Wave of prayer 29 juli 2021

Jonathan Kuttab

Deze week wordt in de on line Kumi Now vergadering het onderwerp van de Israëlische politiek ten aanzien van het expres tegenhouden van het weer samenkomen van Palestijnse families, behandeld. De volgende week reflecteert de Israëlische politiek over het toedelen van collectieve straffen aan Palestijnse gemeenschappen.

Dit alles om veiligheidsredenen! Het neerhalen van huizen, gedwongen verplaatsingen van mensen, nachtelijke invallen en de blokkade van Gaza zijn zo maar enkele tactieken die door de Israëlische autoriteiten worden gebruikt. Studies hebben uitgewezen dat diegenen die er het meest onder lijden de Palestijnse vrouwen en hun kinderen zijn.

Gebed
Eeuwige, wij bidden dat Israël een begin maakt om de internationale legale verplichtingen na te komen. en de collectieve straffen als een middel om Palestijnen onder druk te zetten en te onderdrukken, te beëindigen.
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed
 

Op maandag 19 juli heeft de United Church of Christ een verklaring met een overgrote meerderheid aangenomen. Een verklaring waarin de eis voor een rechtvaardige vrede tussen Palestina en Israël wordt gesteld. Deze verklaring is een antwoord op de schreeuw om hoop van Kairos Palestina, gericht aan de kerken over de gehele wereld. Het uit kritiek op de apartheids wetten die Palestijnen discrimineren, en waarin een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen kritiek op Israël en antisemitisme.

Gebed
Eeuwige, door uw zoon Jezus uit Nazareth, de goede herder, vragen wij, leidt uw kerk langs de weg van gerechtigheid. Help ons om te blijven bidden en te werken aan recht en vrede voor allen die racisme en onderdrukking aan den lijve ondervinden.
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 
 

Vrienden van Sabeel uit Noord-America (FOSNA) kondigde op donderdag 22 juli aan dat zij Jonathan Kuttab (zie foto) hebben benoemd tot hun nieuw uitvoerend directeur. Jonathan is een eminent advocaat die zich bezig houdt met mensenrechten. Hij woont in Pennsylvania, maar hij woont ook in Oost-Jeruzalem waar hij de wet bestudeert en uitvoert. Hij stichtte een aantal mensenrechten organisaties, o.a. Al Haq en de Geweldloze Internationale. Hij heeft vele jaren voor Sabeel als bestuurslid gewerkt. Hij kijkt er naar uit heel direct met Sabeel te werken in zowel Jeruzalem als Nazaret, maar ook blijft hij actief in Palestijnse solidariteits groepen en in de kerken in de Verenigde Staten.

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor Jonathan Kuttab en zijn nieuwe rol in FOSNA. Wij vragen U geef hem uw wijsheid en een goed verstand nu hij als directeur in deze organisatie stapt. Dat hij doorgaat zijn commitment te volgen, om aan rechtvaardige vrede te bouwen en dat ook voor elkaar te krijgen in het Heilige Land
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed. 
 

Noura Erakat, een Amerikaans mensenrechten advocaat en academicus én Samora Pinderhughes, een componist zijn samen een campagne gestart met de naam Liberation /Studio. Zij stimuleren artiesten en musici om fondsen te creëren voor de American Near East Refugee Aid. (Anera) Zij hopen op deze wijze geld in te zamelen voor die Palestijnse vluchtelingen die zeer kort geleden getroffen zijn door het huidige conflict.

 

Gebed
Eeuwige, wij danken U voor de wijze waarop artiesten over de gehele wereld hun creatieve gaven gebruiken om hulp te verstrekken aan kwetsbare vluchtelingen gemeenschappen in de bezette gebieden en in Gaza.
Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed
 
De voorzitter van de Palestijnse voetbal Organisatie, Jibril Rajoub, maakte bezwaar tegen een vriendschappelijke wedstrijd, die gespeeld zou worden op bezet Oost-Jeruzalemse bodem. FC Barcelona zou spelen tegen de Israëlische Bitar Jerusalem FC. Ibril Rajoub zei tegen de FIFA dat de wedstrijd niet gespeeld mocht worden in het Malja district, wat een ruïne was en is van een Palestijns dorp van vóór 1948.  De Israëlische eigenaar van Bihar Moshe Hogeg was niet bereid om de wedstrijd op een andere plek te houden. Zodoende werd de wedstrijd gecanceld.
 
Gebed
Eeuwige, wij danken U dat er langzamerhand bewustwording plaatsvindt onder sommige internationale sportteams over hoe de Palestijnen er alles aan doen om te overleven onder Israëlische bezetting.

Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed

 
Ben en Jerry’s ijsonderneming kondigde maandag 19 juli af, dat zij geen ijs meer zouden verkopen in bezet Palestijns gebied.
Zij zeiden daarbij dat hun handel niet strookte met hun ethische waarden. De berisping van een internationale goed gekeurde merk zal een onderzoek doen naar de steeds snellere uitbreiding van nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.
 
Gebed 
Eeuwige, wij bidden dat deze aankondiging andere ondernemingen zal stimuleren om naar hun business in de bezette Palestijnse gebieden te kijken en te bezien of zij medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting en mensenrechten schending dat met geweld gebeurt tegen de Palestijnen.

Eeuwige, in uw genade …… hoor ons gebed

 
Zondag 18 juli werd Abdo, een 43 jarige Palestijn van het Shufa’at vluchtelingen kamp in Oost-Jeruzalem door de Israëlische autoriteiten in de gevangenis gezet vanwege een verkeersongeluk. Op woensdagavond 21 juli werd de familie geïnformeerd dat hij gestorven was aan een hart aanval in zijn cel in de Al-Maskobyiya gevangenis. Er waren nogal wat rapporten aanwezig over marteling en fysieke mishandeling tijdens ondervragingen in de gevangenis.
 
Gebed
Eeuwige, wij sluiten ons aan bij de familie van Abdo, vanwege het verdriet om zijn heengaan. In het bijzonder denken wij aan zijn vrouw die in verwachting is en hun vier kinderen.  Wij vragen dat welke mishandeling dan ook of wreedheid gedaan aan Abdo door de autoriteiten zeer zorgvuldig wordt onderzocht en dat diegene die hem heeft geslagen en toegetakeld, wordt vervolgd.
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed 
 
Israëlische autoriteiten weigeren om aan Palestijnse autoriteiten die zich met de waterhuishouding en watervoorziening bezig houden voor diegenen die in gebied C wonen, vergunningen te verstrekken. Gebied C staat onder Israëlische controle. Er zijn ernstige tekorten aan water voor Palestijnen die hier wonen, terwijl de Israëliërs die, niets van dit alles ervaren.
 
Gebed
Eeuwige, wij bidden voor Palestijnen die water tekort hebben, nu zomerse temperaturen heersen. Hoe vreselijk moet het voor dorpelingen zijn die weken moeten wachten totdat er een watertank komt, terwijl ze kolonisten die dichtbij wonen hun zwembaden vullen en hun tuinen sproeien.
Eeuwige, in uw genade…..hoor ons gebed
 
Er is een dramatische toename gaande van Palestijnen die verdreven worden uit hun huizen op de West Bank. Een toename van 70% wordt dit jaar door het UN kantoor van de Co-ördinatie van Mensenrechten, gemeld. Woensdag 14 juli moesten 13 Bedoeïnen families van Ras al Tin hun huizen uit en hun schuurtjes voor hun beesten, achterlaten.
Dit alles gebeurde onder het gezag van Israëlische autoriteiten. Ook de volgende dag in Humsa Al Bqai in de noordelijke Jordaan vallei, moest een familie van acht personen vertrekken.
Ook zij hebben alles verloren nadat zij verklaard hadden dat het gebied een nieuw militair gebied was.
 
Gebed
Eeuwige, wij bidden dat er een einde komt aan de Israëlische politiek van het afbreken van woonhuizen.
Wij vragen U dat zij die internationale wetten maken, druk zetten achter Israël om zich te vergewissen van de onmenselijkheid en illegaliteit van deze politiek.
Eeuwige in uw genade…..hoor ons gebed.
 
Gebed
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda.
Eeuwige, in uw genade….. hoor ons gebed

 

Dit delen: