Wave of Prayer 28 september 2017

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die donderdagmorgen om 12.00 uur tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Op dinsdag 26 september zijn twee Israëlische veiligheidsofficieren en een grens politieman doodgeschoten in de nederzetting Har Adar net buiten Jeruzalem gelegen. De dader die de schoten loste werd ook doodgeschoten.

Eeuwige, de Zeloten proberen steeds opnieuw met het zwaard het gedane onrecht uit te dagen. Wij worden herinnerd aan de woorden van Jezus: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.’ Dat wij, uw volgelingen, standvastig blijven en op geweldloze wijze de macht weerstaan. Wij bidden U dat de onrechtmatige militaire Israëlische bezetting die steeds haat en geweld uitlokt, tot een einde mag komen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sinds het begin van september 2017 hebben Israëlische strijdkrachten delen van drie verschillende moslim begraafplaatsen in Jeruzalem verwoest. Israël beweert dat het omverhalen van deze graven noodzakelijk is om ruimte te maken voor een nationaal park in die wijk en om bestaande straten ruimer en groter te maken. De Palestijnen uit Jeruzalem zijn woedend omdat gemaakte foto’s overblijfselen laten zien van hun doden.

Eeuwige, noch de levenden, noch de doden krijgen rust en vrede onder de Israëlische bezetting. Wij bidden dat er aan de onredelijke en onmenselijke Israëlische bezetting toch gauw tot een einde komt!
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sinds 2009 zijn meer dan 50 christelijke en islamitische heiligdommen in Israël en op de Westelijke Jordaanoever beschadigd, waarvan slechts negen aanklachten zijn afgewezen. Dat wil zeggen dat van de 53 gevallen slechts van acht zaken een onderzoek is ingesteld. Alle anderen zijn gesloten verklaard. De Palestijnse gemeenschap beschuldigt Israël ervan kerken en moskeeën niet te beschermen tegen extremistische joden.

Eeuwige, er heerst geen vrede in dit land. Onze olijfbomen worden ontworteld, onze wegen geblokkeerd, huizen met de grond gelijk gemaakt, kinderen gearresteerd en onze heilige plaatsen zijn plekken van oorlogvoering geworden. Wij bidden U dat uw vrede neerdaalt over ons land.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

De Israëlische Administratie aangaande burgerzaken, is bezig komende week plannen te lanceren voor 2000 nieuwe woningen op de Westelijke Jordaanoever in bestaande nederzettingen.

Eeuwige, maak ons krachtig om hoop te houden te midden van hopeloosheid. Geef ons de moed die nodig is om de waarheid te spreken als tegenhanger van de machtigen. Zend uw licht over ons als wij nieuwe acties bedenken. Dat deze nieuwe vormen van actievoeren de ogen zullen openen van onze gulzige onderdrukkers en hierdoor onze menselijkheid ontnemen. Erbarm U over ons nu onze buren maar door gaan ons land te confisqueren, onze huizen te vernietigen, een streep door onze geschiedenis te halen, en met het steeds maar bouwen van nederzettingen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

In Bethlehem is de Dar al-Kalma nieuwe bibliotheek en Multi Media centrum geheel klaar om geopend te worden. Dit is een nieuwe mijlpaal om nieuwe generaties te voorzien van het opleiden van creatieve leiders in Jeruzalem.

Eeuwige, wij zijn dankbaarheid verschuldigd aan alle vrienden in de Verenigde Staten, Duitsland en Palestina die er aan hebben meegewerkt de nieuwe bibliotheek en het Multi Media centrum te helpen voltooien. Dat Dar al-Kalima door mag gaan zich ‘een stad op de berg’ te noemen dat licht voortbrengt voor een meer heldere toekomst.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bolivia, Brazilië, Chili en Peru.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.