Wave of Prayer 29 januari 2015

Deze gebeden stellen lokale en internationale vrienden van Sabeel in staat wekelijks te bidden voor de zorgen uit de regio.

Het gebed, dat aan het netwerk van Vrienden van Sabeel wordt toegezonden, wordt gebruikt in diensten in de wereld en in de dienst van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem op donderdag; elke gemeente bidt om 12.00 uur elke donderdag in haar eigen tijdzone; zo overspoelt deze gebedsgolf de wereld.

In het licht van de komende verkiezingen in Israël en een strengere kiesdrempel, besloten de Arabische politieke partijen in het land een eenheid te vormen vorige week. Heer, wij bidden dat zij samen een grotere vertegenwoordiging in de Knesset krijgen en zo de bevoegdheid hebben om met meer kracht gelijkheid en mensenrechten voor alle burgers van Israël te bevorderen.

Heer, ontferm U.

Volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) zijn in een periode van 3 dagen maar liefst 77 mensen (meer dan de helft kinderen) in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever dakloos geworden als gevolg van Israëls onrechtvaardige praktijk van het vernielen van huizen. Heer, wij bidden dat in plaats van uitzettingen en het uitvoeren van een discriminerende planologie, Israël de verplichtingen volgens het internationaal recht zal nakomen, kwetsbare Palestijnse gezinnen zal beschermen en hen zal helpen in hun groeiende behoefte aan huisvesting.

Heer, ontferm U.

Steeds vaker horen we van sociale problemen, waaronder geweld, binnen de Palestijnse gemeenschap van Israël. Heer, wij dragen deze gemeenschappen aan U op en bidden dat de economische en politieke factoren die bijdragen aan de spanning in hun leven en hun welbevinden aantasten verminderd mogen worden.

Heer, ontferm U.

Het Palestijnse nationale voetbalteam zal voor de eerste keer meespelen in de Azië Cup, voor het eerst in hun geschiedenis zijn zij zo ver gekomen. Heer, wij danken u voor de inspiratie die ze geven aan veel Palestijnen en anderen door dit te bereiken ondanks checkpoints, de scheidingsmuur, reisbeperkingen en andere beperkingen opgelegd door Israël – dit alles heeft hun mogelijkheden om samen te trainen erg beperkt.

Heer, ontferm U.

God van genade, wij vragen om Uw zegen over de activiteiten van Sabeel deze week, waaronder een bijeenkomst voor vrouwen in Jeruzalem en een commissievergadering in Nazareth over de agenda voor 2015. We bidden ook voor onze Studiekring in Nazareth onder leiding van Rev. Dr. Greg Jenks over nieuwe archeologische inzichten in het oude Galilea.

Heer ontferm U.

We bidden samen met de Wereldraad van Kerken voor Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Heer ontferm U.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.