team ‘s morgens vroeg in Ramallah door Israëlische soldaten van zijn bed gelicht. Hij werd naar een onbekende bestemming gebracht. Het Palestijns basketbal team heeft dit scherp veroordeeld. Zij heeft ook hulp ingeroepen van internationale organisaties om tussenbeide te komen en dat er een einde komt aan deze verschikkingen toegepast op Palestijnse mannen en vrouwen uit de sportwereld.
Eeuwige, wij brengen George voor uw aanschijn en bidden om uw leiding en bescherming over hem. Deze jonge man heeft allerlei activiteiten georganiseerd voor Sabeel en spendeert daar veel tijd aan.
Wij vragen U dat deze zo actieve en zorgzame mens weet heeft en durft te geloven in uw kracht en vrede in welke omstandigheden hij zich nu ook bevindt. Wij bidden voor zijn veiligheid en voor zijn vrijlating.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
De Nederlandse regering is dit jaar op 20 november gestopt met de jaarlijkse donatie aan het Ministerie van Justitie van de Palestijnse Autoriteit.  Hun beslissing kwam na druk van pro Israëlische groeperingen die de PA ervan beschuldigen terroristen te ondersteunen. De PA geeft financiële hulp aan Palestijnse families waarvan degenen die kostwinner zijn gedood zijn, gewond of in de gevangenis zitten. Er zijn op dit moment 5000 Palestijnen die in Israëlische gevangenissen verblijven vanwege activiteiten die gericht zijn op de bezetting.
Eeuwige, U ziet de armoede en de noden van Palestijnse families waarvan een familielid in de gevangenis zit. Wij vragen U dat u anderen aanspoort om te zorgen voor hen die hulpbehoevend zijn.
Wij bidden dat er een einde komt aan de bezetting en aan het inhumane beleid door de Israëlische regering.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
Mu’ath Amarneh was als Palestijnse fotograaf aan het werk in Surif, vlakbij Hebron toen er op hem werd geschoten door de grenspolitie. Hij werd daarbij geraakt aan zijn linker oog, ook al droeg hij een jacket met duidelijk ‘Pres’ er op gemarkeerd. Dit gebeurde op vrijdag 15 november toen de Israëliërs het vuur openden op een groep ongewapende Palestijnen die protesteerden dat hun land geconfisqueerd werd door kolonisten, vlakbij de nederzetting Bat Ayin. Andere journalisten hebben hun woede geuit over deze gang van zaken en er zijn demonstraties in Bethlehem, Ramallah, Nablus en Gaza geweest.
Eeuwige, wij bidden om het herstel van Mu’ath, nu hij voor de tweede keer een operatie moet ondergaan om een stukje metaal uit zijn oog te verwijderen. Wij vragen dat hij zijn werk zal kunnen hervatten ondanks het feit dat hij blind is aan een oog. En wij hopen dat dit incident tot de bodem door de grenspolitie wordt uitgezocht. Wij danken U voor de moed van Palestijnse fotografen die hun leven durven riskeren om onrechtmatige zaken die dagelijks onder de bezetting gebeuren, te documenteren.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Brunei, Maleisië en Singapore.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.