Wave of Prayer 29 juli 2015

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij kijken, vlak voordat de zomervakantie begint, terug op alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Wij danken U voor alle vrienden en partners over de gehele wereld die ons hebben gesteund op velerlei wijze en met name denken wij aan allen die ons steunen in de wekelijkse Wave of Prayer. Wij danken U voor hun voortdurende commitment en solidariteit als zij bezig zijn met werken aan gerechtigheid en vrede in Palestina en Israël.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij zijn de staf en vrijwilligers in Jeruzalem en Nazareth zeer dankbaar voor al het werk dat zij met grote toewijding hebben verricht. Daarnaast, denken we ook aan de wijdere cirkel van de Sabeel gemeenschap in de wereld. Zegen hen allen wanneer zij steeds opnieuw weer bezig zijn met het maken van nieuwe programma’s, het bedenken van een toekomstige strategie en het creatief plannen van activiteiten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Eeuwige, God van liefde en erbarmen, wij danken U dat de nieuwe editie van Cornerstone uit is met als thema: De economie van bezetting. Daarin lezen wij de parabel van de zakken met goud die zo anders verstaan moet worden, dan tot nu toe. Dat wij Jezus’ roep verstaan om onrechtvaardige systemen aan te klagen en er niet mee in zee te gaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen rond de Caribische zee: Antiqua en Barbuda, De Bahama’s, Cuba, Dominica, de Dominicaanse republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, Puerto Rico, Sint Kitts Nevis, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad, en Tobago.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

De volgende Wave of Prayer komt in september uit.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.